Gå til indhold

Information om coronavirus

Fra global politik til lokal handling, ESU

FNs verdensmål i et sundhedsfremme- og bæredygtighedsperspektiv

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

FN’s verdensmål retter verdens opmærksomhed mod globale og lokale ændringer, der understøtter bæredygtighed, sundhed, grøn omstilling, bedre ernæring, social gastronomi og styrkede lokalsamfund.

Danske virksomheder, offentlige institutioner og andre aktører efterspørger i stigende grad kompetente bæredygtighedsagenter, der kan arbejde med sundhedsfremme og bæredygtighed i mange forskellige kontekster, herunder boligsociale områder, kommunale institutioner og private virksomheder.

I undervisningen får I redskaber til at formulere politikker og designe konkrete adfærdsændrende indsatser. Vi inddrager nyeste teorier om adfærdsdesign, nudging, empowerment, bæredygtig gastronomi, sundhedspsykologi og forandringsledelse.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Stat, kommuner, civilsamfund, virksomheder og enkeltpersoner i Danmark står, som resten af verden, over for presserende klima-, miljø- og biodiversitetsudfordringer, der påvirker sundheden på forskellige måder. I dette valgfrie element er der særligt fokus på fem af FN’s verdensmål: 3) Sundhed og trivsel, 10) Mindre ulighed, 12) Ansvarligt forbrug og produktion, 13) Klimaindsats og 11) Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Formålet er derfor:

  • at I får forståelse for, hvordan bæredygtighed, sundhed og ernæring hænger sammen, og hvordan der arbejdes med de komplekse problemstillinger, som stat, kommuner, civilsamfund, virksomheder og enkeltpersoner i Danmark står over for, herunder at I kan analysere og forklare de komplekse problemstillinger.

Der er brug for at formulere lokale politikker, som kan sætte rammen for konkrete og lokale handlingsændrende indsatser, der kan bidrage til opfyldelse af målsætningerne adresseret i FN’s verdensmål. I dette valgfrie element ligger vægten på meso-niveau, og vi arbejder derfor med metoder, der understøtter fællesskaber og ændringer i adfærd og holdninger. Det centrale er at kunne formulere lokalt forankrede politikker og kunne tilrettelægge og gennemføre adfærdsændrende indsatser.

Formålet er derfor:

  • at I får redskaber til at formulere politikker og forstå sammenhængen mellem indsatser på makro-, meso- og mikroniveau i en konkret kontekst
  • at I får kompetencer til at anvende en række metoder og værktøjer til at analysere, tilrettelægge og gennemføre konkrete indsatser på meso-niveau i professionsfeltet. Det kan fx være adfærdsdesign, nudging, empowerment, grøn omstilling, bæredygtig gastronomi, sundhedspsykologi og forandringsledelse.

Indhold

Bæredygtighed og Sundhed – introduktion
Introduktion til bæredygtighed og verdensmålene. Sammenhængen mellem bæredygtighed og sundhed. Bæredygtig kost og måltider. Verdensmål 12 om bæredygtigt forbrug og produktion.

Bæredygtighed – globalt, nationalt og lokalt
Proces fra globale verdensmål til formulering af lokale politikker til design af konkrete aktiviteter.

Ulighed i sundhed og sundhedsfremme for udsatte grupper
Ulighed i sundhed og verdensmål 1, 2, 3 og 10 i en dansk kontekst. Fødevaresikkerhed i en dansk kontekst. Social gastronomi – verdensmålene i praksis.

Teori og metoder i bæredygtig omstilling og sundhedsfremme
Adfærdsdesign og nudging i den grønne omstilling. Handlekompetence og holdningsændrende kommunikation i bæredygtig omstilling. Bæredygtig livsstils- og sundhedspsykologi.

Arenaer og interventioner i sundhedsfremme og grøn omstilling
Naturen som arena for sundhedsfremme og grøn omstilling. Komplekse interventioner i sundhedsfremme og grøn omstilling. Byer som setting for sundhedsfremme og bæredygtig omstilling.

Strukturelle perspektiver på mad og måltider
Fødevaresystemer og bæredygtighed. Bæredygtige måltider I praksis. Verdensmålene og sundhedsfremme – praksiseksempler.

Madkultur og smagsperspektiver på den grønne omstilling
Kultur i sundhedsfremme og grøn omstilling. Kultur, sensorik og smag i grøn kostomlægning.

Læringsudbytte

  • Lære, hvordan bæredygtighed, sundhed og ernæring hænger sammen og udgør komplekse problemstillinger og løsninger
  • Få indblik i teorier, videnskabelige studier, metoder og værktøjer inden for bæredygtighed, mad, måltider og sundhedsfremme
  • Udvikle færdigheder og kompetencer til at indtænke bæredygtighed i konkrete sundhedsfremmende tiltag i lokale aktiviteter, herunder formulere lokalt forankrede politikker
  • Kunne anvende en række værktøjer og metoder inden for bæredygtighed og sundhed bredt i en professionspraksis, fx adfærdsdesign, nudging, empowerment, grøn omstilling, bæredygtig gastronomi, sundhedspsykologi og forandringsledelse.

Læringsmetoder

En interaktiv læringsproces med en blanding af forskning, teorier, metode og værktøjer.
Et stærkt praksiselement og professionselement.

Organiserede feltbesøg og feltbesøg til praksis, som studerende selvstændigt varetager.
Problembaseret læring, hvor studerende selv skal identificere et problemområde og målgruppe for at identificere løsninger, der er miljømæssigt bæredygtige og effektive ud fra et socialt, kulturelt og økonomisk perspektiv. Der arbejdes med praktisk udvikling og afprøvning af ideer og praktiske løsninger.

Bedømmelse/prøve

Det valgfrie element afsluttes med en intern, skriftlig prøve.

Uddybende information om prøveform og kriterier for det valgfrie element foreligger ved semesterstart.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 12 og max. 35 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

10 ECTS-point

Global Nutrition and Health og Ernæring og Sundhed, Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 København N.

From global politics to local action – UNs sustainable development goals in a health and sustainable perspective.

Når du starter - Litteratur

The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health

https://www.danskindustri.dk/sdg/

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

https://www.sst.dk/~/media/8BC262B85A2A44CD80FD8D33FC6D83E8.ashx

https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/ist/sundhedsfremme/felis/lang+felis+rapport.pdf

https://www.regioner.dk/media/4671/sundhed-for-alle-vision-for-et-baeredygtigt-sundhedsvaesen-final.pdf

Kontakt

Pernille Malberg Dyg

Lektor

+45 24 29 64 25

Vibeke Vines Østergaard

Adjunktvikar