Gå til indhold

Information om coronavirus

Optagelsesprøve for tegnsprogstolk

Hvornår er der optagelsesprøver?

Inden udgangen af april modtager du mail fra vores samtalebookingsystem, hvor du kan booke tid til en optagelsessamtale.

Hvordan foregår prøven?

Du skal medbringe og bruge egen computer eller tablet for at deltage i en skriveøvelse. Bagefter gennemføres to forskellige samtaler, der hver varer 15-20 minutter plus forberedelse. Du skal forvente at dit forløb vil vare mellem 2 og 4,5 time, fra du møder op til du er færdig. Du kan enten deltage formiddage eller eftermiddage.

Her kan du læse mere om hvordan forløbet vil være:

 • Skriveøvelse (max 30 min.)
  En øvelse i at nedskrive tale på computer. Du skal medbringe og bruge egen computer eller tablet. Der afsættes 30 min. til øvelsen, heri indgår en introduktion. Selve øvelsen varer max. 10 min. og foregår ved at du nedskriver lydsiden af et videoklip.
  Målet med øvelsen er at få et grundlag for refleksioner over skrivefærdigheder i den efterfølgende samtale.

Det er ikke muligt at deltage i samtale uden at have gennemført skriveøvelsen først.

 • Læsning af faglig tekst (15 min.)
  Udlevering af faglig tekst, se teksteksempel. Du skal læse en tekst og forholde dig analyserende og reflekterende til den.

Samtale med afsæt i skriveøvelse og faglig tekst (20 min)
I samtalen er der fokus på din refleksion over faglige udfordringer i skrivetolkning. Derudover skal du demonstrere at du kan finde frem til centrale pointer i en tekst og forholde dig sagligt til det læste.

Arbejde med en case (15 min.)
Udlevering af en case der inddrager dilemmaer af faglig karakter, se caseeksempel. Du skal læse en case og gøre dig overvejelser om mulige problemstillinger og dilemmaer, så du i samtalen kan gøre rede for dem.

Samtale med afsæt i case (15 min.)
Her er der fokus på din motivation, din etik og hvordan du kan se dig selv som tolk i den situation som casen beskriver.

Hvad bliver jeg målt på i optagelsesprøven?

Du bliver vurderet på forskellige parametre:

 • Faglig tekstforståelse
 • Refleksion
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Etisk formåen

Hvad skal jeg medbringe?

Det er vigtigt, at du medbringer billedlegitimation. Det skal du bruge til at blive registreret. Derudover får du brug for din egen computer og evt. blok og skriveredskaber.

Hvor lang tid varer optagelsesprøven?

Du skal regne med at det hele varer mellem 2 og 4,5 time fra du møder op til du er færdig. Så du skal afsætte god tid til forløbet. Du kan opleve ventetid mellem forberedelse og samtale.

Hvornår får jeg svar?

Du får ikke særskilt besked om resultatet af selve optagelsesprøven. Endeligt svar om optagelse meddeles den 28. juli.