Gå til indhold
Facaden på Praksis- og Innovationshuset

Erhvervssamarbejde

Praksis- og Innovationshuset tilbyder virksomheder et virkelighedsnært simulationsmiljø, hvor du kan udvikle og teste ny velfærdsteknologi. Det sker i samarbejde med studerende, undervisere og forskere fra Københavns Professionshøjskole – og i tæt dialog med hospitaler, kommuner og borgere.

Vi tilbyder gode muligheder for teknologiudvikling

Huset understøtter samarbejder på tværs af uddannelse, forskning og erhvervsliv og tilbyder bred tværfaglig sparring i alle faser af produktudviklingen. Med skræddersyede innovationsforløb for virksomheder og institutioner faciliterer vi samarbejde om idéudvikling, prototyping eller afprøvning af konkrete produkter og/eller services. Ny velfærdsteknologi skal virke i virkeligheden, og derfor er det frugtbart med input fra fremtidens sundhedsprofessionelle.

Sådan kan vi arbejde sammen med jeres virksomhed

I kan henvende jer om samarbejde uanset, hvor langt I er nået med jeres produkt. På idéudviklings workshops kan I få sparring på jeres idé af Københavns Professionshøjskoles studerende, undervisere eller forskere, som bidrager med den nyeste faglige viden om brugernes behov og udfordringer. Samtidig giver de indsigt i den praksis, som det færdige produkt skal implementeres i.

I husets testmiljøer afprøver vi jeres prototyper eller færdige produkter med forskellige brugerscenarier og målgrupper. Gennem vores stærke netværk hjælper vi jer med at få afprøvet jeres prototype eller produkt i driftsmiljøer på kommuner og hospitaler, fx gennem bachelorprojekter med vores studerende.

Se husets muligheder illustreret i nedenstående infografik
Infografik der illustrerer husets muligheder, med showrom, idélab, testlab, og prototyping, til behovsforståelse, idéudvikling, feedback, design, udvikling og anvendelse

Kontakt

Vil du vide mere om konkrete samarbejder, er du velkommen til at kontakte os.

Annette Vogelsang Rieva

Specialkonsulent

+45 41 89 73 41