Gå til indhold
a young woman sits opposite a counsellor and chats happily . They are sitting on armchairs in the counsellor's office . The young woman is smiling as she listens to the advice.

Flere mennesker med psykiske udfordringer i job

Hvordan støtter vi flere mennesker med psykiske udfordringer i job eller uddannelse? IPS-indsatser kan være den rette løsning.

Omkring halvdelen af landets kommuner har etableret eller er i gang med at etablere IPS-forløb, der er en betegnelse for integrerede og parallelle indsatser, som skal hjælpe mennesker med svære psykiske lidelser med at finde og fastholde et ordinært arbejde eller begynde på en uddannelse.

IPS står for ’Individuelt planlagt job med støtte’ og er en evidensbaseret beskæftigelsesindsats, som er særligt målrettet mennesker med svære psykiske lidelser, der er i behandling i behandlingspsykiatrien.

IPS-konsulenter får stor opmærksomhed

Der er god grund til, at IPS-konsulenter og deres arbejde vinder frem i kommunerne og får stor opmærksomhed. Flere studier viser nemlig, at IPS-forløb er en langt mere effektiv tilgang til at støtte mennesker med svære psykiske lidelser i at komme i job og uddannelse end andre jobrettede tiltag. Fx viser det danske RCT-studie, at over en periode på 18 mdr. kom 59,5 pct. af deltagerne i IPS-indsatserne i job eller uddannelse, hvilket er knap 30 pct. mere end deltagerne i kontrolgruppen, hvor andelen var 46,5 pct.

Få Majas historie

I Velfærdsprofetens podcast ’Reconnect – Unge i mistrivsel på vej mod job eller uddannelse’, kan du bl.a. møde Maja, som er blandt de 500 unge, der deltager i projektet Reconnect. Det er en indsats, som skal hjælpe unge i mistrivsel i job eller uddannelse ved at tage udgangspunkt i den enkelte unges behov og drømme for fremtiden.

Indsatsen er udviklet med afsæt i IPS-metoden og tilpasset en anden målgruppe, som er unge mellem 18-29 år i psykisk mistrivsel, men uden tilknytning til behandlingspsykiatrien. Projektet er en integreret uddannelses-, beskæftigelses- og psykosocial indsats målrettet unge med tegn på angst eller depression.

Hør bl.a. projektleder for Reconnect, docent Inge Storgaard Bonfils, fortælle om de faglige erfaringer og de 8 faglige principper for arbejdet i projektet.

Få podcasten her.

Kontaktperson

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17