Gå til indhold
""

Leder om praktikvejledning: “Vi har alle sammen et ansvar”

Pædagoger og pædagogiske ledere fra Ballerup Kommune deltog på samme videreuddannelse for at styrke praktikvejledningen af pædagogstuderende i daginstitutioner.

I Ballerup Kommune traf man en beslutning om at styrke de pædagogstuderendes praktikvejledning – den del af deres uddannelse, som ligger i kommunens daginstitutioner og giver de studerende praktisk erfaring med og viden om det pædagogiske arbejde. Der er behov for endnu flere dygtige pædagoger, og praktikvejledningen i daginstitutionerne er i høj grad med til at danne fremtidens pædagoger, så de er klar til jobbet og øvet i at gøre sig gode pædagogfaglige overvejelser.

Derfor sendte Ballerup Kommune ikke kun pædagoger, men også pædagogiske ledere, fra kommunens daginstitutioner på videreuddannelse, så de sammen kunne styrke praktikvejledningen. I alt deltog 20-24 personer på diplommodulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen’, hvor de fik ny viden og nye færdigheder.

Marianne Bille er pædagogisk leder i daginstitutionen Globen i Ballerup og er med i ledelsesgruppen for distriktet. For bedre at kunne understøtte praktikvejledningen i daginstitutionen tog hun, sammen med tre pædagoger, også praktikvejlederuddannelsen. Det sikrede praktikvejledningen et fælles teoretisk fundament, og ifølge Marianne Bille har det også gjort dem og hende selv mere bevidst om rollen som praktikvejleder.

”Vi fik naturligvis en masse grundlæggende viden om vores rolle som praktikvejledere og lærte at stille de gode spørgsmål til de studerende, men en ting som jeg føler, vi virkelig kunne bruge til noget, var en bevidsthed omkring de forskellige måder at være praktikvejleder på. I en travl hverdag i institutionen, kan man måske ubevidst komme til at vise de studerende, hvordan man selv gør alting og glemmer at lægge op til, at den studerende får mulighed for at reflektere over daglige udfordringer og så snakke om forskellige løsninger,” fortæller Marianne Bille.

Plads til undren og spørgsmål

Netop refleksion er noget Marianne Bille vægter højt hos de studerende, der kommer i praktik i hendes institution. For mens de i institutionen sørger for, at de studerende får så meget erfaring og læring som muligt, så er det også vigtig, at de studerende sætter spørgsmålstegn ved tingene og undrer sig, så de udvikler deres egen måde at være pædagog på.

Under videreuddannelsen lærte Marianne, at det nogle gange kan være svært som studerende at skulle undre sig og stille spørgsmål, fordi man er nervøs for, om det bliver modtaget som kritik.

”Det er klart, at pædagogerne har en magt i forhold til den studerende, og der er vi blevet bevidste om, hvordan vi positionerer os i forhold til de studerende, og hvordan vi skaber den gode reflekterende samtale, hvor vi kan forene det, de har lært på professionshøjskolen, med det de oplever i institutionen,” fortæller Marianne Bille.

Fælles afsæt, fælles retning og fælles ansvar

Marianne Bille begyndte på modulet efter hendes leder foreslog, at det ville være en god idé, at der var et fælles teoretisk grundlag, og hun som leder samtidig bedre ville kunne understøtte den opgave, der ligger i at have studerende – og Marianne Bille føler, at det har været med til at give praktikvejledningen et løft.

Hun er blevet opdateret omkring voksenlæring, og kan nu bedre understøtte praktikvejlederne i deres opgave, både når det handler om at skabe den reflekterende samtale, men også hvis der opstår problemer.

”Det er nemmere at hjælpe, hvis der skulle opstå noget. Jeg kan sige: ”Kan du huske dengang, vi var på uddannelse? Der havde vi jo det her med…”  Og så kan vi finde en løsning sammen. Så jeg ved, hvad jeg snakker ind i, for jeg ved, hvad de har lært,” siger Marianne Bille.

Efter de har færdiggjort diplommodulet, har de også fået en fælles retning for vejledningen på Globen. Marianne Bille har lavet nye uddannelsesplaner sammen med vejlederne, og de har rettet op på ting, som ikke har været et opmærksomhedspunkt før.

”Nogle gange er det småjusteringer, men vi talte blandt andet om, at vejlederne nogle gange føler sig lidt alene med deres opgave i forhold til deres kollegaer og oplever, at kollegaer kommer og siger, at du må lige snakke med den studerende,” fortæller Marianne Bille og slutter: ”Vi har skabt et mere fælles afsæt i institutionen, for vi har alle sammen et ansvar for at vejlede eller være behjælpelige med at støtte vores studerende i det arbejde, de går og laver. Det er ikke kun vejlederen.”

Vil du vide mere?

Læs om modulet ‘praktikvejleder til pædagoguddannelsen’ – modulet er en del af pædagogisk diplomuddannelse:

Kontaktperson

Helle Kildevang

Lektor

+45 41 89 72 74