Gå til indhold

Den specialpædagogiske toning på meritlæreruddannelsen

På meritlæreruddannelsen kan du erstatte et af dine undervisningsfag med tre specialiseringsmoduler og få en specialpædagogisk toning af din profil.

Toningen er for dig, der interesserer dig for børn i udsatte positioner, og for hvordan man udvikler inkluderende faglige og sociale læringsmiljøer, hvor den enkelte elev understøttes i at deltage aktivt.

Toningen giver dig mulighed for at løfte specialpædagogiske opgaver både i folkeskolen, på specialskoler og i andre tilbud målrettet udsatte børn og unge.

De tre specialiseringsmoduler

Med den specialpædagogiske profil læser du tre specialiseringsmoduler:

 • Børn og unges trivsel og deltagelse i skolen

  Modulet har fokus på børn og unges trivsel og deltagelse i skolen og lærerens arbejde med organisering af specialpædagogiske tiltag og inkluderende praksis.

  Det undersøges, hvordan børn og unges trivsel og deltagelse afhænger af, hvilke betingelser skolen etablerer.

 • Det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner

  Modulet omhandler lærerens tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner i skolesammenhænge.

  Læreren samarbejder i skolen med fx pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker og socialrådgivere.

 • Inklusion og deltagelse – med fokus på elever i læse- og skrivevanskeligheder

  Modulet omhandler inklusion og stilladsering af elever i skrive-og læsevanskeligheder i relation til skolens læringsfællesskaber og fagrække.

  Opmærksomheden rettes mod at skabe deltagelsesmuligheder i skolens læringsfællesskaber for elever i læse-og skrivevanskeligheder.

Formalia

Modulerne udgør tilsammen 30 ECTS, hvilket svarer til et undervisningsfag.

Du kan læse mere om dem i “Del 3: Fag-, kursus- og prøvebeskrivelser (3. og 4. årgang)” af studieordningen for læreruddannelsen, under:

Modulbeskrivelser for specialiseringsmoduler, Specialpædagogisk toning MLU

 • SP-SPP1: ’Børn og unges trivsel og deltagelse i skolen’ – side 614
 • SP-SPP2: ’Det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner’ – side 619
 • SP-SPP3: Inklusion og deltagelse – med fokus på elever i læse– og skrivevanskeligheder – side 623

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Toningen kan vælges, når du har gennemført to semestre på meritlæreruddannelsen.

Første modul blev udbudt i efteråret 2023 og de efterfølgende to moduler udbydes henholdsvis i foråret 2024 og efteråret 2024.

Med tre undervisningsfag bliver du en fleksibel arbejdskraft i fagfaglige sammenhænge – mens den specialpædagogiske toning giver dig mulighed for at løfte specialpædagogiske opgaver både i folkeskolen, på specialskoler og i andre tilbud målrettet udsatte børn og unge.

Hvis du vælger den specialpædagogiske toning, vil det altid være muligt at komme tilbage til læreruddannelsen og læse et tredje undervisningsfag som enkeltfag.

Med den specialpædagogiske toning, får du to undervisningsfag i stedet for tre. I den situation anbefaler vi dig at vælge enten dansk eller matematik som det ene af dine to undervisningsfag, da de klart er skolens to største fag.

Kontakt

Har du spørgsmål til toningen, er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Anders Bæk Brønsted.

Anders Bæk Brønsted

Lektor

+45 41 89 76 51