Gå til indhold

Information om covid-19

Fra global politik til lokal handling, ESU

Om det valgfrie element

Virksomheder, offentlige institutioner og andre efterspørger kompetente bæredygtighedsagenter, der kan arbejde med sundhedsfremme og bæredygtighed i mange forskellige kontekster, herunder boligsociale områder, institutioner og virksomheder. FNs verdensmål sætter rammen for dette valgfrie element.  I undervisningen får I redskaber til at formulere politikker og konkrete indsatser, der understøtter bæredygtighedsundhed, grøn omstilling, bedre ernæring, social gastronomi og styrkede lokalsamfund. 

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 12 og maks. 35 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Plus en række besøg til virksomheder og projekter.  

Individuel, skriftlig prøve baseret på et gruppeprojekt.  

Bedømmelse efter 7-trinsskalaen

From global policy to local action – UN Sustainable Development Goals in a nutrition and health perspective.

Transport til og fra virksomheds/studieture kan forekomme 

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

 • Sammenhængen mellem bæredygtighed, sundhed og fødevaresystemet, kost og måltider 
 • Erfaringer fra virksomheders og kommuners arbejder med verdensmålene 
 • Ulighed sundhed og verdensmålene i en dansk kontekst, fx sundhedsfremme, fattigdomsspørgsmål, adgang til sund og bæredygtig kost, herunder social gastronomi 
 • Nyeste værktøjer inden for adfærdsdesign, nudging, handlekompetence og adfærdsændringer i den grønne omstilling, bæredygtig livsstils– og sundhedspsykologi 
 • Naturen som arena for sundhedsfremme og grøn omstilling.  

Læringsudbytte 

 • Lære, hvordan bæredygtighed, sundhed og ernæring hænger sammen og udgør komplekse problemstillinger og løsninger 
 • Få indblik i teorier, studier, metoder og værktøjer inden for bæredygtighed, mad, måltider og sundhedsfremme 
 • Udvikle færdigheder og kompetencer til at indtænke bæredygtighed i konkrete sundhedsfremmende tiltag 
 • Anvende værktøjer og metoder inden for bæredygtighed og sundhed bredt i en professionspraksis, fx adfærdsdesign, nudging, empowermentgrøn omstilling, bæredygtig gastronomi, sundhedspsykologi og forandringsledelse.

Læringsmetoder 

 • Stærkt praksiselement og professionselement i forhold til professionsrelevante cases  
 • Organiserede virksomhedsbesøg/feltbesøg 
 • Problembaseret læring, hvor studerende selv skal identificere en case, et problemområde og målgruppe for at identificere løsningerDer arbejdes med praktisk udvikling og afprøvning af værktøjer fra undervisningen til udvikling af egne ideer og løsninger. 

Kontakt

Pernille Malberg Dyg

Lektor

+45 24 29 64 25