Gå til indhold

Specialpædagogik på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i specialpædagogik på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i specialpædagogik

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser i specialpædagogik på Bornholm.

Kurser og arrangementer

Netværket er nystartet, og deltagerne får selv mulighed for at få indflydelse på netværkets form og indhold fremadrettet, men de første fire gange tilrettelægges af ledelse og personale fra Heldagsskolen.

Netværksmøderne er tematisk opdelt med følgende temaer:

 1. Specialpædagogiske greb alle har gavn af
  Mange børn får en diagnose og en anbefaling om, at barnet vil profitere af ”høj grad af struktur, forberedelse og visualisering”. Hvad dækker det over, og hvordan kan man implementere det til gavn for alle elever?
  Brug af humor og ironi – hvorfor er det ikke altid en god idé?
  Børnesyn – Hvad sker der med vores praksis, når vi fastholder at ”Børn gør det godt, hvis de kan”?
 2. Skolevægring
  Oplæg fra Apennina, og evt. KIG og Ny start. Hvad ved vi om årsagerne til skolevægring? Hvordan vender vi udviklingen? Hvornår skal vi begynde at bekymre os? Vi ser på forskellige grader af skolevægring.
  Vi har ligeledes fokus på at arbejde langsomt og u-intentionelt.
 3. Diagnoseforståelse og samtaleværktøjer
  Kort gennemgang af de mest almindelige adfærds- og udviklingsforstyrrelser. Hvad er ens, og hvad er forskelligt? Hvilke behov kalder de forskellige diagnoser på?
  Samtaleværktøjer – hvordan kan man snakke med eleverne og deres klassekammerater om det, der udfordrer?
 4. Livsduelighed og udeskole
  Livsduelighed er en rød tråd i arbejdet på Heldagsskolen. To teams kommer og fortæller, hvordan det tænkes ind i hverdagen – både i det faglige og det sociale.
  Udeskolen fortæller om, hvordan de bruger skoven som specialpædagogisk rum.

Formen på netværksmøderne er skiftevis oplæg, dialog og praktiske øvelser.

Målgruppe

Ledere, undervisere og pædagoger, der arbejder med børn med særlige behov, som for eksempel i mellemformer, men også på almenområdet.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 20.08.24 – 06.05.25
Varighed: fire kursusdage
Pris: 2.380 kr. (inkluderet i abonnement)

I netværket vil du få viden om metoder, materialer samt ny forskning på området.

Der vil blive lagt særlig vægt på, at I deler egne erfaringer og viden om ordblindeundervisning, fx på mindre hold, og på hvordan ordblinde kan understøttes i den almene undervisning i klassen. LST på hhv. iPad og pc er væsentlig i denne sammenhæng, ligesom den ordblinde elevs selvindsigt og motivation for skolearbejde trods læse-/skrivevanskeligheder er i fokus.

Målgruppe

Ordblindeundervisere i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 24.08.24 – 03.07.25
Varighed: tre kursusdage
Pris: 1785 kr. (inkluderet i abonnement)

På dette kursus vil du blive præsenteret for både en teoretisk og en praksisfunderet forståelse af, hvordan vi som professionelle kan tale med børn og unge – også dem der har en psykisk sårbarhed.

I arbejdet med børn og unge, der mistrives af den ene eller anden grund, kan det være ekstra vigtigt at fokusere samtaler med børnene/de unge og deres familier, så det er klart, hvad formålet med samtalen er, hvor længe samtalen skal vare, hvor den skal foregå mv.
Samtalen kan være et uundværligt redskab til at opbygge en tillidsfuld relation, ligesom der kan åbnes for nye handlemuligheder og selvforståelse for barnet selv.

Ved at anvende specifikke samtaletekniske greb, kan samtalen ses som en undersøgelse af barnets/den unges situation, og igennem samtalen skabes mening for barnet samt mod og håb, for at situationen kan forandres.

I oplægget vil du få konkrete samtaleredskaber til at strukturere samtalerne og få indsigt i, hvordan du kan anvende samtaletekniske greb til både relationsopbyggende arbejde og som et værktøj til at skabe selvforståelse.

Målgruppe

Pædagogisk personale i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 23.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Specialpædagogik i København

Er du interesseret i kurser og arrangementer i specialpædagogik i København og omegn?

Se kurser i specialpædagogik i København

Praktiske oplysninger

Din arbejdsgiver kan være tilmeldt vores abonnementsordning.

Hvis du og din arbejdsplads er omfattet af vores abonnement, skal du ikke betale kursusafgift, hvis kurset er mærket med “(inkluderet i abonnement)” i prisfeltet.

Ansatte på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, Heldagsskolen, Kildebakken, Bornholms Ungdomsskole samt de fleste fri- og privatskoler, PPR og Bornholms Efterskole er tilmeldt ordningen.

Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og voksenuddannelser og andre skal betale det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er under abonnement, skal alle betale gebyret.

Tilmelding sker som normalt.

Alle kurser, der afholdes af CFU Bornholm, er inklusiv forplejning.

Kurserne afholdes af CFU Bornholm på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne – med mindre andet er oplyst i kursusopslaget.

P-pladsen ved Minervavej 1 er forbeholdt personer med parkeringstilladelse.

Det er desværre ikke muligt at udstede parkeringstilladelse til kursister.

Vi henviser til p-pladsen ved Rønne Idrætshal.

Cykler kan enten parkeres i cykelkælderen eller i cykelparkeringen ved cykelstien.

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Studieservice

Videreuddannelse

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.