Gå til indhold

Når børn og unge med diagnoser udfordrer din pædagogiske praksis

Få inspiration til, hvordan du i praksis kan arbejde med og forholde dig til børn og unges (psykiatriske) diagnoser i pædagogisk praksis

Om kurset

Et stigende antal børn og unge får psykiatriske diagnoser.

Med udgangspunkt i viden om den følelsesmæssige udvikling og et bio-psyko-socialt perspektiv på diagnoser, får du viden, inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med børn og unge med diagnoser.

Det får du ud af kurset

På kurset får du:

  • Viden om diagnoser
  • Viden om den neuroaffektive udviklingspsykologi og den følelsesmæssige udvikling
  • Viden om et bio-psyko-socialt perspektiv på diagnoser
  • Konkrete redskaber og inspiration til at arbejde med børn og unge med diagnoser
  • Viden og redskaber ift. samarbejde om børn og unge med diagnoser

Hvem deltager?

Lærere, pædagoger og ressourcepersoner i skolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2025

Når børn og unge med diagnoser udfordrer din pædagogiske praksis

Start- og slutdato

13.03.25 - 27.03.25

Tilmeldingsfrist

10.02.25

Nummer

0722916

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

7.350 kr.

5.880 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Tre kursusdage: kl. 09:00-15:00. D. 13.03.2025, 20.03.2025 & 27.03.2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mia Lund Kongsbak

Adjunkt

+45 41 89 79 09