Genveje


Bestyrelsen

På et konstituerende møde d. 6. juni 2018 blev bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole udpeget.

 Jesper Fisker, Bestyrelse

Formand Jesper Fisker 
Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse
Udpeget af KP's bestyrelse ved selvsupplering

Uddrag af Jesper Fiskers CV

 Else Sommer Else Sommer
Administrerende direktør i Dansk Magisterforening
Udpeget af KP's bestyrelse ved selvsupplering
 Michael Egelund Michael Egelund
Formand for BUPL Storkøbenhavn
Udpeget af KP's bestyrelse ved selvsupplering
 Maja
Maja Bødtcher-Hansen
Rektor på Frederiksberg Gymnasium
Udpeget af KP's bestyrelse ved selvsupplering
 
Jonas Keiding Lindholm
Direktør for tænketanken Mandag Morgen
Udpeget af KP's bestyrelse ved selvsupplering
  Miriam Toft
Administrerende direktør i Aleris Omsorg
Udpeget af Dansk Industri/Dansk Erhverv
  Henning Bach Christensen
Direktør i Rudersdal Kommune
Udpeget af kommunale chefer i BKF og FSD
 Trine Winterø Trine Winterø
Prodekan for Innovation og Samfundsrelationer,
Det Sundhedsfaglige Fakultet, KU
Udpeget af KU
 Peter Westermann

Peter Westermann
Regionsmedlem
Udpeget af Region Hovedstaden

  Winni Grosbøll
Borgmester på Bornholm
Udpeget af KKR Hovedstaden

Luca Jonathan Pristed
Sygeplejerskestuderende
Udpeget af de studerende

Andreas Mejlhede

Andreas Mejlhede
Lærerstuderende
Udpeget af de studerende

Henrik Tarp Vang
Konsulent
Udpeget af medarbejderne

Lars-Bo Wiese Hansen

Lars Bo Wiese-Hansen
Projektleder
Udpeget af medarbejderne

Kontakt

Henvendelser til bestyrelsen skal ske via sekretariatschef, Merete Ruager.

Sager til behandling i bestyrelsen fremsendes senest en uge før mødets afholdelse.

Lov, vedtægter, forretningsorden og rammekontrakt

Lov om professionshøjskoler
Vedtægter
Forretningsorden
Rammekontrakt