Gå til indhold

Information om coronavirus

To lærerstuderende står foran Campus Carlsberg og smiler

Sprogprofil

for dig, der vil læse din læreruddannelse med en særlig profil, hvor vi arbejder med sprog som et vindue til verden for både elever og dig selv.

Vores sproglærerprofil er for dig, der vil undervise i sprogfag på mellemtrinnet og i udskolingen, og som ønsker at opnå stærke kompetencer i at forestå og udvikle sprogundervisning. Sproglærerprofilen giver dig mulighed for at være del af et innovativt og udforskende sprog- og kulturmiljø, hvor vi går i dybden med sproglige, kulturelle og historiske forhold.

Som studerende på sproglærerprofilen læser du to sprogfag med en særlig fordybelse, hvoraf engelsk (4.-10. klassetrin) er obligatorisk, og det andet sprogfag vil være tysk og/eller fransk (5.-10. klassetrin).

Hvad går profilen ud på?

Sprogprofilen giver dig mulighed for at være del af et innovativt og udforskende sprog- og kulturmiljø, der arbejder med at omsætte aktuel forskning til undervisningspraksis. Undervejs vil du opnå særlige kompetencer i at forestå og udvikle sprogundervisning, der har fokus på kulturforståelse, internationalisering, globalisering og sprogets funktion i kulturelle kontekster.

Sproglærerprofilens særlige fokusområder er at:

– arbejde med tilegnelse af stærke sproglige kompetencer på et højt niveau,

– udvikle viden om sprog- og kulturmøder

– blive i stand til at analysere forskellige kulturelle repræsentationer

– udvikle kritisk refleksion over tekster og medier.

På modulerne arbejder du med at analysere sprog, kommunikation og kulturelle praksisser, og hvordan du pædagogisk kan støtte op om sprog- og kulturundervisningen med fokus på flersprogethed.

Kvalificer dine sprogkompetencer i udlandet

Et sprogophold i udlandet åbner op for nye horisonter. Som studerende på sproglærerprofilen har du både mulighed for at kvalificere dine sprogkompetencer ved at tage et semester på en af KPs partnerinstitutioner i udlandet og desuden ved at tage i praktik på en skole i eller uden for Europa.

Undervisningsfag og specialisering

Alle studerende på sprogprofilen læser engelsk (4.-10. klassetrin) som 1. undervisningsfag og tysk eller fransk som 3. undervisningsfag. Du vælger selv dit 2. undervisningsfag, som kan være alt fra idræt til samfundsfag, så du får din egen unikke profil. Du skriver bachelorprojekt i et af dine sprogfag.

Optagelse

Du skal søge om optagelse på læreruddannelsen på sædvanlig vis. Du skal først angive ønske om at blive optaget på sproglærerprofilen, når du får bekræftet, at du er optaget. Sproglærerprofilen kan kun læses på Campus Carlsberg (København V).

Du skal have et gennemsnit på mindst 7,0 for at kunne søge læreruddannelsen i kvote 1, hvor ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12. Har du under 7,0, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge i kvote 2 inden 15. marts kl. 12. Herefter kan du evt. optages på baggrund af en optagelsessamtale. Vær opmærksom på, at de enkelte undervisningsfag har særlige adgangskrav.

Kontakt

Hvis du vil høre mere om sprogprofilen, er du velkommen til at kontakte:

Annette Søndergaard Gregersen

Docent

+45 41 89 76 32