Gå til indhold

Dansk

Kurser og arrangementer for dansklærere

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for dansklærere

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser for dansklærere.

Kurser i dansk

Fyr op under læselysten med magiske læserum.

Vi arbejder med projektbaseret læring og udforsker, hvordan eleverne ved hjælp af makerteknologier kan være med til at skabe innovative rum og designs, der inspirerer til læselyst og kreativ udfoldelse i dansk.

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen samt ressourcepersoner fra PCL.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 19.08.24
Start- og slutdato
: 17.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.000 kr.

Alle børn vil gerne lære at læse, når de starter i skole. For nogle går det let, mens det for andre kræver flere kræfter og gentagelser.

Kunsten er at tilrettelægge motiverende undervisning, så alle børn støttes i deres læseudvikling.

Målgruppe

Dansklærere i 1. -2. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 01.09.24
Start- og slutdato
: 01.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.150 kr.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere, pædagoger og dansklærere i indskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 07.09.24
Start- og slutdato
: 07.10.24 – 20.01.25
Varighed: fem kursusdag
Pris: 9.949 kr. (7.959 kr. ekskl. moms)

I år kan du tage dine elever med til det østafrikanske land Uganda. På kurset får du inspiration til at arbejde med Danidas flotte materiale til bl.a. dansk, billedkunst og n/t – og en unik chance for at møde børnebogsforfatteren Anne Sofie Hammer.

Målgruppe

Undervisere i dansk, natur/teknologi, kreative fag og fagsamarbejde i 1.-5. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.09.24
Start- og slutdato
: 01.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 250 kr.

Vurderingskriterierne for skriftlig fremstilling stiller krav om, at eleverne skriver i autentiske situationer til en bestemt modtager.

Med korte og fokuserede skriveøvelser i klassen skriver eleverne mere – uden at du får mere rettearbejde.

Målgruppe

Dansklærere i 7.-10. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 24.09.24
Start- og slutdato
: 22.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.350 kr.

Skab et mangfoldigt skriverum, hvor der plads til elevernes kreativitet, erfaringer, krop og stemme. Sammen med viden om fremstillingsformer, deres struktur og sproglige ressourcer får dine elever et godt afsæt til at skrive spændende tekster.

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 24.09.24
Start- og slutdato
: 24.10.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.425 kr.

Hvordan får alle elever mod til at gå i dialog med hinanden og udtrykke sig mundtligt i dansktimerne?

Bliv inspireret til en mundtlighedsdidaktik, hvor eleverne bliver sprogligt bevidste og opdager deres styrker, når de arbejder dialogisk med udgangspunkt i danskfagets tekster.

Målgruppe

Dansklærere i 1.-5. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 06.10.24
Start- og slutdato
: 06.11.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.550 kr.

Klæd dine elever godt på til terminsprøven i skriftlig fremstilling.

Kom og hør om tankerne bag opgavetyperne i det seneste opgavesæt i 9. klasse, herunder hvordan eleverne skal læse opgaverne, og hvilke kriterier prøven skal vurderes ud fra.

Målgruppe

Dansklærere i 7.-9. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 15.10.24
Start- og slutdato
: 12.11.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 925 kr.

På dette kursus vil du møde billedbøger ud fra en filosofisk didaktik, som fremhæver de store spørgsmål gennem dialog, leg, dramatisering og poesi.

Du får ideer til aktiviteter og konkrete værktøjer, der åbner for den filosofiske samtale i din klasse.

Målgruppe

Dansklærere i 1.-4. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 27.10.24
Start- og slutdato
: 27.11.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.150 kr.

Traditionel grammatik, som er løsrevet fra kontekst, har hverken positiv effekt på elevernes tekster eller metasproglige viden.

Få konkrete bud på legende forløb, som kobler grammatik med autentiske tekster.

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 07.11.24
Start- og slutdato
: 05.12.24
Varighed: én kursusdag
Pris:  1.150 kr.

Bliv opdateret på danskfagets kompetenceområder og få ideer til at udvikle og tilrettelægge en engagerende og differentieret danskundervisning.

Vi arbejder med kreative skriveprocesser, flydende læsning, kritisk læse- og skrivekompetence og brugen af læse- og skriveteknologi i undervisningen.

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.02.25
Start- og slutdato
: 03.03.25 – 06.03.25
Varighed: fire kursusdage
Pris: 8.095 kr. (6.476 kr. ekskl. moms)

Det er tid til at få fyret op under de unges læselyst. Få inspiration til, hvordan du kan iscenesætte de ældste elevers romanlæsningen, så de får flere positive læseoplevelser med gode ungdomsbøger.

På dette kursus får du inspiration til at organisere romanlæsningen i læsegrupper, hvor eleverne både har indflydelsen på, HVAD de læser, og HVORDAN de arbejder med teksten.

Målgruppe

Dansklærere i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 24.02.25
Start- og slutdato
: 10.03.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 600 kr.

Arrangementer for dansklærere

Er du dansklærer i 6.-10. klasse?

På Dansklærerens dag bliver du og dit team forkælet med et danskfagligt mix af oplæg og workshops, som sætter spot på aktuelle temaer i danskundervisningen for de ældste.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 17.10.24
Start- og slutdato: 14.11.24
Varighed: én dag
Pris: 1.500 kr.

Lærer i skolen

Danskvejleder

På diplomretningen 'Danskvejleder' lærer du at igangsætte, udvikle, vejlede og koordinere i forbindelse med danskundervisning i grundskolen.

Bliv danskvejleder
Lærer i skolen

Læsevejleder

På diplomuddannelsen til læsevejleder i grundskolen lærer du at vejlede i og formidle viden om skriftsprogsudvikling fra 0.-10.-klasse.

Bliv læsevejleder

Danskkurser på Bornholm

Er du interesseret i kurser og arrangementer i dansk på Bornholm?

Se danskkurser på Bornholm

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Studieservice

Videreuddannelse

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.