Gå til indhold

Udfold dine evner på Copenhagen Honours College!

Hvis du læser på KP’s sygeplejerskeuddannelse og vil udfordres inden for klinisk sygepleje til ældre, kan du søge optagelse på programmet ’Copenhagen Honours College i Sygepleje’.

Hvad er Copenhagen Honours College i Sygepleje?

Copenhagen Honours College i Sygepleje (CHC-S) er et honours-program på KP’s sygeplejerskeuddannelse, der giver sygeplejerskestuderende mulighed for at udfolde sine særlige potentialer. Programmet er krævende men giver dig til gengæld en unik vifte af kompetencer til dit fremtidige virke i sundhedsvæsenet.

Programmet løber over 2 år – fra 4. til 7. semester – samtidig med din ordinære uddannelse. Det er tilrettelagt med udfordrende aktiviteter, der giver dig mulighed for at udfolde og styrke dine evner og færdigheder inden for sygepleje til ældre.

Formålet med CHC-S er at uddanne sygeplejersker med specialiserede kompetencer inden for individualiserede, sammenhængende plejeforløb til ældre med KOL og type 2-diabetes.

Pædagogiske principper:

Honours-programmet bygger på tre pædagogiske principper:

  • Et stærkt arbejdsfællesskab hvor du får mentorer i både praktik og den teoretiske undervisning. Sammen med dine medstuderende, undervisere og praksis bliver du en del af et professionelt arbejdsfællesskab med rum til at samarbejde, eksperimentere og afprøve nye idéer.
  • Et styrket fagligt fundament baseret på et beriget curriculum, som skal styrke dit faglige fundament. Dette får du gennem en større dybdefaglighed i sygepleje til ældre med KOL og type-2-diabetes samtidig med at du arbejder med mere komplekse problemstillinger i praksis
  • Ansvar for opgaven hvor du har ansvar for at planlægge og varetage sammenhængende plejeforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer og udvikler nye løsninger i samarbejde med patienter og fagprofessionelle. Derudover skal du være med til at udvikle og tage ansvar for undervisningen.

Bliv studerende på CHC i Sygepleje

CHC i Sygepleje er for dig, der læser til sygeplejerske på Københavns Professionshøjskole Som studerende på programmet skal du både have evnen og viljen til at yde en ekstra indsats på dit studie og senere i løsningen af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor i udviklingen af sygeplejen til ældre.

Som CHC-studerende bliver du en del af et fagligt og socialt fællesskab med de andre studerende, hvor I støtter hinanden i at udvikle jer personligt og fagligt inden for både teoretisk og klinisk arbejde.

Som honours-studerende i CHC-S skal du:

  • Være engageret, fuld af gå-på-mod og turde tage initiativ.
  • Have en personlig interesse i sygepleje til ældre og et ønske om at gøre en forskel for netop denne gruppe borgere.
  • Tro på at du kan blive en af de bedste, hvis du får den rette støtte.

Hvert semester optager vi et hold på maksimalt 15 studerende. Du skal skrive en motiveret ansøgning for at få en plads.

Mere om CHC-S

CHC-programmet har et omfang på 30 ECTS og gennemføres parallelt med de ordinære aktiviteter fra 4. til 7. semester. De 30 ECTS fordeler sig på:

  • Kurser
  • Journal clubs, sommerskole, case competitions og master classes
  • Praktik i udvalgte kommuner og hospitaler

Herudover forventes det, at du som CHC-studerende deltager i en række ikke-ECTS-givende aktiviteter, som fx introseminar og forskellige formidlingsaktiviteter.

Vi er i gang med udvikling af programmet og vil løbende opdatere denne side med mere information.

Kontakt

Har du spørgsmål om CHC-S?

Programledelsen i CHC-S

v. Helle Mathar, lektor

chcsygepleje@kp.dk

Novo Nordisk Fonden har bevilliget ca. 44,4 mio. kr. til CHC-S-programmet og den sideløbende følgeforskning.