Gå til indhold

Information om coronavirus

Medicinsk kræft­behandling for sygehus­apoteker og radiografer,­ e-learning

Forstå principperne bag den medicinske kræftbehandling.

E-læringsmodulet fører dig gennem emner som kræftforekomst, tumorbiologi og kræftbehandling. Når man skal behandle kræft, er der mange muligheder. Derfor følger e-læringsmoduler om kemoterapi, som er krumtappen i den medicinske kræftbehandling, de for tiden fire hyppigst anvendte behandlingsstrategier, som i stigende omfang vil finde sin vej ind i vores og patienternes dagligdag.

Det får du ud af kurset

 • Viden om kræftforekomst, tumorbiologi og kræftbehandling
 • Viden om medicinsk kræftbehandling
 • Faglig feedback på opgaver fra kursusleder
 • Personlig adgang til kurset i 12 måneder

Det faglige indhold

 • Få indblik i og et overblik over kræft som sygdomsproces, herunder kræftforekomst
 • Forstå principperne bag den medicinske kræftbehandling og tumorbiologi om hvordan en kræftcelle over år udvikler sig til en malign tumor med muligheden for at etablere metastaser i andre organer
 • Få kendeskab til muligheder for at behandle kræft lige fra forebyggelse og screening til aktiv sygdomsbekæmpelse med kirurgi, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling
 • Viden om medicinsk kræftbehandling, herunder:
  • Virkningsmekanismer
  • Dosis – effekt (inkl. bivirkninger)
  • Resistens
  • Viden om nye behandlingsformer – endokrin terapi

Målgruppe

Sygehusapoteksansat personale, der producerer, kontrollerer eller informerer om cytostatika ifm. medicinsk kræftbehandling. Radiografer som arbejder med kræftpatienter, og har brug for viden om i forhold til den medicinske kræftbehandling.

For størst mulige udbytte af kurset, forudsættes det, at du har:

 • en allround viden om de kliniske termer, der anvendes i klinikken
 • forståelse for farmakodynamik og –kinetik
 • din basisviden inden for cellebiologien present
 • interesse i at vide mere om de enkelte hovedgrupper inden for kræftlægemidler

Praktiske informationer

Kurset er bygget op med 4 uger til e-læring, hvilket svarer til 2 hele dage. Vi anbefaler derfor, at du sætter 2 hele dage af til forløbet, hvor du med fordel, kan fordele de 2 dage over de 4 uger i forhold til at kunne nå at gennemføre kurset.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Medicinsk kræftbehandling - e-learning, Farmakon hold 1

Start- og slutdato

22.02.21 - 19.03.21

Tilmeldingsfrist

27.02.21

Pris

2.000 kr.

Hvor

Online

Medicinsk kræftbehandling - e-learning, Farmakon hold 2

Start- og slutdato

22.03.21 - 23.04.21

Tilmeldingsfrist

27.03.21

Pris

2.000 kr.

Hvor

Online

Kursus i med. kræftbeh. e-learning Farmakon, h. 3

Start- og slutdato

19.04.21 - 20.05.21

Tilmeldingsfrist

24.04.21

Pris

2.000 kr.

Hvor

Online

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00