Gå til indhold

Information om coronavirus

Få styr på tiden

Nytænk dine arbejdsvaner og få en effektiv metode til at få overblik over alle dine arbejdsopgaver.

Styrer du tiden, eller styrer den dig? Tiden er en ressource, og vi har alle lige meget af den. Det, der gør os forskellige, er, HVORDAN vi anvender tiden. Her får du en effektiv metode til at få overblik over alle dine arbejdsopgaver. Så hvis du oplever, at dit arbejde hober sig op, at du bliver stresset af alt det, du ikke har tid til at gøre, og at tiden er blevet en mangelvare, så har du brug for at få styr på tiden.

Det faglige indhold

Få kendskab til en række brugbare værktøjer til at prioritere din tid rigtigt, skærpe din koncentration, undgå overspringshandlinger og bryde store og komplekse processer ned til overskuelige handlinger.

På kurset arbejder med følgende emner:

Proaktiv vs. Reaktiv – arbejder du på forkant eller bagkant?

Proaktiv adfærd lykkes når vi i håndteringen af de daglige opgave er gode til at bruge:

 • Selverkendelsen (hvor lang tid vil dette realistisk tage mig?)
 • Forestillingsevnen (hvilke ”uforudsete” opgaver kunne risikere at dukke op i dag?)
 • Samvittigheden (kan jeg tillade mig at sige nej?).

Prioritering

Følgende to værktøjer præsenteres og diskuteres:

 • Tag de store sten først – og reducer dine overspringshandlinger
 • Tidsmatrix – hvad er vigtigst og hvad haster?

Planlægning

Følgende værktøjer præsenteres og diskuteres:

 • Gant kort
 • Nedbrydningsmodellen.

Produktivitet vs. effektivitet

Der tales meget om effektivitet, effektive arbejdsgange, effektive samarbejdsprocesser mv. Men hvad er effektivitet egentlig? Og hvad er forskellen på at være produktiv og at være effektiv?

Motivation og koncentration

Effektivitet kræver både energi og fokus. I et arbejdsliv med mange forstyrrelser kan det være vanskeligt. Deltagerne præsenteres for en række konkrete teknikker til at støtte motivationen og styrke koncentrationen.

Tidsstyring/tidsregistrering

At få styr rigtig på tiden kræver et helt konkret overblik over hvad vi egentlig bruger tiden til. Deltagerne præsenteres for et simpelt værktøj til tidsregistrering.

Kend dine tidsrøvere og kom dem til livs

 • Rod og fysisk arbejdsorganisering
 • E-mails
 • Møder
 • Uhensigtsmæssig delegering.

Det får du ud af kurset

Du får en række brugbare værktøjer til at prioritere din tid rigtigt, skærpe din koncentration, undgå overspringshandlinger og bryde store og komplekse processer ned til overskuelige handlinger.

Målgruppe

Alle der mangler tid til at løse opgaver.

Virksomhedens udbytte

Medarbejdere der bedre kan planlægge og prioritere deres opgaver.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked – både ved fravær, og hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og afbud skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Få styr på tiden

Start- og slutdato

11.10.21 - 11.10.21

Tilmeldingsfrist

10.09.21

Pris

4.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00