Gå til indhold

Inklusion, læring og trivsel på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i inklusion, læring og trivsel på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser i inklusion, læring og trivsel

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser i inklusion, læring og trivsel på Bornholm.

Kurser og arrangementer

Det er en vanskelig opgave at skabe et godt lærende fællesskab – og det er en udfordring for mange lærere og pædagoger.

Mellemformer er i den forbindelse blevet til organiseringer rundt på mange skoler, men er det nu en god ide?

På dette kursus ser vi kritisk på de mekanismer mellemformer skaber og vedligeholder. Vi ser på de inklusionsforståelser, der ligger bag og giver helt konkrete værktøjer til, hvordan I kan gentænke mellemformer, så de kommer til at skabe endnu bedre deltagelse og vigtigst: at I oplever at lykkes endnu bedre med en svær opgave.

Du får gennem oplæg og processer indblik i de mekanismer og de forståelser, der låser vores ressourcer og syn på eleverne. Samtidig vil vi gennem de 6 principper vi præsenterer i vores bog om mellemformer give inspiration til nye måder at bruge og arbejde med mellemformerne på.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og ledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 09.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 895 kr.

På kurset bliver du inspireret til, hvordan LST kan tænkes ind i alle fag – og hvordan centrale didaktiske pointer kan indgå i undervisningen til gavn for den ordblinde.

Vi beskæftiger os også med, hvordan ordblinde, der anvender LST, udvikler selvstændige teknologibaserede læse- og skrivestrategier og derved får skabt et indre behov og en øget motivation for brugen af LST.

Vi ser på, hvordan oplæsningsfunktion, talegenkendelse og ordforslagsfunktion kan tænkes som dynamiske redskaber i forhold til elev og opgave, og hvordan man skaber lige deltagelsesmuligheder, når en ordblind bruger LST.

Kurset vil tage afsæt i den nyeste litteratur og viden om ordblindhed, didaktik og LST og vil i høj grad omhandle de didaktiske muligheder og udfordringer, som opstår i mødet med den ordblinde elev.

Målgruppe

Undervisere, vejledere og andre, der arbejder med undervisning, der rummer ordblinde elever.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 20.01.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 995 kr.

Dette kursus formidler både viden om teorien bag low arousal samt de praktiske erfaringer med at benytte metoden i hverdagen.

Vi kommer omkring et generelt børne-/menneskesyn, etiske tilgange til arbejdet med at udvikle mennesker og med konkrete metoder til at håndtere vanskelig adfærd og skabe samarbejdsrelationer.

Low Arousal-metoderne er oprindeligt udviklet i forhold til voksne mennesker med udviklingshæmning, men har vist sig anvendelige på en lang række andre områder.

I første halvdel af oplægget gennemgås grundlæggende principper, menneskesyn, modeller m.m., mens anden halvdel er langt mere praksisorienteret med udgangspunkt i konflikthåndtering.

Målgruppe

Pædagogisk personale i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 28.01.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 895 kr. (inkluderet i abonnement)

Har du elever, der kan være svære at motivere eller elever, der, uanset hvor meget du prøver, står af og ikke følger med i undervisningen?

På dette kursus vil vi se ind i de udfordringer, du møder i dit arbejde med at skabe motivation hos eleverne og differentiere undervisningen.

Gennem forskning, viden og erfaringer inden for feltet vil vi indkredse en bred vifte af helt konkrete tilgange og redskaber, som du kan anvende direkte i din praksis, så du får alle eleverne med i undervisningen.

Kurset er sammensat af korte oplæg, dialog, filmklip og små øvelser.

Målgruppe

Undervisere og pædagoger i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 03.02.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Bedømmelse og inklusion er væsentlige elementer, som har gyldighed i enhver uddannelsesaktivitet, men samtidig giver de to elementer anledning til en række paradokser:

På den ene side står ønsket om, at elevers faglige fremskridt måles med standardiserede instrumenter på sammenlignelige skalaer.

På den anden side står ønsket om, at der skal være plads til menneskelig mangfoldighed, og at alle elever i grundskolen skal trives og være inkluderet.

Målgruppe

Undervisere og ledere i folkeskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 22.04.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Lærer i skolen

Inklusionsvejleder

På diplomuddannelsen til inklusionsvejleder lærer du at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i pædagogiske læringsmiljøer.

Bliv inklusionsvejleder

Inklusionskurser i København

Er du interesseret i kurser og arrangementer i inklusion, trivsel og læring i København og omegn?

Se kurser i inklusion, trivsel og læring i København

Praktiske oplysninger

Din arbejdsgiver kan være tilmeldt vores abonnementsordning.

Hvis du og din arbejdsplads er omfattet af vores abonnement, skal du ikke betale kursusafgift, hvis kurset er mærket med “(inkluderet i abonnement)” i prisfeltet.

Ansatte på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, Heldagsskolen, Kildebakken, Bornholms Ungdomsskole samt de fleste fri- og privatskoler, PPR og Bornholms Efterskole er tilmeldt ordningen.

Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og voksenuddannelser og andre skal betale det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er under abonnement, skal alle betale gebyret.

Tilmelding sker som normalt.

Alle kurser, der afholdes af CFU Bornholm, er inklusiv forplejning.

Kurserne afholdes af CFU Bornholm på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne – med mindre andet er oplyst i kursusopslaget.

P-pladsen ved Minervavej 1 er forbeholdt personer med parkeringstilladelse.

Det er desværre ikke muligt at udstede parkeringstilladelse til kursister.

Vi henviser til p-pladsen ved Rønne Idrætshal.

Cykler kan enten parkeres i cykelkælderen eller i cykelparkeringen ved cykelstien.

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Studieservice

Videreuddannelse

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.