Gå til indhold
Julie Olsen og Kasper Østergaard, pædagogstuderende, Københavns Professionshøjskole (Foto: Asger Hunov)

Studiestart: Det er jo skønt at arbejde som pædagog

Pædagoguddannelsen har i denne uge studiestart for 444 nye studerende. To af dem er 21-årige Julie Olsen og Kasper Østergaard, der især brænder for dagtilbudsområdet

Idrætshallen på Campus Carlsberg i København er godt fyldt denne tidlige vintermorgen. Ikke mindre end 366 nye pædagogstuderende myldrer ind i hallen, mens der samtidig er studiestart for 78 kommende pædagoger på Campus Hillerød. Samlet set 444 studerende.

To af dem er vennerne Julie Olsen og Kasper Østergaard. De er begge 21 år og kender hinanden fra Nordstrandens Vuggestue i Dragør. Her arbejdede Kasper som pædagogmedhjælper, mens Julie var i praktik som pædagogisk assistent.

”Det har hele tiden været min plan at læse videre til pædagog, når jeg blev færdig med den pædagogiske assistent. Jeg vil gerne blive endnu bedre til mit fag, så jeg glæder mig vildt til at komme i gang. Til at møde de andre på holdet, blive klogere, komme ud i praktik igen. Det hele”, siger Julie Olsen.

For Kasper Østergaards vedkommende har vejen til pædagoguddannelsen været knap så målrettet. Kasper har arbejdet som pædagogmedhjælper i en række daginstitutioner i hovedstadsområdet og været i tvivl, om uddannelsen nu også var den rigtige for ham.

”Men jeg synes jo, at jobbet har været megafedt. Og så fik Julie mig overtalt, mens vi arbejdede sammen i Dragør. Og nu er jeg glad for, at jeg står her i dag. Jeg kan godt lide at arbejde med børn, og jeg glæder mig til at sætte noget teori bag den praksis, som jeg har arbejdet med de seneste to år”, siger Kasper Østergaard.

Julie Olsen og Kasper Østergaard, pædagogstuderende, Københavns Professionshøjskole (Foto: Asger Hunov)
Julie Olsen og Kasper Østergaard, pædagogstuderende, Københavns Professionshøjskole (Foto: Asger Hunov)

Foreløbigt er planen at vælge specialiseringen inden for dagtilbudsområdet. Det er det område, som både Julie og Kasper brænder mest for – og hvor de har erfaring fra praksis.

”Vi har begge også mærket, at der er pres på ude i daginstitutionerne. Der mangler pædagoger. Så jeg håber også, at der er endnu flere, der vælger at søge ind på pædagoguddannelsen i fremtiden. Det er jo et virkelig skønt arbejde”, siger Julie Olsen.

Selv om KP altså kan byde velkommen til 444 nye pædagogstuderende i denne uge, så kæmper pædagoguddannelsen stadig med ledige studiepladser. Sidste år lød vinteroptaget på 547 pædagogstuderende. Dermed står Københavns Professionshøjskole i øjeblikket med flere hundrede ledige studiepladser på pædagoguddannelsen, advarer dekan Annegrete Juul fra det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet.

”Det lykkedes at få fyldt godt op i sommers, så vi stort set ikke havde nogle ledige studiepladser i København eller Hillerød. Men vinteroptaget er noget værre end sidste år til trods for, at der ellers har været et ganske højt efteroptag på pædagoguddannelsen. Det kommer i sidste ende til at ramme de daginstitutioner, SFO’er og bosteder her i hovedstadsregionen, som er dybt afhængige af vores dimittender”, siger Annegrete Juul.

Annegrete Juul, dekan for det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole
Annegrete Juul, dekan for det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole

Det er i forvejen svært at finde kvalificerede ansøgere til ledige pædagogstillinger. Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 25 procent af forsøgene på at skaffe en pædagog til et job i perioden fra december 2022 til maj 2023 gik galt – set på landsplan.

Hvis man zoomer ind på de enkelte regioner, så skiller hovedstadsregionen sig ud ved at have allersværest ved at besætte stillingerne. Her er det hele 30 procent af rekrutteringsforsøgene til daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler, der er forgæves. Og med et markant stigende børnetal her i hovedstadsregionen frem mod 2030 så vil rekrutteringsproblemerne blot bliver større.

Regeringen er på vej med en uddannelsesreform, som ventes at blive præsenteret i løbet af foråret. Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har allerede varslet, at der er brug for et løft af pædagoguddannelsen.

”Vi er nødt til at få styrket pædagoguddannelsen og få skabt endnu flere veje ind til pædagogfaget. For selv om det er fantastisk at opleve den gejst og motivation, der stråler ud af Julie, Kasper og alle de andre nye pædagogstuderende her på campus, så er der altså ikke nok i øjeblikket”, fortæller Annegrete Juul.

For yderligere oplysninger:

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83

Annegrete Juul

Dekan

+45 51 63 24 84