Gå til indhold

Klasseledelse: når uro står i vejen for læring og trivsel

Få engagementet frem i klassen og i klasseteamet

Arbejdsforstyrrende uro og udfordrende adfærd fylder i mange klasser, og resulterer ofte i mindre læring og trivsel hos eleverne. Både som forebyggelse og som indgriben er god, inkluderende klasseledelse et væsentligt greb for læreren og pædagogen.

Klasseledelse er et bredt begreb, der løbende er under udvikling.

På kurset vi vil komme omkring fire vigtige dimensioner af klasseledelse, som overordnet handler om:

  • Rammesætning
  • Didaktik
  • Relationer
  • Organisering og samarbejde

Det får du ud af kurset

Gennem konkret arbejde med en pædagogisk analysemodel får du et analyse-og refleksionsværktøj til at afdække, hvad der kan være på spil, når der er uro og udfordrende adfærd i klassen.

Gennem nedslag i de fire dimensioner – og en række praksiseksempler – får du værktøjer og viden om, hvordan du kan igangsætte forandringsskabende indsatser i din klasseledelse, så du kan lede klasser i retning af mere læring og trivsel.

Hvem deltager?

Lærere, pædagoger, inklusionsvejledere, trivselsvejledere, pædagogiske ledere på alle skolens trin.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2025

Klasseledelse

Start- og slutdato

23.01.25 - 06.03.25

Tilmeldingsfrist

09.12.24

Nummer

0656194

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

8.315 kr.

6.652 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Fire kursusdage: kl. 09:00-14:00, d. 23.01.25, 06.02.25, 27.02.25 & 06.03.25

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Diernæs

Lektor

+45 41 89 85 86