Gå til indhold
Studie Cafe

Kvote 2: Nedgang fortsætter på de store professionsuddannelser

Københavns Professionshøjskole har modtaget 9.271 ansøgninger via kvote 2, heraf 3.412 førsteprioritetsansøgninger. Det er særligt nedgang at spore på lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen

Ansøgningsfristen for kvote 2 til de videregående uddannelser er netop overstået, og Københavns Professionshøjskole har oplevet en faldende søgning til lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Det er særlig kritisk for pædagoguddannelsen, der er gået tilbage de seneste fem år i træk.

Københavns Professionshøjskole har samlet set modtaget 9.271 ansøgninger, heraf 3.412 førsteprioritetsansøgninger. Det er en lille tilbagegang på 4,1 procent i forhold til kvote 2-søgningen i 2023, hvor de tilsvarende ansøgertal lød på henholdsvis 9.964 og 3.557. Til gengæld er det 25 procent færre kvote 2 ansøgere end i 2019.

”Vi står i en meget kritisk situation, hvor antallet af ansøgere bliver ved med at falde til vores vigtige uddannelser. Det er ikke kun skidt for Københavns Professionshøjskole, men så sandelig også for hele samfundet. Daginstitutionerne i hovedstadsregionen skriger på dygtige pædagoger, skolerne mangler lærere, og sygehusene må gang på gang opgive at få besat deres ledige sygeplejerskestillinger”, siger rektor Anne Vang Rasmussen fra Københavns Professionshøjskole.

Pædagoguddannelsen har modtaget 519 førsteprioritetsansøgninger via kvote 2 i år med 569 i 2023. Det er tilbagegang på 7 procent. Men hvis man ser tilbage på søgningen i 2019, så var der dengang hele 958 førsteprioritetsansøgere via kvote 2.

Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole
Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole

På læreruddannelsen var tilbagegangen på 14 procent i forhold til sidste år. Sygeplejerskeuddannelsen er gået tilbage med 1 procent, mens socialrådgiveruddannelsen har en nedgang på 9 procent.

Kvote 2-tallene skal ses i lyset af, at der i øjeblikket er store rekrutteringsproblemer i hovedstadsområdet, når det handler om pædagoger, lærere og sygeplejersker. Daginstitutioner, skoler og hospitaler kæmper med mange ubesatte stillinger, og en prognose fra Damvad Analytics viser, at der kommer til at mangle ca. 9.600 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere i hovedstadsregionen i 2030.

”Regeringen er på vej med en uddannelsesreform, som ventes i løbet af foråret. Her er det vigtigt, at politikerne har modet til at lancere en ambitiøs reform, og også prioritere vores uddannelser økonomisk”, fastslår Anne Vang Rasmussen.

“Vi har selvfølgelig også selv et ansvar. Både for den gode undervisning, de fede studiemiljøer og for at fortælle de gode historier, men vi kan ikke gøre det alene”.

De seneste tal fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 24 procent af de studerende på landets videregående uddannelser er optaget via kvote 2. På professionshøjskolerne er tallet oppe på 36 procent.

Udviklingen i kvote 2-ansøgninger på Københavns Professionshøjskole

2024: 9.271 ansøgninger – 3.412 førsteprioritetsansøgninger
2023: 9.964 ansøgninger – 3.557 førsteprioritetsansøgninger
2022: 11.973 ansøgninger – 3.971 førsteprioritetsansøgninger
2021: 15.456 ansøgninger – 5.061 førsteprioritetsansøgninger
2020: 13.778 ansøgninger – 4.742 førsteprioritetsansøgninger
2019: 13.902 ansøgninger – 4.755 førsteprioritetsansøgninger

Anne Vang Rasmussen

Rektor

+45 20 69 13 93

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83