Gå til indhold

Fra global politik til lokal handling, ESU

FNs Verdensmål i et ernærings- og sundhedsperspektiv

Dette valgfrie element udbydes ikke i efteråret 2024.

Udbud af valgfrie elementer: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

Virksomheder, offentlige institutioner og andre efterspørger kompetente bæredygtighedsagenter, der kan arbejde med sundhedsfremme og bæredygtighed i mange forskellige kontekster herunder boligsociale områder, institutioner, kommuner og virksomheder.

FNs verdensmål sætter rammen for dette valgfrie element, og I får redskaber til at formulere politikker og konkrete indsatser, der understøtter bæredygtighed, sundhed, grøn omstilling, bæredygtig kost og ernæring, social gastronomi og styrkede lokalsamfund.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af 7. semester-studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 12 og maks. 35 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Plus en række besøg til virksomheder og projekter.

Individuel, skriftlig prøve baseret på et gruppeprojekt.

Bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

From global policy to local action – UN Sustainable Development Goals in a nutrition and health perspective.

Transport til og fra virksomheds-/studieture kan forekomme

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

 • Sammenhængen mellem bæredygtighed, sundhed, fødevaresystemet, kost og måltider.
 • Erfaringer fra virksomheders, projekter og kommuners arbejder med verdensmålene.
 • Ulighed i sundhed og verdensmålene i en dansk kontekst (sundhedsfremme, fattigdomsspørgsmål, adgangen til sund og bæredygtig kost, herunder social gastronomi).
 • Nyeste værktøjer inden for adfærdsdesign, nudging, handlekompetence og adfærdsændringer i den grønne omstilling, bæredygtighedens psykologi og sundhedspsykologi.
 • Naturen og lokalsamfund som arena for sundhedsfremme og grøn omstilling.

Læringsudbytte

 • Lære, hvordan bæredygtighed, sundhed og ernæring hænger sammen og udgør komplekse problemstillinger og løsninger
 • Få indblik i teorier, studier, metoder og værktøjer inden for bæredygtighed, mad, måltider og sundhedsfremme
 • Udvikle færdigheder og kompetencer til at indtænke bæredygtighed i konkrete sundhedsfremmende tiltag
 • Anvende værktøjer og metoder inden for bæredygtighed og sundhed bredt i en professionspraksis, fx adfærdsdesign, nudging, empowerment, grøn omstilling, bæredygtig gastronomi, sundhedspsykologi og forandringsledelse.

Læringsudbytte

1) Lære hvordan bæredygtighed, sundhed og ernæring hænger sammen og udgør komplekse problemstillinger og løsninger.

2) Få indblik i teorier, studier, metoder og værktøjer inden for bæredygtighed, mad, måltider og sundhedsfremme.

3) Udvikle færdigheder og kompetencer til at indtænke bæredygtighed i konkrete sundhedsfremmende tiltag

4) Anvende værktøjer og metoder inden for bæredygtighed og sundhed bredt i en professionspraksis: fx adfærdsdesign, nudging, empowerment, grøn omstilling, socialgastronomi, sundheds- og bæredygtighedspsykologi og forandringsledelse.

Læringsmetoder

 • Et stærkt praksis- og professionselement if. professionsrelevante cases.
 • Organiserede virksomhedsbesøg/feltbesøg.
 • Problembaseret læring, hvor studerende selv identificerer en praksiscase, problemområde og målgruppe for bæredygtige løsninger. Der arbejdes med udvikling og afprøvning af værktøjer fra undervisningen til udvikling af egne idéer og løsninger i praksis.

Kontakt

Pernille Malberg Dyg

Lektor

+45 24 29 64 25