Gå til indhold

Sprogfagskurser på Bornholm

Kurser og arrangementer for engelsk-, tysk- og fransklærere på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for engelsk-, tysk- og fransklærere.

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser for engelsk-, tysk- og fransklærere på Bornholm.

Kurser og arrangementer

AI-drevne sprogteknologier har gjort deres indtog, og vi har mulighed for at integrere dem i sprogundervisningen.

Hvordan kan vi vurdere AI-drevne sprogteknologier og med et kritisk blik vælge, hvor de kan gøre en forskel ift. elevernes lyst til at lære sproget?

Vi har fokus på mundtlighed, og hvordan du medtænker AI i planlægning og gennemførelse af undervisningen.

Målgruppe

Sproglærere i 6.-10. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 07.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Sprog er et essentielt element i sport, spil og leg, hvorfor bevægelse og fysisk aktivitet er perfekt til at facilitere sprogindlæring.

Den nyeste forskning inden for aktiv læring, fremmedsprogsangst og fremmedsprogstilegnelse viser, at bevægelse øger sprogindlæringen, koncentrationen og motivationen, men alligevel er det kun i begrænset grad, at bevægelse bliver anvendt i sprogundervisningen. På dette kursus beskæftiger vi os med, hvilke udfordringer der er med bevægelse i sprogundervisningen, og hvordan disse udfordringer kan overkommes.

Undervejs i kurset vil du prøve forskellige sprogaktiviteter, hvilket vil klæde dig bedre på til selv at facilitere disse sprogaktiviteter i din egen praksis.

Målgruppe

Fremmedsprogsundervisere i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 21.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 895 kr.

Netværksmøderne er et forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og videndeling.

På møderne bliver du opdateret inden for ny viden og forskning på sprogområdet. Du har også mulighed for at drøfte forskellige faglige problemstillinger for i fællesskab at udvikle sprogfagene på Bornholm.
Der vil være kortere oplæg fra instruktør og deltagere om relevante temaer, nye materialer fra CFU samt nyt om og evaluering af prøverne.

Første gang foregår på Campus Bornholm, mens de sidste to er på skoler på øen.

Stederne oplyses på første netværksmøde.

Målgruppe

Sprogvejledere og -undervisere i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 22.10.24 – 01.04.25
Varighed: tre kursusdage
Pris: 1785 kr. (inkluderet i abonnement)

Language Brain Breaks can be used to rehearse and train chunks of language and provide the opportunity to include relevant vocabulary. The activities are varied, and while some create space for calm and contemplation, others will get your students out of their chairs and give them a much-needed boost of energy.

The Brain Breaks are divided into warmers, fillers and coolers, all of which are short exercises with a specific linguistic or social goal. When teaching, it is important to maintain the students’ attention and interest throughout the lesson. By integrating warmers, fillers and coolers you can support your teaching and regulate the energy level in the class to suit your students.

Most of the activities can be used in the classroom without much teacher preparation. Many of them can also be adapted and transferred to other subjects, so you can use and reuse them in all of your lessons.

Target audience

Teachers teaching 5th -10th years.

Practical information

Registration deadline: 03.07.24
Start/end date
: 14.11.24
Duration: one-day course
Pricing: 795 kr. (included in the subscription)

Have you ever wanted to wake up the energy of your class? Or maybe you need to quieten them down?

‘Brain Breaks for the younger pupils’ is an afternoon with short activities that can be added to your lesson, eg as a warm-up, or to revive the energy between two exercises.

Brain Breaks can create meaningful spaces in your lesson, that spike or sink the energy of the class, and contribute to a varied and motivating teaching.

Practical information

Registration deadline: 03.07.24
Start/end date
: 14.11.24
Duration: one-day course
Pricing: 795 kr. (included in the subscription)

Lærer i skolen

Sprogfagsvejleder

På diplomuddannelsen til sprogfagsvejleder lærer du at vejlede ledere og kolleger om indhold, metoder og materialevalg i matematikundervisningen.

Bliv sprogfagsvejleder

Sprogfagskurser i København

Er du interesseret i kurser og arrangementer i sprogfag i København og omegn?

Se sprogfagskurser i København

Praktiske oplysninger

Din arbejdsgiver kan være tilmeldt vores abonnementsordning.

Hvis du og din arbejdsplads er omfattet af vores abonnement, skal du ikke betale kursusafgift, hvis kurset er mærket med “(inkluderet i abonnement)” i prisfeltet.

Ansatte på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, Heldagsskolen, Kildebakken, Bornholms Ungdomsskole samt de fleste fri- og privatskoler, PPR og Bornholms Efterskole er tilmeldt ordningen.

Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og voksenuddannelser og andre skal betale det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er under abonnement, skal alle betale gebyret.

Tilmelding sker som normalt.

Alle kurser, der afholdes af CFU Bornholm, er inklusiv forplejning.

Kurserne afholdes af CFU Bornholm på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne – med mindre andet er oplyst i kursusopslaget.

P-pladsen ved Minervavej 1 er forbeholdt personer med parkeringstilladelse.

Det er desværre ikke muligt at udstede parkeringstilladelse til kursister.

Vi henviser til p-pladsen ved Rønne Idrætshal.

Cykler kan enten parkeres i cykelkælderen eller i cykelparkeringen ved cykelstien.

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Studieservice

Videreuddannelse

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.