Gå til indhold

Information om coronavirus

Københavns Professionshøjskole henter ny FoU-chef fra CBS

Københavns Professionshøjskole har ansat Ph.D. Merc Erik Højbjerg som ny chef for Forskning og Udvikling.

Forskning og udvikling har høj prioritet på Københavns Professionshøjskole (KP), der efter fusionen af UCC og Metropol i 2018 etablerede en tværgående stab, der understøtter både nye forskningsprojekter på tværs af alle uddannelser og spredning af viden til både uddannelser og fagprofessioner. Fra den 1. januar 2020 er Erik Højbjerg ny chef for denne enhed.

Erik kommer til KP med mange års erfaring fra CBS, hvor han indtil jobskiftet er Director for Senior Faculty Development. Her har han bl.a. ansvar for den pædagogiske efteruddannelsesindsats for CBS’ lektorer og professorer samt, som studieleder, ansvar for de samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser ved CBS. Igennem de seneste 7 år har Erik haft ansvar for den strategiske udvikling af uddannelserne i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov for tværfaglige kompetencer. Eriks forskningsekspertise er ’Offentlig og politisk ledelse’ ved institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Endelig indgår han som faglig ekspert i og bestyrelsesmedlem af konsortiet bag PISA 2021.

Rektor ved Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, peger på, at KP får en ny FoU-chef med et udsyn til omverdenen og en stærk og analytisk holdspiller;

”Erik kan med sin baggrund i både forskning og uddannelsesudvikling inden for det samfundsvidenskabelige område bidrage til at knytte endnu mere virksomme bånd mellem forskning og undervisning, mellem vores professioner og de udfordringer i omverden, som kalder på vores indsats og engagement. Jeg ser derfor frem til, at Erik kommer til at bidrage til KP’s ambition om, at uddanne myndige fagprofessionelle som er i stand til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer.”

Dekan for Det Lærerfaglige Fakultet, Jakob Harder, understreger, at professionshøjskolernes indsats inden for forskning og udvikling skal måles på, om de er i stand til at bringe både egen og andres viden i anvendelse i udvikling af professionerne. Det omfatter fx, hvordan vi bedre kan tage hånd om børn med diagnoser. Det fordrer en tværgående indsats i både dagtilbud, skole, sundhed og den sociale indsats. Erik skal med sin erfaring inden for tværfaglig og problemorienteret forskning løfte en vigtig opgave med at få vidensproduktion og –anvendelse på KP til at virke på tværs af fagområder.