Genveje


Censorinformation

Velkommen til som censor ved Københavns Professionshøjskole, vi er glade for at have dig her.

I nedenstående kan du orientere dig i al information og materiale, du har behov for som censor hos os.

WISEflow 

Københavns Professionshøjskole anvender det digitale eksamenssystem WISEflow.
Hér kan du læse opgaver, afgive bedømmelser og finde kontakten på eksaminator og eksamensadministrator.

Login

  • Anvend helst browseren Chrome
  • Gå på WISEflow.dk
  • Vælg Københavns Professionshøjskole 
  • Log ind med Nem-id


Afgiv bedømmelser

  • Medbring egen computer ved eksamen og husk nøglekort til Nem-id
  • Du indtaster bedømmelser i WISEflow på dagen for mundtlig eksamen, eller så snart du har rettet opgaverne. Det er vigtigt, du overholder fristen for bedømmelse
  • På Københavns Professionshøjskole er der åbent netværk. Ved problemer kan du få hjælp i Basen 

Support
Du er altid velkommen til at kontakte din eksamensadministrator ved spørgsmål. Du finder deres kontakt i dit WISEflow eller din censorallokering.

Vejledninger


Bedømmelser 

Følgende oversigt viser Københavns Professionshøjskoles procedure for tildeling af bedømmelser:


 
Noter

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) har med hyrdebrev af 11. december 2018 ”Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, videregående uddannelse for voksne m.m.” tydeliggjort, at bedømmernes noter i forbindelse med behandling af en eksamensklage kan udleveres, hvis en studerende beder om aktindsigt i disse.

Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 31, stk. 3, at ”censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet”. 

Hensigten med noterne er at gøre det muligt for bedømmerne at udtale sig i en eventuel klagesag, idet det fremgår af bekendtgørelsens § 43, stk. 2.

Som bedømmer skal man således være opmærksom på, at studerende fremover både kan få aktindsigt og indsigt i de noter, der tages under prøven. KP stiller bedømmelsesværktøjet WISEflow til rådighed for opbevaring af eksamensnoter. Ved at anvende WISEflow opbevares noterne i et sikret system og de kan gøres tilgængelige i tilfælde af aktindsigt-/indsigtsanmodning. Se vejledninger og videotutorials om WISEflows bedømmelsesværktøj

Da der ikke er formkrav til bedømmernes noter, skal disse ikke udarbejdes på én bestemt måde, men da noterne efter anmodning fra en studerende som udgangspunkt skal udleveres, skal noterne kunne læses og forstås af andre. Noterne skal ligeledes skrives i et professionelt og sobert sprog, som sikrer tillid til KP som en videregående uddannelsesinstitution og offentlig myndighed.

Plagiat

Du skal som censor ikke forholde dig til plagiatkontrol. I tilfælde af plagiat er det eksaminator, der undersøger sagen, og uddannelsesleder der træffer afgørelse. Du vil få direkte besked af eksaminator om, at eksamen for den pågældende studerende aflyses, og at bedømmelsen skal sættes til Ikke Indstillet, II. Du vil få betaling for at have læst opgaven.


Afregning

Løn
Københavns Professionshøjskole udbetaler løn to gange om måneden. Du vil blive afregnet hurtigst muligt, efter dine oplysninger er kommet os i hænde.

Rejseafregning

Har du udgifter i forbindelse med transport, overnatning eller skal have udbetalt time-/dagpenge, udfyldes blanketten til rejseafregning.

Umiddelbart efter prøven afleveres denne til Studieservice. Udgifter kan kun afregnes såfremt der vedlægges dokumentation.

Der udbetales kun time/dagpenge på tjenesterejser med overnatning. Bemærk at for at få time/dagpenge skal man være hjemmefra mindst 24 timer.  

*Særligt for LU: Vælger du intern afregning, skal du benytte denne blanket. 


Praktisk 

Københavns Professionshøjskole har campusser på otte forskellige adresser. Der er derfor forskellig information, afhængig af hvortil du er allokeret.


Transport og hotel – generelt for alle adresser

Hvis du har brug for transport og hotel, bedes du sende en mail til rejser@kp.dk, der sørger for dine bookinger. Ekspeditionstid cirka en uge. (Ved prøver i juni, bedes du give besked hurtigst muligt pga. højsæson).
Angiv gerne eventuelle ønsker for tider og transportform og tid, og husk at angive hvem du er og hvilken prøve, du skal bedømme.
*Særligt for LU: Vælger du intern afregning, skal du booke din rejse samt hotel via din hjeminstitution. 

Forhold på adressen - campusspecifikt

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V
Fremmøde: Eksamenslokalet. Formøde 15 minutter før første eksamen.
Transport: Campus Carlsberg er placeret lige ved Carlsberg S-togstation. Der er desuden parkering i parkeringskælderen mod betaling. KP refunderer efterfølgende udgifterne ifm. censorafregning.  Husk derfor din kvittering.

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14-16, 3400 Hillerød
Fremmøde: Studieadministrationen i bygning C. Formøde 15 minutter før første eksamen.
Transport: Campus Nordsjælland er placeret lige ved Hillerød S-togstation. Der er desuden parkering ved Campus Nordsjælland, men et begrænset antal pladser mod betaling. KP refunderer efterfølgende udgifterne ifm. censorafregning. Husk derfor din kvittering. Alternativt kan man benytte parkeringen ved Teglgårdssøen eller omegn.

Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne
Fremmøde: Studieservice lokale 1.178. Formøde 15 minutter før første eksamen.
Transport: Bus 3 og 4 kører direkte fra Rønne til døren. 

Kronprinsesse Sofies Vej 35 
Fremmøde: I eksamenslokalet. Du kan få hjælp i receptionen ved toppen af trappen lige inden for hovedindgangen. Formøde 10 minutter før første eksamen.
Transport: Du kan også parkere i området rundt om Kronprinsesse Sofies Vej, P-billetter refunderes. Husk derfor din kvittering.

Nyelandsvej 27-29
Fremmøde: Mødested og –tid aftales med eksaminator. Receptionen findes i stueetagen mellem kantinen og biblioteket.
Transport: Parkering kan ske på Nyelandsvejs omkringliggende sidegader, P-billetter refunderes. Husk derfor din kvittering. Metrostation Frederiksberg er 5 minutters gang fra adressen.

Skovskolen, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg

Fremmøde: Du modtager et kort via mail om hvor eksamen finder sted samt mødetid og et kort til at finde vej.
Transport: Bus 307 går fra Hillerød S-togstation til døren. Parkering er gratis foran bygningerne.
Overnatning: Der er mulighed for at benytte Skovskolens værelser.

Sigurdsgade 26

Fremmøde: I eksamenslokalet. Ved behov for hjælp findes receptionen til højre inden for hovedindgangen.
Transport: Du kan ved henvendelse i receptionen parkere gratis på KP’s parkeringsområder:
Sigurdsgade - indkørslen til parkeringsområdet er på Rådmandsgade
Tagensvej 18 - indkørslen til parkeringsområdet er i bunden af Ole Maaløes Vej
Tagensvej 86 - indkørslen til parkeringsområdet er på Hermodsgade 

Tagensvej 18

Fremmøde: I eksamenslokalet. Du kan få hjælp i receptionen ved hovedindgangen i bygning A. Hér hænger ligeledes infotavler med eksamenslokalerne.
Transport: Du kan ved henvendelse i receptionen parkere gratis på KP’s parkeringsområder:
Sigurdsgade - indkørslen til parkeringsområdet er på Rådmandsgade
Tagensvej 18 - indkørslen til parkeringsområdet er i bunden af Ole Maaløes Vej
Tagensvej 86 - indkørslen til parkeringsområdet er på Hermodsgade 

Tagensvej 86

Fremmøde: I eksamenslokalet. Ved behov for hjælp findes receptionen til venstre inden for hovedindgangen. Der er mulighed for morgenmad i lokale C103 fra kl. 07:30.
Transport: Du kan ved henvendelse i receptionen parkere gratis på KP’s parkeringsområder:
Sigurdsgade - indkørslen til parkeringsområdet er på Rådmandsgade
Tagensvej 18 - indkørslen til parkeringsområdet er i bunden af Ole Maaløes Vej
Tagensvej 86 - indkørslen til parkeringsområdet er på Hermodsgade

 

Uddannelsesspecifikke oplysninger for enkelte uddannelser