Gå til indhold
Pædagog på legeplads i sweater til SPU-side

Udbredt tilfredshed med ny meritpædagoguddannelse

Den første midtvejsevaluering af meritpædagoguddannelsen som sporskifte er landet. Både studerende og daginstitutionsledere mener, at uddannelsen er en succes, men også et intenst forløb

Det er knap tre år siden, at ca. 30 meritpædagogstuderende som sporskifte begyndte på Københavns Professionshøjskole. Målgruppen for uddannelsen var studerende, der havde en bachelor- eller kandidatuddannelse i forvejen, men som trængte til et skift i deres arbejdsliv.

Siden er uddannelsen vokset støt, så der i dag er knap 300 studerende. Det første hold sporskiftestuderende dimitterede i sommer – og nu er den første midtvejsevaluering af uddannelsen også landet. Med positive tilbagemeldinger fra både dimittender, studerende og daginstitutionsledere, og det glæder dekan Annegrete Juul fra Københavns Professionshøjskole.

”Vores mål med meritpædagoguddannelsen som sporskifte var at skabe flere veje ind til pædagogfaget, men også at tiltrække andre profiler, der kunne tilføre noget nyt og anderledes til hovedstadsområdets daginstitutioner. Og begge dele må siges at være lykkedes med stor succes”, siger Annegrete Juul.

Midtvejsevalueringen viser, at sporskifteuddannelsen klæder de studerende på til pædagogisk praksis og har et godt fagligt niveau. Således svarer 90 procent af det første hold dimittender, at de er blevet ”fagligt udfordret på en måde, der har bidraget til deres læring og pædagogiske faglighed”. Tilsvarende svarer 85 procent af de pædagogiske institutioner, at de studerende ”udfordres på en måde, som bidrager til deres egen og øvrige ansatte udvikling”.

Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole
Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Uddannelsen stiller store krav

Der er også tilfredshed med, at meritpædagoguddannelsen er et intensivt forløb over 2,5 år, selv om det er hårdt at balancere arbejde og uddannelse samtidig. De studerende er ansat mindst 30 timer om ugen i en daginstitution, mens undervisningen er netbaseret med fysisk undervisning ca. hver femte fredag og lørdag. 70 procent af de studerende kalder det alligevel en fordel, at uddannelsen kan klares på 2,5 år, mens hele 91 procent af arbejdsgiverne også bakker op den nuværende længde.

”Det er ingen tvivl om, at uddannelsen stiller meget store krav til vores studerende. Men det er nogle fagligt robuste studerende med et godt sammenhold, som jo også gør, at frafaldet på uddannelsen er ganske lille. På vores første hold af meritpædagogstuderende var det fx blot to studerende, der faldt fra under uddannelsen”, forklarer Annegrete Juul.

Selvom der er stor tilfredshed med meritpædagoguddannelsen som sporskifte, så viser midtvejsevalueringen også, at der er et forbedringspotentiale. Bl.a. vil Københavns Professionshøjskole fremadrettet arbejde med at forbedre planlægning af undervisning, opgaveafleveringer og eksaminer, så der tages mere hensyn til, at de studerende arbejder mindst 30 timer om ugen ved siden af deres studie. Derudover vil både pædagogiske institutioner og uddannelse have endnu mere fokus på at understøtte koblingen mellem teori og praksis. Det skal fx ske ved at sikre mere rum til refleksion og læring i praksis og bedre kommunikation fra uddannelsens side.

Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er stadig en forsøgsuddannelse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt i perioden 2021-2026. Der er tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer og fra de deltagende kommuner, der løbende skal evaluere uddannelsen.

En af repræsentanterne i følgegruppen er Jon Olufson, der er formand for BUPL Storkøbenhavn.

”Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er en kæmpe gevinst. For det første kan vi se, at det er dedikerede studerende, som med garanti kommer til at blive dygtige pædagoger – og det er der brug for. For det andet er uddannelsen også med til at tiltrække flere til pædagogfaget, og det er helt essentielt at sætte alle sejl ind for at løse den presserende rekrutteringskrise. Her er meritpædagoguddannelse et både meget vigtigt og velkomment element.”, fortæller Jon Olufson.

Da meritpædagoguddannelsen som sporskifte blev skudt i gang i 2021, var der seks kommuner med i samarbejdet med Københavns Professionshøjskole. Et antal der siden er vokset til hele 27 kommuner. En af de oprindelige kommuner er Frederiksberg Kommune, hvor dagtilbudschef Dennis Danielsen er med i følgegruppen.

”I Frederiksberg kommune er vi rigtig glade for de studerende, der går på sporskifteuddannelsen. De kommer med en god erfaring, og teoretisk baggrund, der passer godt ind i vores daginstitutioner. Det er en rigtig god uddannelse, der giver os flere dygtige pædagoger i en tid, hvor vi kæmper for at få uddannet så mange som muligt”, siger Dennis Danielsen.

Gennemsnitsalderen på de optagne på meritpædagoguddannelsen som sporskifte er 37 år, men med en stor aldersspredning. To ud af tre studerende kommer med en akademisk bachelor eller kandidatuddannelse – især med humanistisk eller samfundsfaglig baggrund.

Fakta

Følgegruppen for meritpædagoguddannelsen som sporskifte består af følgende medlemmer:

  • Minimum 1 studenterrepræsentant
  • Minimum 1 repræsentant fra BUPL’s lokale fagforeninger i Region Hovedstaden.
  • Minimum 1 repræsentant fra Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS).
  • 1 repræsentant fra Frederiksberg Kommune.
  • 1 repræsentant fra Gentofte Kommune.
  • 1 repræsentant fra Helsingør Kommune.
  • 1 repræsentant fra Ishøj Kommune.
  • 1 repræsentant fra Københavns Kommune.
  • Viceinstitutchef, Institut for Pædagoguddannelse (ansvarlig for meritpædagoguddannelsen herunder sporskifteuddannelsen)
  • Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole (formand)

Følgende kommuner er med i samarbejdet om meritpædagoguddannelsen som sporskifte:

Allerød, Dragør, Fanø, Esbjerg, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Holbæk, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Kalundborg, København, Lyngby-Taarbæk, Randers, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Thorshavn

For yderligere oplysninger

Annegrete Juul

Dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

+45 51 63 24 84

Jon Olufson

Formand for BUPL Storkøbenhavn

+45 61 96 40 88

Dennis Danielsen

Dagtilbudschef, Frederiksberg Kommune

+45 28 98 00 39

Michael Duus Andersen

Pressechef, Københavns Professionshøjskole

+45 23 44 53 83