Gå til indhold
Studiestart på pædagoguddannelsen, Campus Carlsberg (Foto: Asger Hunov)

Trivselskrisen hos børn kalder på investeringer i pædagoguddannelsen

Debatindlæg i Dagbladet Information den 2. april 2024 af Anne Vang Rasmussen, rektor, Københavns Professionshøjskole og Elisa Rimpler, formand for BUPL

Tegn på mistrivsel hos små børn kommer til udtryk gennem vidt forskellige reaktionsmønstre, som vores pædagoger møder og håndterer hver eneste dag ude på gul stue. Så det er der ikke noget nyt i.

Det nye er derimod omfanget af mistrivslen, der desværre bare vokser nu også sætter tidligere ind. Senest viste en undersøgelse blandt 13.000 daginstitutionspædagoger, at 2 ud af 3 pædagoger oplever stigende mistrivsel blandt de mindste børn. Det er alarmerende.

I disse dage har mistrivselskommissionen igangsat en folkehøring som et led i deres arbejde. Rigtig mange af de bud der kommer ind retter sig mod det sundhedsfaglige felt, og de handler om diagnoser, psykiatri og særlige indsatser.

Vores budskab er et andet. Det handler om de helt almindelige vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidshjem. Det er der, børnene mødes af uddannede pædagoger. Dygtige pædagoger kan se begyndende mistrivsel, og i samarbejde med forældrene bremse den i opløbet. Dygtige pædagoger ved, hvordan børn på kanten af børnefællesskaberne trækkes med ind i de fællesskaber med andre børn. Og dygtige pædagoger ved, hvor vigtige børnefællesskaber er for børns trivsel.

Pædagoger er relationseksperter

Alle børn har brug for at være en del af et fællesskab. Det er noget nær det bedste middel mod mistrivsel, og pædagogerne er som relationseksperter helt afgørende for at skabe de bedste fællesskaber.

Men vi mangler pædagoger. Pædagoguddannelsen har i årtier været Danmarks største uddannelse, men tendensen er voldsomt nedadgående. I 2014 var der 6.816 kvalificerede ansøgere, der havde pædagoguddannelsen som deres førstevalg. Sidste år var det tal faldet til 3.947 ansøgere.

Det gør det sværere at rekruttere dygtige pædagoger til de mange ledige stillinger i landets daginstitutioner. I hovedstadsregionen er det tre ud af 10 rekrutteringsforsøg efter en pædagog i en daginstitution, der er forgæves.

Uddannelsesreform på vej

Den nuværende regering ventes dette forår at præsentere et udspil til en uddannelsesreform. Det glæder vi os over, for der er brug for en styrket uddannelse, der appellerer til flere, og som klæder fremtidige pædagoger bedst muligt på.

Overgangen mellem undervisningen på campus og praktikperioderne i daginstitutioner og fritidsklubber skal styrkes. Og så vil vi gerne have bedre muligheder for differentieret undervisning til vores mangfoldige studerende, der kommer ind på pædagoguddannelsen med vidt forskellige baggrunde. Det kræver et økonomisk løft af uddannelsen.

Når vi spørger vores pædagogstuderende om motivationen for at søge ind på uddannelsen, er det netop ønsket om at gøre en forskel for børn og unge, der vejer tungest. En styrket pædagoguddannelse og flere dygtige dimittender vil være et stærkt redskab i kampen mod mistrivsel. De kommende måneder vil vise, om politikerne er klar til at gribe dybt i værktøjskassen for at hjælpe den på vej.

Anne Vang Rasmussen

Rektor

+45 20 69 13 93

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83