Genveje


Videreuddannelse 953x390

Diplomuddannelser

Med en diplomuddannelse fra Københavns Professionshøjskole løfter du din eksisterende viden og kvalificerer dig til at løse nye opgaver.

En diplomuddannelse er en formelt kompetencegivende uddannelse. Københavns Professionshøjskole udbyder en bred vifte af diplomuddannelser inden for emner som eksempelvis pædagogik, didaktik, socialt arbejde, ledelse og sundhed. 

Uddannelserne

Uddannelsen kan gennemføres som deltidsstudie, men enkelte af vores diplomuddannelser kan også læses som fuldtidsstudie. En diplomuddannelse består af en række obligatoriske og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Uddannelsessteder

Københavns Professionshøjskole udbyder diplomuddannelser i København og i enkelte tilfælde andre steder i landet. Se under den relevante uddannelse for mere information.

Optagelse og kontakt

Læs mere om optagelse og kontakt under den enkelte uddannelse.

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra 1. marts 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.