Gå til indhold

Specialpædagogik

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for specialpædagoger

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for specialpædagoger

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser for specialpædagoger.

Kurser i specialpædagogik

Har du allerede viden om og erfaringer med børn og unge med ADHD og ASF eller lignende adfærd – og udfordrer forskellige problematikker fortsat i hverdagen, så har du mulighed for at sætte din viden i spil, møde andre perspektiver, få ny viden og finde veje, redskaber og inspiration.

På kurset arbejder vi med de problematikker, du møder i din praksis. Det betyder, at du medbringer dine problematikker eller tematikker, som vi undersøger, udfolder og finder pædagogiske handlemuligheder i forhold til. Mellem de enkelte kursusgange afprøver du udvalgte tilgange og redskaber, som du så har mulighed for at justere undervejs.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og vejledere, der har gennemført kurset ADHD og autisme i skolen og pædagogiske handlemuligheder (introduktionskursus) eller lærere, pædagoger og vejledere, der allerede har viden og erfaringer inden for området.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 21.07.24
Start- og slutdato
: 28.08.24 – 30.10.24
Varighed: fire kursusdage
Pris: 8.095 kr. (6.476 kr. ekskl. moms)

På kurset tilegner du dig viden og kunnen om hjernens funktion i forbindelse med læring.

Selve læreprocessen foregår gennem forskellige hjernefunktioners samspil – men vi lærer ikke i et vakuum. Læring er en social proces der foregår i samspil med andre.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 02.08.24
Start- og slutdato
: 02.09.24 – 16.09.24
Varighed: tre kursusdage
Pris: 7.350 kr. (5.880 kr. ekskl. moms)

Co-teaching er en samarbejdsmetode, der har til formål at udvikle inkluderende praksis i et tæt og ligeværdigt samarbejde om undervisningen. I får konkrete metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere inkluderende undervisning.

Du kan godt deltage på kurset uden en makker fra din egen skole. Det betyder blot, at du ikke har helt samme muligheder for at afprøve det lærte med en fast kollega og medkursist mellem kursusgangene.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og vejledere i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.08.24
Start- og slutdato
: 03.09.24 – 25.09.24
Varighed: to kursusdage
Pris: 5.271 kr. (4.217 kr. ekskl. moms)

Elevers motivation falder markant igennem skoletiden.

På dette kursus stiller vi skarpt på viden om baggrunden for forskellige former for elevadfærd – og hvordan vi helt konkret kan møde alle elever, og derigennem skabe de bedste betingelser for deltagelse i et fællesskabende læringsmiljø.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.08.24
Start- og slutdato
: 03.09.24 – 12.11.24
Varighed: fire kursusdage
Pris: 8.095 kr. (6.476 kr. ekskl. moms)

Gør en forskel for voksne med funktionsnedsættelser med indsatser med få greb og helt almindelig specialpædagogik, der sikrer en høj livskvalitet og indflydelse på eget liv.

Målgruppe

Pædagoger og andre ansatte på bo og dagtilbud for voksne med funktionsnedsættelser.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 16.08.24
Start- og slutdato
: 12.08.24 – 16.08.24
Varighed: fem kursusdage
Pris: 10.022 kr. (8.910 kr. ekskl. moms)

Hvis I oplever at mangle pædagogiske handlemuligheder i jeres mellemformspraksisser – eller co-teaching – kan I på kurset få helt konkret sparring på jeres specifikke problematikker. I vil også dele viden og erfaringer med de andre deltagere på kurset.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ressourcepersoner og vejledere i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 19.08.24
Start- og slutdato
: 19.09.24 – 07.11.24
Varighed: tre kursusdage
Pris: 6.071 kr. (4.857 kr. ekskl. moms)

På kurset får du viden om og helt konkrete redskaber til at vurdere den enkelte elevs udfordringer og læringsforudsætninger – samt en bred vifte af inkluderende værktøjer, du kan gribe i, når du ønsker at skabe de bedste betingelser for elevernes læring og trivsel ind i fællesskabet.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og ressourcepersoner eller vejledere i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 29.10.24
Start- og slutdato
: 29.08.24 – 21.11.24
Varighed: fire kursusdage
Pris: 8.095 kr. (6.476 kr. ekskl. moms)

Et stigende antal børn og unge får psykiatriske diagnoser.

Med udgangspunkt i viden om den følelsesmæssige udvikling og et bio-psyko-socialt perspektiv på diagnoser, får du viden, inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med børn og unge med diagnoser.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og ressourcepersoner i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: annonceres senere
Start- og slutdato
: 13.03.25 – 27.03.25
Varighed: tre kursusdage
Pris: 7.350 kr. (5.880 kr. ekskl. moms)

Specialpædagogik på Bornholm

Er du interesseret i kurser og arrangementer i specialpædagogik på Bornholm?

Se kurser i specialpædagogik på Bornholm

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Studieservice

Videreuddannelse

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.