Gå til indhold

Folkesundhed i Palæstina

Jerusalem, Ramallah, Hebron

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Enestående mulighed for at kombinere dit studie med et udlandsophold i Palæstina. Du bliver tilknyttet Al Quds University, Jerusalem og du vil i grupper besøge lokale hospitaler og institutioner, hvor du kommer i dialog med lokale sundhedsprofessionelle.

Første uge er der undervisning i Danmark samt afrejse til Palæstina. Sidste 5 uger er et intensivt tilrettelagt studieforløb i Jerusalem, Ramallah og Hebron, Palæstina. Forløbet er på 10 ECTS-points.

Formål og indhold

Valgelementets overordnede formål er:

 • At få indsigt i og udvikle en bredere forståelse af folkesundhedsbegrebet.
 • At få viden og indsigt i Public Health i Palæstina samt reflektere over international praksis
 • At få et kulturelt og sociologisk perspektiv på sundhed

Indhold:

 • Folkesundhed i et internationalt og lokalt perspektiv
 • Emner og metodologi i folkesundhed
 • Krop, kultur og etik
 • Palæstina som land, sundhedssystem og kultur
  Public Health i Palæstina med fokus på udvalgte emner fx diabetes, ernæring, rehabilitering, sundhed hos børn og ældre, fysioterapi/ergoterapi, psykiatri mv.
 • Studieture og besøg i lokale settings: ”Hospitals/Community Health Centers/Health Stations ect.”

Læringsmetoder

Undervisningen vil, inden afrejse til Palæstina, bestå af:

 • Teoretiske oplæg fra interne undervisere
 • Gruppearbejde og forberedende øvelser og opgaver

For at ”klæde gruppen på” til mødet med en anden kultur, få forståelse af valgelementets mål samt at møde hinanden som én samlet gruppe.

Det forventes at alle deltager aktivt og vil indgå i det forpligtende fællesskab i den tværprofessionelle gruppe som skal rejse sammen til Palæstina.

Deltagende observationer og interaktion i Palæstina som udvikles i samarbejde med The Danish House in Palestine (DHIP) i Ramallah.

Bedømmelse/prøve

Valgfrit element på 7. semester afsluttes med en individuel intern prøve bestående af et skriftligt produkt (max. 3 sider + litteraturliste). Den interne prøve skal bestås for at kunne gå til mundtlig eksamen i bachelorprojekt på 7. semester. Produktet bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Radiograf
 • Global nutrition and health

Minimum 2 deltagere og maksimum 8 deltagere.

Første uge: Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød (lige ved Hillerød Station) og de sidste uger i Palæstina

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Valgelementet er tværprofessionelt og udbydes af Campus Nordsjælland i Hillerød

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Public Health in Palestine – Jerusalem, Ramallah, Hebron

Fly til Palæstina (Tel Aviv)
fra T/R – ca. 2000 DKK

DHIP (1.uge)
ca. 2000 /person for kost/logi

Kost og Logi
ca. 200-250 DKK per dag

Rejseforsikring, vaccinationer
Skal I selv undersøge på hjemmesider

OBS: Alle deltagere, som er optaget på valgelementet, vil blive indkaldt til et formøde hurtigt efter deadline for tilmeldinger. Her vil I blive informeret om opholdet, rejsen samt få hjælp til processen med at få bestilt billetter.

Evt. spørgsmål kan rettes til koordinator: Mette Madsen, mema@kp.dk

Når du starter - Litteratur

 • Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse
  Roskilde Universitetsforlag 2013 (2. edition). Indledning, s. 11-17 og del 1: Kulturteorier, s. 21 – 63. (findes på pensumhylden)
 • Lindstrand A et al: Global Health. An introductory textbook.
  StudentlitteraturAB, Lund, 2006, Chapter 1- 4, p. 9 – 134

Links

Globalis
Gapminder

Kontakt

Mette Madsen

Adjunkt

+45 41 89 85 57