Genveje


Bestyrelsen

På et konstituerende møde d. 6. juni 2018 blev bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole udpeget.

 Jesper Fisker

Formand Jesper Fisker 
Administrende direktør i Kræftens Bekæmpelse
Udpeget af KP's bestyrelse ved selvsupplering

Uddrag af Jesper Fiskers CV

 Vibeke Westh

Næstformand Vibeke Westh
Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd
Udpeget af FTF Hovedstaden

Uddrag af Vibeke Wesths CV

 Else Sommer Else Sommer
Administrerende direktør i Dansk Magisterforening
Udpeget af KP's bestyrelse ved selvsupplering
 Michael Egelund Michael Egelund
Formand for BUPL Storkøbenhavn
Udpeget af KP's bestyrelse ved selvsupplering
 Bestyrelsesmedlem Miriam Toft Miriam Toft
Administrerende direktør i Aleris Omsorg
Udpeget af Dansk Industri/Dansk Erhverv
 Henning Bach Christensen Henning Bach Christensen
Direktør i Rudersdal Kommune
Udpeget af kommunale chefer i BKF og FSD
 Portræt af Stine Jørgensen Stine Jørgensen
Prodekan for uddannelse
Udpeget af KU
  Karoline Vind
Regionsrådsmedlem
Udpeget af Region Hovedstaden
 Winni Grosbøll Winni Grosbøll
Borgmester på Bornholm
Udpeget af KKR Hovedstaden

Kjartan

Kjartan Kristiansen
Pædagogstuderende
Udpeget af de studerende

Billede kommer

Andreas Mejlhede
Lærerstuderende
Udpeget af de studerende

Henrik Tarp Vang

Henrik Tarp Vang
Konsulent
Udpeget af medarbejderne

Malene Falck Christens

Malene Falck Christens
Lektor
Udpeget af medarbejderne

Der udestår udpegning af to selvsupplerende medlemmer. Disse vil bestyrelsen drøfte på et af de første ordinære møder.

Kontakt

Henvendelser til bestyrelsen skal ske via sekretariatschef, Merete Ruager.

Sager til behandling i bestyrelsen fremsendes senest en uge før mødets afholdelse.

Lov, vedtægter og forretningsorden

Lov om professionshøjskoler
Vedtægter
Forretningsorden