Gå til indhold

Folkesundhed i Palæstina

Jerusalem, Ramallah, Hebron

Dette valgfrie element udbydes ikke i efteråret 2024.

Udbud af valgfrie elementer: kp.dk/valgfrie-elementer/

Om det valgfrie element

Enestående mulighed for at kombinere dit studie med et udlandsophold i Palæstina. Du bliver tilknyttet Al-Quds University i Jerusalem og du vil i grupper besøge lokale hospitaler og institutioner, hvor du kommer i dialog med lokale sundhedsprofessionelle.

Første uge er der undervisning i Danmark samt afrejse til Palæstina. Sidste 5 uger er et intensivt tilrettelagt studieforløb i Jerusalem, Ramallah og Hebron, Palæstina. Forløbet er på 10 ECTS-points.

Formål

Formålet er at de studerende får mulighed for at fordybe sig i global og lokal sundhed i en anden kultur end den danske. De studerende får mulighed for at få indsigt i og udvikle en bredere forståelse af folkesundhedsbegrebet. De vil få viden om og indsigt i “Public Health” i Palæstina, der vil være afspejlet mødet mellem forskellige religioner og kulturer.

Det giver mulighed for at få et kulturelt og sociologisk perspektiv på sundhedsproblematikker i forebyggelse og behandling i en global verden.

Indhold

Valgfagets 6 ugers forløb:

Første uge: 3 undervisningsdage på Campus Hillerød (lige ved Hillerød Station) og afrejse til Palæstina. Derefter 5 uger i Palæstina – Jerusalem, Ramallah, Hebron.

Der vil være et program i de 5 uger i Palæstina, som vi og samarbejdspartner i Palæstina, i fællesskab tilrettelægger. I det 5 ugers program er planlagt enkelte udflugter.

Indhold i de 6 uger:

 • Folkesundhed i et internationalt og lokalt perspektiv
 • Emner og metodologi i folkesundhed
 • Krop, kultur og etik
 • Palæstina som land, sundhedssystem og kultur
 • Public Health i Jerusalem/Hebron/Ramallah i Palæstina med fokus på udvalgte emner, fx diabetes, rehabilitering, sundhed hos børn og ældre, psykiatri, kost og ernæring og flygtningeproblematikker.
 • Studieture og besøg i lokale settings.
 • Evt. afsluttende oral presentation på Al-Quds University I Jerusalem.

Læringsudbytte

Efter endt kursus vil de studerende have opnået følgende læringsudbytte indenfor global sundhed:

 • Indsigt i og en bredere forståelse af folkesundhedsbegrebet i en global kontekst.
 • Viden om og indsigt i Public Health i Palæstina samt reflektere over international praksis.
 • Et særlig kulturelt og sociologisk perspektiv på sundhed i en mellemøstlig kultur.
 • Refleksioner over kulturelle værdiopfattelser og interesser for mennesket i et sundhedsperspektiv.

Læringsmetoder

Alle deltagere som optages på elementet vil blive indkaldt til et formøde hurtigt efter deadline for tilmeldinger. Her vil I blive informeret om opholdet, rejsen samt gives hjælp til processen med at få bestilt billetter.

Undervisningen vil, inden afrejse til Palæstina bestå af:

 • Teoretiske oplæg fra interne undervisere
 • Gruppearbejde og øvelser

Dette med det formål, at ”klæde gruppen på” til mødet med en anden kultur, få forståelse af valgelementets mål samt at møde hinanden som én samlet tværprofessionel gruppe. Det forventes at alle deltager aktivt og vil indgå i det forpligtende fællesskab i den tværprofessionelle gruppe som skal rejse sammen til Palæstina.

Deltagende observationer i Palæstina, som udvikles i samarbejde med samarbejdspartnere i Jerusalem.

Bedømmelse/prøve

Valgfrit element på 7.semester afsluttes med en individuel intern skriftlig prøve og skal bestås for at kunne gå til mundtlig eksamen i bachelorprojekt på 7. semester. Opgaven udarbejdes efter Formkrav og redaktionelle retningslinjer ved KP.

Det skriftlige produkt (max. 3 sider, eksklusive litteraturliste) skal indeholde følgende punkter:

 • En kort beskrivelse af baggrunden for den selvvalgte faglige problemstilling eller udfordring relevant for Global Health.
 • Refleksioner over og diskussion af den valgte problemstilling/udfordring i lyset af minimum to videnskabelige artikler.
 • Afslut med en opsummering af hvad I kommer frem samt perspektivering over tværprofessionelt samarbejde.

Produktet bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Radiograf
 • Global nutrition and health

Minimum 2 deltagere og maksimum 8 deltagere.

Første uge:
Københavns Professionshøjskole Campus Hillerød
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød (lige ved Hillerød Station)
De sidste uger i Palæstina.

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Valgelementet er tværprofessionelt og udbydes af Campus Hillerød.

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Public Health in Palestine – Jerusalem, Ramallah, Hebron

Flybillet: fra 2000,- t/r, ophold/bolig/kost ca. 250,- pr. dag. Vaccinationer, visum, forsikring

Undervisning i Danmark vil foregå på dansk og i Palæstina på engelsk.

Når du starter - Litteratur

Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse, Roskilde Universitetsforlag 2013 (2. edition). Indledning, s. 11-17 og del 1: Kulturteorier, s. 21 – 63. (findes på pensumhylden)

Lindstrand A et al: Global Health. An introductory textbook. StudentlitteraturAB, Lund, 2006
Chapter 1- 4, p. 9 – 134

Links

Kontakt

Wanda Elisabeth Breum

Lektor

+45 41 89 81 35