Gå til indhold

KP-dekan: Teknologifestival er kommet for at blive

Teknologiforståelse har længe været obligatorisk på KP’s læreruddannelse, og denne måneds teknologifestival for 600 lærerstuderende er kulminationen på fem års arbejde

To Bee-Bot or not to Bee-Bot? Sådan har lærerstuderende Søren, Johannes, Ida og Sebastian skrevet som overskrift til deres projekt til teknologifestivallen på KP. På bordet i den Gule Hal på Campus Carlsberg ses en stor pap-labyrint, som netop er en illustration af Campus Carlsberg, hvor udfordringen så består i at få de gule Bee-Bot programmeringsrobotter sikkert igennem labyrinten.

”Eleverne skal forstå, hvad input og output er. Hvordan en computer fungerer. Grundessensen er, at når jeg gør noget på computeren, så reagerer den på en bestemt måde. Og den reagerer på den samme måde hver gang”, forklarer lærerstuderende Søren Munk Ebbesen.

”Vi vil gerne have, at børnene får mod på kodning og programmering, men nogle børn kan blive lidt skræmt, hvis det hele bliver for hardcore teknisk. Derfor lavede vi det også visuelt med en fysisk labyrint, selv om det ikke var nødvendigt. Men det er sjovt, og så kan vi få alle med”.

Teknologiforståelse har siden 2020 været obligatorisk for alle lærerstuderende på KP. Det betyder, at alle studerende lærer at undervise i digital dannelse og teknologiforståelse og øver sig i at integrere teknologiens potentialer, dilemmaer og temaer i deres fag – fra kunstig intelligens til digital kreativitet og kommunikative og etiske dilemmaer.

Men som noget nyt har KP’s i år søsat en decideret teknologifestival. Forud for festivalen ligger et forløb, hvor de i alt 600 lærerstuderende på 2. årgang sammen med ca. 40 undervisere, udviklere og forskere arbejder intensivt med teknologiforståelse i dansk, matematik, engelsk og pædagogisk psykologi.

”Det fede er, at vi her på festivalen ikke kun taler om teknologien. Vi tager den i hånden og bruger teknologien til at skabe noget. For teknologiforståelse handler ikke kun om digital dannelse, og hvordan man opfører sig på nettet. Det handler også om at forstå, hvordan vi med teknologi kan undersøge og konstruere noget, og hvordan vi finder ud af, om det giver værdi”, siger docent Marie Falkesgaard Slot.

Derfor indgår det også som et vigtigt element i forløbet, at de studerende skal arbejde med en konkret problemstilling om digital teknologi, som de har identificeret på den skole, hvor de er i praktik. Arbejdet munder ud i, at de på festivaldagen præsenterer deres bud på den problemstilling, de har valgt.

Lidt lige som roblox

I lærerstuderendes Aida Kazemkhanis gruppe har de kastet sig ud i et projekt, som de kalder We Learn. De har arbejdet med en app, der har en swipefunktion – med udgangspunkt i engelskundervisningen i 6. klasse.

”Lad os nu sige, at børnene er glade for Harry Potter. Så kan de vælge, om de gerne vil arbejde med fx læsning, stavning eller skrivning i engelsk. Alt efter hvad de har svært ved og gerne vil have hjælp til. Hvis det så fx handler om engelsk grammatik, så bruger vi en AI-generator til at lave en tekst, hvor der mangler nogle endelser”, fortæller Aida Kazemkhani.

”Vi har også forsøgt at gamificere det lidt, så eleverne får belønninger, hvis de svarer rigtigt. Så får de point, som de kan bruge til at købe tøj, ting og hår til deres avatar. Sådan lidt lige som roblox. De kan de gode lide”.

Ifølge KP-dekan Jakob Harder fra det Lærerfaglige Fakultet så er de lærerstuderende typisk gået til problemstillingerne på to forskellige måder. Enten har grupperne valgt at løse nogle problemer for enkelte elever. Det kan fx være en elev, der pga. mangelfulde danskkundskaber har det svært i matematik. Så har grupperne forsøgt at udvikle digitale hjælpemidler for at gøre matematikken mere tilgængelig. Som et digitalt redskab.

”Andre grupper er gået mere ind i teknologiforståelse og har tænkt ind i deres fag. Fx lærerstuderende med engelsk som undervisningsfag. Hvordan den digitale udvikling påvirker sproget, og hvordan de kan inddrage det i undervisningen”, forklarer Jakob Harder.

”Men helt overordnet har det bare været en fornøjelse for mig at være med på sidelinjen under hele forløbet. At det har givet mening for vores lærerstuderende. De lever jo i en verden, hvor de er omgivet af digital teknologi – og skal være rustet til de nye krav i folkeskolen. Så jeg er sikker på, at vores årlige teknologifestival er kommet for at blive”.

For yderligere oplysninger:

Jakob Harder

Dekan

+45 21 73 18 19

Marie Falkesgaard Slot

Docent

+45 41 89 76 94

Asger Hunov

Fotograf

+45 41 89 84 11

Michael Duus Andersen

Pressechef

+45 23 44 53 83