Gå til indhold

Information om coronavirus

Nøgletal om studerende

På denne side finder du nøgletal om studerende på Københavns Professionshøjskole.

Nedenfor ses statistik om de studerende på KP. Formålet med denne side er dels at give et indblik i KP og dels at opfylde KP’s forpligtelser i forhold til Lov om gennemsigtighed og åbenhed. Dette gøres ved rapporten to rapporter om karakterstatistik på KP, en for grunduddannelse og en for videreuddannelse, samt via Uddannelses- og Forskningsministeriets monitorering af nøgletal, som gennemføres årligt bl.a. indenfor følgende områder:

  • Tilgang
  • Frafald på første studieår
  • Overskridelse af normeret studietid
  • Ledighed
  • Timetal

Disse nøgletal gør det ud for kravene om fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse i Lov om gennemsigtighed og åbenhed.

Hvis du har spørgsmål til statistik eller analyser vedrørende KP’s studerende, så kontakt ledelsesinformation@kp.dk.