Gå til indhold

Inklusion, læring og trivsel

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i inklusion, læring og trivsel

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i inklusion, læring og trivsel

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser i inklusion, læring og trivsel.

Kurser i inklusion, læring og trivsel

AKT/inklusionsvejlederen er central i udviklingen af den inkluderende skole med fokus på alle børns læring, trivsel og deltagelse i stærke faglige og sociale fællesskaber.

Gennem arbejdet med viden, metoder og praksisnære problemstillinger bliver du klædt på til at vejlede og håndtere pædagogiske udfordringer i samarbejde med og omkring eleven.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, inklusionsvejledere og ressourcepersoner i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 29.07.24
Start- og slutdato
: 29.08.24 – 21.11.24
Varighed: syv kursusdage
Pris: 14.031 kr. (13.720 kr. ekskl. moms)

Det vigtigste, for børns læring og udvikling, er at høre til og blive inddraget i skolens læreprocesser og aktiviteter.

Du får konkrete metoder til at facilitere gruppeprocesser, og vi undersøger hvordan legende tilgange kan understøtte børns deltagelse i skolens fællesskaber.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 01.08.24
Start- og slutdato
: 04.09.24 – 02.10.24
Varighed: to kursusdage
Pris: 5.642 kr. (4.514 kr. ekskl. moms)

Co-teaching er en samarbejdsmetode, der har til formål at udvikle inkluderende praksis i et tæt og ligeværdigt samarbejde om undervisningen. I får konkrete metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere inkluderende undervisning.

Du kan godt deltage på kurset uden en makker fra din egen skole. Det betyder blot, at du ikke har helt samme muligheder for at afprøve det lærte med en fast kollega og medkursist mellem kursusgangene.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og vejledere i skolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.08.24
Start- og slutdato
: 03.09.24 – 25.09.24
Varighed: to kursusdage
Pris: 5.271 kr. (4.217 kr. ekskl. moms)

På kurset fordyber vi os i viden om fravær og mistrivsel og unges deltagelse i sociale og faglige fællesskaber.

Du lærer at analysere egne praksisproblemstillinger og får inspiration til, hvordan du kan arbejde med unges trivsel i skolen.

Når du har afsluttet kurset, har du:

  • Viden om fravær og mistrivsel
  • Viden om unges deltagelse i sociale og faglige fællesskaber
  • Viden om, hvordan man samarbejde med og om unge
  • Færdigheder i at analysere egne praksisproblemstillinger
  • Konkrete værktøjer og inspiration til at arbejde med unges trivsel i skolen.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og ressourcepersoner.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 12.08.24
Start- og slutdato
: 12.09.24 – 10.10.24
Varighed: tre kursusdage
Pris: 7.350 kr. (5.880 kr. ekskl. moms)

Skab et mere inkluderende læringsmiljø, og opnå bedre trivsel med low arousal og konkrete læremidler.

Elever med særlige behov kan være en udfordring, når vi gerne vil skabe et trygt og fælles læringsmiljø. Men et bedre kendskab til elevernes udfordringer og til vores gensidige reaktionsmønstre kan gøre vores praksis langt mere inkluderende og dermed komme alle i rummet til gode. Principper fra low arousal – roskabende pædagogik – kan give os nye, konkrete handlemuligheder og gøre os kompetente til at ændre praksis hen imod mere konstruktive handlemønstre.

Målgruppe

Lærere, lærerstuderende, pædagoger, og andre med ansvar for undervisning og trivsel i inklusionsmiljøer.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 13.10.24
Start- og slutdato
: 13.11.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.155 kr.

Lærer i skolen

Inklusionsvejleder

På diplomuddannelsen til inklusionsvejleder lærer du at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i pædagogiske læringsmiljøer.

Bliv inklusionsvejleder

Inklusionskurser på Bornholm

Er du interesseret i kurser og arrangementer i inklusion, trivsel og læring på Bornholm?

Se kurser i inklusion, trivsel og læring på Bornholm

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Stine Duwander Serup

Lektor

+45 51 63 25 39

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.