Gå til indhold

Job og karriere

Med en professionsbachelor i skat bliver du uddannet til at kunne håndtere komplekse finansielle og juridiske udfordringer ift. borgere og virksomheder.

Det giver dig bl.a. mulighed for at blive kernemedarbejder i Skatteforvaltningen og varetage jobs, inden for vejledning, sagsbehandling, inddrivelse, vurdering og kontrol.

Du vil ligeledes få mulighed for at arbejde i det private, eksempelvis i revisionsbranchen eller hos it leverandører af offentlige systemer.

Som erfaren medarbejder vil du også have mulighed for at få job i advokatbranchen på baggrund af din skattemæssige erfaring, eller du vil kunne arbejde som selvstændig konsulent inden for forskellige rådgivningsområder.

Karrierekatalog

Læs mere om hvilke job uddannede professionsbachelorer i skat varetager. Her fortæller tidligere studerende om deres karrierevej

Jessica Vester - uddannet som professionsbachelor i skat og arbejder som fuldmægtig i Skattestyrelsen

Navn: Jessica Vester
Arbejdsplads: Skattestyrelsen

Hvor lang tid gik der, til du fik dit første job?

Jeg fik job med det samme da jeg dimitterede.

Er der, i dine øjne, en sammenhæng mellem dit praktiksted og din første ansættelse?

Ja, det er der i høj grad. Der hvor jeg var i praktik er faktisk også her, hvor jeg arbejder efterfølgende, så det er der helt bestemt.

Lige siden praktikken har jeg kunne se mig selv i arbejdsopgaverne og -miljøet. Det er rigtig gode kollegaer og arbejdsopgaverne er spændende og varierende.

Jeg tror måske, at jeg ville køre fast i noget, der var meget ensformigt, men mit job er både skrivebordskontroller og udgående kontroller.

Der er derfor noget afveksling hele tiden. Hver dag er ikke den samme, og det kan jeg godt lide.

Beskriv dine primære arbejdsområder og arbejdsopgaver

Mit primære arbejdsområde er kontrol/vejledning af personalegoder. Så alt fra skattefrie godtgørelser, fri telefon, fri bil, til skjulte personalegoder, som har privat karakter – bare for at nævne nogle få områder.

Jeg laver både vejledning af borgere og virksomheder samt stikprøvekontroller, hvor vi laver stikprøver af fuldstændigt tilfældige virksomheder og selskaber.

Vi kører dog også ofte i projekter, hvor nogle kontroller er forudbestemt på baggrund af udvalgte kriterier.

For eksempel har vi lige kørt et projekt som hed fri bil, hvor vi kun kontrollerede dette.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig

Det er meget forskelligt fra uge til uge. Jeg planlægger gerne nogle uger frem i forbindelse med kontakt med borgerne og virksomhederne i forhold til at planlægge, hvornår vi kan komme ud og besøge dem eller have telefonmøder.

Hvis det er udgående kontrol, så tager vi gerne altid ud to kollegaer og besøger en virksomhed/selskab ud fra en revisionsplan.

Virksomhederne/selskaberne har ofte deres revisor, advokat eller lønansvarlig med. Det er rart at man godt kan mærke, det er borgere og virksomheder, der gerne vil gøre det rigtige og søger vejledning til det.

Da du i sin tid startede på uddannelsen, var det så et job som dette du så for dig?

Nej, faktisk ikke. Til at starte med havde jeg ikke en direkte drøm, fordi det er en generalistuddannelse.

Til at starte med forestillede jeg mig, at jeg ville arbejde med mere ekstreme sager, som social dumping, sort økonomi eller folk der bevidst snyder skat.

Men så endte jeg med det fuldstændig omvendte. Så nej, jeg havde ikke forestillet mig det, men trives i det. Det er især på grund af mine kolleger.

Jeg er rigtig glad for dem, og de har bare så meget erfaring og er gode til at hjælpe. Der er virkelig god sparring.

Og så tror jeg også, at det er fordi det er den rolige ende jeg er i. Det behøver ikke være så dramatisk, som jeg først havde forestillet mig.

Hvad giver dig faglig stolthed?

Der er flere ting, der giver mig faglig stolthed. Både når jeg når de mål, jeg sætter for min egen udvikling og når jeg når de mål min leder og kolleger sætter for mig.

Men også når jeg føler, jeg kan bruges. For eksempel når mine kollegaer spørger mig til råds om, hvordan jeg ville tackle en given situation. Det er fedt at føle sig brugbar.

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Få et relevant studiejob så hurtigt som muligt. For der er bare noget ved, at dét du lærer kan bruges med det samme. Det er virkelig teori til praksiserfaring og det giver så meget.

Hvilke karriereovervejelser forud for at du valgte uddannelsen? Hvad sporede dig hen i nærheden af PB skat?

Jeg var faktisk ved at gå juravejen, men jeg var i tvivl, om jeg ville læse en bachelor i jura i tre år, for efterfølgende at tage en kandidat, og dermed ende med at læse ren jura i fem år. Det synes jeg måske var lidt ensporet for mig.

Jeg så ved et tilfælde beskrivelsen af den her helt nye uddannelse på KP fra en annonce på Facebook og tænkte ”nå,” og så gik jeg ind og læste lidt om uddannelsen.

Det var meget forskelligt hvad man skulle have undervisning i. Der var både jura, regnskab og noget samfundsøkonomi og IT. Det virkede spændende, at der var så meget forskelligt. Så jeg tænkte, at det kom jeg i hvert fald ikke til at køre død i.

Jeg tænkte også, at jeg ikke selv havde særlig meget viden om skat, så det kunne jeg vel lære en masse om. Det var helt sikkert mere indholdet i uddannelsen end titlen, som tiltrak mig.

Mads Funch - uddannet som professionsbachelor i skat og arbejder som fuldmægtig i Skattestyrelsen

Navn: Mads Funch
Arbejdsplads: Skattestyrelsen

Hvor lang tid gik der, til du fik dit første job?

Lige med det samme. Jeg blev færdig i januar og startede job 1. februar. Jeg fortsatte det samme sted hvor jeg havde været i praktik under uddannelsen, først som studiejob og efter uddannelsen som fuldtid.

Var det også det du havde forestillet dig at du gerne ville ud at arbejde med efterfølgende? Blev du inspireret i forbindelse med din praktik?

Fra start tænkte jeg at jeg skulle være i skattestyrelsen og så synes jeg at det var spændende opgaver der var i praktikken jeg var ude i. Jeg kunne finde ud af det og så fortsatte jeg der efterfølgende.

Beskriv dine primære arbejdsområder og arbejdsopgaver

Jeg sidder med noget der hedder projekt compliance for erhvervsdrivende.

Det vi laver, er at vi for selvstændigt erhvervsdrivende, f.eks. enkeltmandsvirksomheder, tager stikprøvekontroller på nogle tilfældige virksomheder og gennemgår alle deres regnskaber indenfor skat og moms.

Så vores formål er at gennemgå dem og lave statistik på baggrund af dem, for at tjekke hvilke typer fejl der kan være, som andre projekter kan gå videre med, så vi kan hjælpe virksomhederne bedst muligt.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig

En typisk arbejdsdag er meget varieret. Mit arbejde er meget på kontoret, men jeg tager også ud på besøg til virksomheder og gennemgår materialerne og de ting vi er kommet frem til.

Lige nu sidder jeg med årsprojekter, som vi har fået i november og så har et års tid til at gennemgå.

I øjeblikket har jeg fået nogle regnskaber ind og afhængig af hvilke slags regnskaber og fejl der er tale om, kan jeg begynde at behandle dem.

En sagsgang tager gerne et par måneder. Først er der noget arbejde i at indkalde materialer, og så gennemgå det og holde det op mod lovgivningen.

Herefter tager jeg kontakt til virksomhederne for at gennemgå kontrollerne med dem og rådgive dem. Men det er som sagt tilfældige virksomheder, så nogle gange er der heller ingen fejl at finde og så tager det ikke lige så lang tid.

Lige nu sidder jeg med 15 forskellige virksomheder, som jeg arbejder med i det næste lange stykke tid.

Da du i sin tid startede på studiet, var det så et job som dette du så for dig?

Jeg kan godt lide den logiske sammenhæng mellem tal og nogle regler og forhold man skal sammenligne med.

Jeg ser på hvad de rent faktisk har gjort i deres regnskab og sammenligner det med lovgivningen.

Jeg havde godt tænkt at det skulle være skattestyrelsen fra start af. Jeg har altid godt kunne lide at arbejde med tal, og skattestyrelsen har en hel del med tal at gøre og så i kombination med jura, som jeg også interesserer mig meget for.

Hvornår føler du faglig stolthed?

Sådan noget basalt som at træffe de rigtige afgørelser, når jeg finder fejl i regnskaber og kan se at min viden kan bruges, når jeg finder de samme fejl som de erfarende kollegaer herinde.

Det er dejligt når jeg kan se det kan bruges til noget, det som jeg har lært.

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Jeg ville i hvert fald fokusere meget på praktikken både i den periode man er der, og også fokusere på at skabe sig et netværk indenfor området.

Jeg tror jeg ville rådgive nye studerende til at forsøge at finde et studiejob eller praktik et sted, hvor de også kan se sig selv efterfølgende.

Hvad fik dig på sporet af uddannelsen da du skulle søge

Det var den eneste uddannelse jeg søgte ind på. Jeg baserede det på informationen man fik fra hjemmesiden i forhold til hvilke fag den har.

Mark Oestergaard Pedersen - uddannet som professionsbachelor i skat og arbejder som Konsulent i Deloitte

Navn: Mark Østergaard Pedersen
Arbejdsplads: Deloitte

Hvor lang tid gik der, til du fik dit første job?

Jeg startede faktisk i skattestyrelsen, hvor jeg havde haft studiejob og blev ansat lige efter jeg dimitterede som fuldmægtig.

Herefter blev jeg kontaktet via Linkedin og opfordret til at søge min nuværende stilling. Så det var rigtig hurtigt efter jeg dimitterede at jeg fik den ansættelse, som jeg sidder i nu.

Er der, i dine øjne, en sammenhæng mellem dit praktiksted og/eller din hovedopgave og din første ansættelse?

Det vil jeg sige der er. Jeg var i praktik hos et revisionshus i Taastrup og det var der hvor jeg fik smag for det private erhvervsliv og hvor en lille drøm åbnede sig for mig.

Beskriv dine primære arbejdsområder og arbejdsopgaver

Jeg sidder i et team hvor vi hjælper en af Danmarks største virksomheder, og dennes medarbejdere med at komme ind i landet. Jeg arbejder med relocation, som dækker over at hjælpe medarbejdere på plads i Danmark.

Vi hjælper dem med at finde skoler til børnene finde huse og biler. Vi sidder også med immigration, hvilket vil sige ansøgning om opholdstilladelse, ansøgning om arbejdstilladelse.

Man kan sige at det overordnede emne er personskatten. Hvis skattestyrelsen henvender sig til de her mennesker, sidder vi og skal behandle sagerne og har en dialog med skattestyrelsen på deres vegne, fordi det kan være rigtig svært for dem at sætte sig ind i det danske skattesystem.

Mange af dem skal være her som en del af det der hedder ”Forskerskatteordningen”, og det er der er en masse administration i forbindelse med.

Så hjælper vi dem med at lave deres forskudsopgørelse, vi får dem oprettet i skat, vi skal have et cpr-nummer til dem og så laver vi selvangivelser.

På mit team har vi i år 600 selvangivelser, som skal laves. Så en stor del af mit arbejde er også at lave selvangivelser for dem som vi assisterer.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig

Det spænder bredt fra kundemøder, hvor vi skal have afklaret deres skatteforhold, til en anden dag, hvor jeg sidder ude hos vores kunder og hjælper deres HR-afdeling med at få indplaceret medarbejderne korrekt og den næste dag kan jeg sidde og lave noget social sikring, hvor vi sidder og søger cpr-nummer.

Telefonen kan ringe hvert et øjeblik med en medarbejder, der har et spørgsmål, som vi skal assistere.

Nogle dage kan jeg have en klar plan for hvad jeg skal lave og om eftermiddagen kan det være endt ud i noget helt andet end det jeg troede jeg skulle lave.

Da du i sin tid startede på studiet, var det så et job som dette du så for dig?

Nej, det var det faktisk ikke, men jeg er glad for at jeg er havnet her. Da jeg startede, havde jeg regnet med at skulle ud i skattestyrelsen og arbejde med skat.

Det gik hurtigt op for mig at vi er eftertragtede når vi kommer ud fra studiet, både i det offentlige og i det private, fordi vi ved så meget om skat og er blevet undervist i alt fra personskat til told og afgifter til selskabsskat og international skat.

På den måde kan man sige at vi får hele paletten med.

Den her uddannelse var min 1. prioritet, da jeg ansøgte. Jeg kunne rigtig godt lide at der var et praktikforløb med i uddannelsen.

Jeg havde tidligere været på finansøkonom studiet. Det var ikke rigtig mig, men jeg interesserede mig stadig for økonomien og ville gerne have noget jura ind over.

Så da jeg så den her uddannelse, så jeg bare det perfekte samspil mellem økonomien og juraen, og at jeg kunne komme i praktik.

Hvad giver dig faglig stolthed

Det giver mig også faglig stolthed når jeg føler at jeg har styr på et område og kan rådgive mennesker om de her komplicerede skatteforhold.

Og når jeg får feedback på mit arbejde, at jeg har gjort det godt og dem jeg hjælper, sætter pris på den hjælp jeg har givet dem.

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Gå ind i det med åbne arme. Det er ikke prædefineret at du skal sidde i skattestyrelsen eller i det private erhvervsliv. Dine muligheder er meget åbne og brede bagefter.

Tag et praktikforløb, som du synes lyder interessant. Få et studiejob og gør dig nogle erfaringer undervejs. Mærk efter og se hvad du synes er interessant at arbejde med.

Jawad Mohamad Jaber - uddannet som professionsbachelor i skat og arbejder som tax consultant i EY

Navn: Jawad Mohamad Jaber
Arbejdsplads: EY

Hvor lang tid gik der før du fik dit første job?

Mit første studiejob fik jeg efter afslutning af mit 2. semester. Jeg blev ansat som studentermedhjælper hos FSR – danske revisorer, i skatteafdelingen.

Mine arbejdsopgaver var forskellige, men jeg stod bl.a. for at skrive skattefaglige nyheder. I den forbindelse kunne jeg fordybe mig i nye regler og afgørelser inden for skatteområdet, hvilket var enormt spændende og lærerigt.

Jeg deltog bl.a. i flere udvalgsmøder og konferencer som gæstede landets dygtigste skatteeksperter. På den både gav mit første studiejob både nye bekendtskaber og en udvidelse af mit netværk, men også mulighed for at udvikle mig og blive bedre inden for mit fag.

Er der, i dine øjne, en sammenhæng mellem dit praktiksted og din første ansættelse?

Der er uden tvivl en direkte sammenhæng mellem mit praktiksted og min første ansættelse. Det samme kan siges om undervisningen på uddannelsen.

De cases man får lov til at lave til under uddannelsen, minder utrolig meget om de opgaver man møder på arbejdspladsen.

Naturligvis er kompleksiteten i opgaverne ikke altid ens, men overordnet set er der en sammenhæng, hvilket gør det hele mere relaterbart.

Under mit praktikforløb hos EY oplevede jeg en slags mellemting da praktik er et sted mellem at være studentermedhjælper og fuldtidsansat i en virksomhed.

Man får både lov til at sidde med det administrative samtidig med, at man sidder med fagligt udfordrende arbejdsopgaver.

Udover den erfaring man får, skaber det også en mere naturlig overgang til tidspunktet man selv skal arbejde fuldtid.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig og hvad er dine primære arbejdsområder?

Jeg sidder i en afdeling der hedder Business Tax Advisory, hvor mit primære fokus ligger inden for skatteområdet. Da jeg sidder med en række forskellige arbejdsopgaver, har jeg ofte en meget alsidig arbejdsdag.

Mere specifikt sidder jeg med arbejdsopgaver inden for personskat, selskabsskat og international skat. Arbejdet giver mig mulighed for at fordybe mig og tilegne mig viden inden for forskellige områder, hvilket er en enorm givende kvalitet ved mit arbejde.

Da du i sin tid startede på studiet, var det så et job som dette du så for dig?

På daværende tidspunkt kendte jeg ingen andre, der arbejdede inden for skatteområdet. Jeg vidste derfor ikke hvordan arbejdet ville være.

Dog vidste jeg, at de fleste ikke kender særlig meget til skat, men at området har en vigtig funktion for vores samfund.

Idéen om, at jeg ville vide meget om et område som de fleste har negative konnotationer til og dermed kunne hjælpe dem, var meget appellerende for mig.

Hvilke overvejelser havde du inden du startede på uddannelsen?

Jeg har altid godt kunne lide økonomi og så har jeg også altid synes jura virkede spændende, hvorfor jeg tænkte, at uddannelsen var et godt bud på en god kombination af de to områder.

Mine overvejelser bundede primært i det med jobsikkerheden ved at tage en uddannelse, som kun var et år gammel da jeg startede på uddannelsen. Jeg fandt dog hurtigt ud af at det ikke er et noget man skal tænke nærmere over da der er masser af muligheder – både i det private og det offentlige.

Mine overvejelser bestod også i, at uddannelsen godt kunne virke som en uddannelse som man kun arbejde med i Danmark og ikke i udlandet. Nu ved jeg, at det er muligt at arbejde internationalt med uddannelsen, hvilket gør den endnu mere relevant for mig.

Hvad giver dig faglig stolthed?

Jeg føler mig særligt fagligt stolt når jeg oplever positiv respons på den rådgivning jeg har hjulpet med til kunden og dermed se dem få en succesoplevelse. Som skattekonsulent betragter jeg nemlig deres succes som min egen succes.

Hvis du skulle give de nye studerende på uddannelsen et godt råd, hvad skulle det så være?

Det første er, at man skal gøre op med sig selv om man ønsker at arbejde indenfor det offentlige eller i det private. For når man vælger praktiksted, så får man også mulighed for at prøve det inden man er færdiguddannet, hvorefter man kan gøre op med sig selv om det var som man havde ønsket.

Et andet råd er, at man skal følge med i undervisningen! De opgaver man skal løse på uddannelsen, giver god læring til det man kommer til at sidde med efterfølgende, så dem skal man ikke tage for givet.

Læs videre

Hvis du gerne vil læse videre, når du har afsluttet din professionsbachelor, er der forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse på KP. Læs mere om mulighederne her.

Derudover er der fx følgende muligheder.

  • Master i skat på CBS (professionsbachelor i skat er direkte adgangsgivende)
  • Cand.soc.jur. på Københavns Universitet

Løn for professionsbachelorer i skat

Som professionsbachelor i skat er lønnen som oftest aftalt i en overenskomst.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesvalg og optagelse så kan du kontakte os på:

Telefon: 72 48 75 41
Mail: optagelse@kp.dk

Telefontider

Se aktuelle telefontider.

Kontakt eVejledning, hvis du har flere spørgsmål om optagelse på andre videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen.
E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.

Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte.

For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ring eller send en mail til den fælles Studie- og karrierevejledning:

Mail: studievejledning@kp.dk

Telefon: 72 48 75 46

Telefontid

Se aktuelle telefontider.