Gå til indhold

Sprogfag

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for engelsk-, tysk- og fransklærere

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for sproglærere

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser for engelsk-, tysk- og fransklærere.

Kurser i sprogfag

Klasseværelser bliver mere og mere sprogligt diverse – hvordan kan vi bruge denne diversitet som en styrke?

På kurset vil du lære om translanguaging og udvikle specifikke værktøjer og teknikker, der trækker på de sprog, der findes i dit klasseværelse.

Målgruppe

Engelsklærer på mellemskoling og udskoling.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 05.04.24
Start- og slutdato
: 08.05.24
Varighed: én kursusdage
Pris: 1.846 kr. (1.477 kr. ekskl. moms)

På kurset arbejder vi i workshops med æstetiske læreprocesser og legende tilgange til læring med særligt fokus på sproglige handlinger, der styrker elevernes ordforråd i autentiske læringssituationer. Kurset fokuserer på konkrete praktiske øvelser som præsenteres løbende i en kort teoretisk kontekst.

Kurset henvender sig især til tyskundervisning i udskolingen, men mange øvelser kan også anvendes allerede fra 5. klasse.

Målgruppe

Tysklærere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 28.07.24
Start- og slutdato
: 28.08.24 – 26.09.24
Varighed: tre kursusdage
Pris: 5.493 kr. (4.395 kr. ekskl. moms)

Eleverne i grundskolen eftersøger meningsfyldt og relevant indhold i tysk- og franskundervisningen.

På kurset lærer du, hvordan du med udgangspunkt i stilladsering via en cyklus-task-chunks-tilgang, kan arbejde med komplekse emner som fx bæredygtighed.

Målgruppe

Tysk- og fransklærere i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 16.08.24
Start- og slutdato
: 16.09.24 – 17.09.24
Varighed: to kursusdage
Pris: 5.271 kr. (4.217 kr. ekskl. moms)

Hvordan får vi eleverne til at bevare glæden og nysgerrigheden ved at lære engelsk på mellemtrinnet?

Funktionel grammatik og mundtlighed kan være med til at gøre eleverne dygtigere og motivere dem til at bruge sproget meningsfuldt.

Målgruppe

Engelsklærere i 3.-5. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 17.08.24
Start- og slutdato
: 17.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 825 kr.

Hvordan kan vi vurdere AI-drevne sprogteknologier og med et kritisk blik vælge, hvor de kan gøre en forskel ift. elevernes lyst til at lære sproget?

Vi har fokus på mundtlighed, og hvordan du medtænker AI i planlægning og gennemførelse af undervisningen.

Målgruppe

Tysk- og fransklærere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 25.08.24
Start- og slutdato
: 25.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 725 kr.

Hvordan kan vi vurdere AI-drevne sprogteknologier og med et kritisk blik vælge, hvor de kan gøre en forskel ift. elevernes udtryksfærdighed og autonomi?

Vi har fokus på sprogproduktion og på, hvordan du medtænker AI i anvendelsen af læremidler.

Målgruppe

Engelsklærere på mellemtrinnet eller i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 02.09.24
Start- og slutdato
: 02.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.200 kr.

Lærer i skolen

Sprogfagsvejleder

På diplomuddannelsen til sprogfagsvejleder lærer du at vejlede ledere og kolleger om indhold, metoder og materialevalg i matematikundervisningen.

Bliv sprogfagsvejleder

Sprogfagskurser på Bornholm

Er du interesseret i kurser og arrangementer i sprogfag på Bornholm?

Se sprogfagskurser på Bornholm

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Stine Duwander Serup

Lektor

+45 51 63 25 39

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.