Gå til indhold

Exploratoriet

Exploratoriet er 4 fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet anno 2050. Scenarierne kombinerer sansninger, opdagelser og inspiration, og danner baggrund for refleksioner om fx professionsforståelse, produktudvikling og ulighed i fremtidens sundhedsvæsen.

I arbejdet med at opbygge innovation og entreprenørskab på KP ses Exploratoriet, som et væsentligt redskab i undervisningen. Med Exploratoriet udfordres de studerendes mindset ift. professionerne og der arbejdes med fremtidsscenarier, der både understøtter det kreative mindset, samt skaber et fokus på fremtidens opgaveløsning i praksis.

Exploratoriet er udviklet i samarbejde med eksperter inden for scenarieudvikling og fremtidsforskning, hvor ambitionen er at tilbyde nye måder for undervisning, der understøtter et innovativt mindset og imødekommer behovet for at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.

Exploratoriet er KP´s sandsynlige bud på 4 fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet anno 2050. Scenarierne kombinerer sansninger, opdagelser og inspiration, og danner baggrund for refleksioner om fx professionsforståelse, produktudvikling og ulighed i fremtidens sundhedsvæsen.

Exploratoriet understøtter et kreativt mindset og skaber fokus på fremtidens opgaveløsning i praksis. Exploratoriet giver mulighed for at tænke radikalt anderledes indenfor de respektive sektorer, og kan derfor benyttes i undervisning og udviklingsprocesser, hvor refleksion og innovation står centralt.

Exploratoriet for eksterne

Exploratoriet giver mulighed for at tænke alternative fremtidsscenarier ind i konkret arbejde med visionsarbejde, scenarieplanlægning og test at velfærdsteknologier. Exploratoriets 4 fremtidsscenarier kan anvendes af organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv., der søger alternative metoder i arbejdet med konkrete tiltag og teknologier.

Hvis I ønsker at booke Exploratoriet eller har spørgsmål til hvordan Exploratoriet kan anvendes i praksis, kontaktes faglig koordinator Nanna Boye Jørgensen på nabj@kp.dk eller innovationskonsulent Nini Sander Høgstrup på nish@kp.dk.

Exploratoriet for studerende og undervisere

Exploratoriet kan anvendes som metode i undervisningen og give studerende mulighed for at arbejde med professionsidentitet, velfærdsteknologi og innovation. Exploratoriet anvendes både monofagligt og tværprofessionelt.

Hvis I ønsker at arbejde med Exploratoriet i undervisningen eller har spørgsmål til materialer, kontaktes faglig koordinator Nanna Boye Jørgensen på nabj@kp.dk eller innovationskonsulent Nini Sander Høgstrup på nish@kp.dk.

Booking af Exploratoriet sker gennem Basen.

Det virtuelle Exploratorium

Gå på opdagelse i Exploratoriet og oplev fire scenarier for fremtidens velfærdssystem. Du kan afspille video- og lydklip, læse materialer og bevæge dig rundt i de fire scenarier i et virtuelt univers. Du kan også bruge VR-briller i det virtuelle Exploratorium!

Exploratoriet set oppefra

Praktiske oplysninger

Exploratoriet er placeret på Campus Nørrebro Tagensvej 86 i lokale A019. Der er indgang fra Hermodsgade 8 2200, København N.

For interne medarbejdere sker booking af Exploratoriet gennem Basen.

For eksterne kontaktes faglig koordinator Nanna Boye Jørgensen.

Nanna Boye Jørgensen

Faglig Koordinator

+45 51 38 04 95

Find vej