Gå til indhold

Medicinsk kræft­behandling for sygehus­apoteker og radiografer,­ e-learning

Forstå principperne bag den medicinske kræftbehandling

E-læringsmodulet fører dig gennem emner som kræftforekomst, tumorbiologi og kræftbehandling. Når man skal behandle kræft, er der mange muligheder. Derfor følger e-læringsmoduler om kemoterapi, som er krumtappen i den medicinske kræftbehandling, de for tiden fire hyppigst anvendte behandlingsstrategier, som i stigende omfang vil finde sin vej ind i vores og patienternes dagligdag.

Det får du ud af kurset

 • Viden om kræftforekomst, tumorbiologi og kræftbehandling
 • Viden om medicinsk kræftbehandling
 • Faglig feedback på opgaver fra kursusleder
 • Personlig adgang til kurset i 12 måneder

Det faglige indhold

 • Få indblik i og et overblik over kræft som sygdomsproces, herunder kræftforekomst
 • Forstå principperne bag den medicinske kræftbehandling og tumorbiologi om, hvordan en kræftcelle over år udvikler sig til en malign tumor med muligheden for at etablere metastaser i andre organer
 • Få kendskab til muligheder for at behandle kræft lige fra forebyggelse og screening til aktiv sygdomsbekæmpelse med kirurgi, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling
 • Viden om medicinsk kræftbehandling, herunder:
  • Virkningsmekanismer
  • Dosis – effekt (inkl. bivirkninger)
  • Resistens
  • Viden om nye behandlingsformer – endokrin terapi

Hvem deltager?

Sygehusapoteksansat personale, der producerer, kontrollerer eller informerer om cytostatika ifm. medicinsk kræftbehandling. Radiografer, som arbejder med kræftpatienter, og har brug for viden om den medicinske kræftbehandling.

For størst mulige udbytte af kurset, forudsættes det, at du har:

 • en allround viden om de kliniske termer, der anvendes i klinikken
 • forståelse for farmakodynamik og –kinetik
 • din basisviden inden for cellebiologien present
 • interesse i at vide mere om de enkelte hovedgrupper inden for kræftlægemidler

Praktiske informationer

Kurset er bygget op med 4 uger til e-læring, hvilket svarer til 2 hele dage. Vi anbefaler derfor, at du sætter 2 hele dage af til forløbet, hvor du med fordel kan fordele de 2 dage over de 4 uger i forhold til at kunne nå at gennemføre kurset.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Medicinsk kræftbehandling – sygehusapotekere og radiografer, e-learning, hold 4

Start- og slutdato

08.04.24 - 03.05.24

Tilmeldingsfrist

08.03.24

Nummer

0650936

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.094 kr.

2.475 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

Deltid i 4 uger online d. 08.04.24-03.05.24

Medicinsk kræftbehandling – sygehusapotekere og radiografer, e-learning, hold 5

Start- og slutdato

13.05.24 - 10.06.24

Tilmeldingsfrist

12.04.24

Nummer

0650948

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.094 kr.

2.475 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

Deltid i 4 uger online d. 13.05.24-10.06.24

Efterår 2024

Medicinsk kræftbehandling – sygehusapotekere og radiografer, e-learning, hold 6

Start- og slutdato

02.09.24 - 27.09.24

Tilmeldingsfrist

02.08.24

Nummer

0650986

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.094 kr.

2.475 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

Deltid i 4 uger online d. 02.09.24-27.09.24

Medicinsk kræftbehandling – sygehusapotekere og radiografer, e-learning, hold 7

Start- og slutdato

30.09.24 - 01.11.24

Tilmeldingsfrist

30.08.24

Nummer

0650998

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.094 kr.

2.475 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

Deltid i 4 uger online d. 30.09.24-01.11.24

Medicinsk kræftbehandling – sygehusapotekere og radiografer, e-learning, hold 8

Start- og slutdato

04.11.24 - 29.11.24

Tilmeldingsfrist

04.10.24

Nummer

0651064

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

3.094 kr.

2.475 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

Deltid i 4 uger online d. 04.11.24-29.11.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Maria Soo Hee Moll Cronwald

Adjunkt

+45 51 38 06 18