Gå til indhold

Information om coronavirus

Sygeplejersker er nu bedre rustet til at hjælpe borgerne i eget hjem

Første hold af specialuddannede sygeplejersker dimitterer fra Københavns Professionshøjskole i dag. De er blevet uddannet i borgernær sygepleje og skal støtte op om det nære sundhedsvæsen

21 stolte sygeplejersker kan fredag officielt kalde sig Danmarks første specialuddannede sygeplejersker i borgernær sygepleje. Uddannelsen blev skudt i gang i december 2018, og her godt et år senere har de første sygeplejersker gennemført forløbet ved Københavns Professionshøjskole.

Tove Hvid, direktør for Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, er meget tilfreds med de tilbagemeldinger, hun har fået fra både underviserne og kursisterne det seneste år.

”Sygeplejerskerne føler sig bedre klædt på til at varetage de borgernære opgaver ude i kommunerne og har generelt fået stærkere kliniske kompetencer. De har også fået kompetencer til at arbejde med kvalitetssikring og redskaber til at implementere ny viden ude i organisationerne”, fortæller Tove Hvid.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er en efteruddannelse til allerede uddannede sygeplejersker. Den tager et år og veksler mellem teoretisk undervisning og praktik. Uddannelsen udbydes ved professionshøjskoler i hele landet, og Københavns Professionshøjskole er den første professionshøjskole, der færdiguddanner et hold specialsygeplejesker.

De nye specialsygeplejersker skal være med til at styrke indsatsen for borgere med kroniske sygdomme, udsatte borgere og personer med flere og komplekse sygdomme. Der bliver brug for endnu flere specialsygeplejersker i takt med, at politikerne rykker sundhedsopgaver ud i kommunerne, lyder det fra Tove Hvid.

”Lige nu taler politikerne på Christiansborg meget om, at der skal uddannes flere sygeplejersker, og det er også tiltrængt, for der bliver løbet hurtigt ude i kommunerne. Men vi er også nødt til at sikre, at sygeplejerskernes kompetencer følger med udviklingen, når der i stigende omfang skal håndteres meget komplekse sygeplejeopgaver i det nære sundhedsvæsen”, siger Tove Hvid.

En analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at 83 procent af de kommunalt ansatte sygeplejersker tilkendegiver, at de har behov for et kompetenceløft inden for ét eller flere områder for at kunne varetage sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau.

En af de nyuddannede specialsygeplejersker i borgernær sygepleje er Heidi Juul Pedersen, der til daglig er ansat på et rehabiliteringscenter i Brønshøj.

”Vores patienter på rehabiliteringscentret er over 65 år og har typisk flere sygdomme på samme tid. Det kan f.eks. være hjerte- og lungeproblemer. Derfor er det vigtigt at have et stærkt tværfagligt blik, så vi kan blive bedre til at håndtere komplekse sygdomsforløb. Jeg føler virkelig, at uddannelsen har givet mig stærke kompetencer til at se på tværs af sektorer, og jeg kan varmt anbefale den til andre sygeplejersker”, fortæller Heidi Juul Pedersen.

Næste hold på specialuddannelsen i borgernær sygepleje begynder på Københavns Professionshøjskole i august 2020.

For yderligere oplysninger:

Tove Hvid, direktør for Videreuddannelse ved Københavns Professionshøjskole, tlf.: 41897483

Michael Andersen, presseansvarlig hos Københavns Professionshøjskole, tlf.: 23445383

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje

Læs mere om specialuddannelsen i borgernær sygepleje ved Københavns Professionshøjskole