Gå til indhold

Dagtilbud

Få hjælp og sparring til udvikling af dagtilbuddet og styrkelse af særlige pædagogiske indsatsområder gennem fælles kompetenceudvikling.

Kontakt

Portrætfoto af konsulent Sharmila Juhlin Holmstrøm

Sharmila Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28

Om dagtilbudsområdet

Daginstitutionsområdet står overfor stadig mere komplekse udfordringer, hvor det pædagogiske personale spiller en afgørende rolle i børns udvikling. Dagtilbuddet og det pædagogiske personale står derfor overfor mangfoldige udfordringer, fra inklusion af alle børn til håndtering af komplekse behov og udfoldelsen af det gode børneliv – såvel som samarbejde med forældre og navigering gennem pædagogiske metoder, der kan tilpasse sig det skiftende landskab.

Vi tilbyder skræddersyede konsulentydelser til dagtilbud, herunder praksisnær kompetenceudvikling, hands on-undervisning i krydsfeltet mellem teori og praksis, supervision og videoanalyse. Vores erfarne undervisere og konsulenter arbejder tæt sammen med jer for at skærpe og identificere behov og skabe skræddersyede kompetenceforløb i læringsformater, der styrker det pædagogiske personale.

Vores tilgang fokuserer på at skabe en lærende kultur, hvor ny viden, erfaringsudveksling og refleksion er bærende elementer. Gennem praksisnær undervisning og fx supervision styrker vi det pædagogiske personales evne til at håndtere kompleksiteten i deres daglige arbejde. Videoanalyse skaber mulighed for refleksion over egen praksis og åbner døren for kontinuerlig – og fælles – dygtiggørelse. Vi er her for at støtte det pædagogiske personale på deres rejse.

Eksempler på forløb

  • Udvikling af lokalt forankret evalueringskultur i Gentofte Kommune gennem uddannelse af evalueringspædagoger til varetagelse af alle kommunens daginstitutioner
  • Fra pasningskultur til læringskultur – Praksisnært kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale i Bornholms Regionskommunes 16 Børnehuse samt inklusionspædagoger
  • Styrkelse af tværfaglighed gennem facilitering af tværfaglige læringsgrupper for 240 medarbejdere i Ballerup Kommune