Gå til indhold
Sygeplejeske

Giv nyuddannede lyst til at blive i deres job

Få gode råd om, hvordan du bedst onboarder og fastholder nyuddannede medarbejdere på din arbejdsplads.

De sundhedsprofessionelle, som i disse år bliver færdiguddannede på landets professionshøjskoler, ved udmærket, at de er en mangelvare på arbejdsmarkedet. De er desuden en del af en generation , som i høj grad søger mening med deres arbejde, og de stiller sig ikke tilfredse med ’bare’ at få tilbudt en fast stilling.

Læg en plan for onboarding

Mange sundhedsledere oplever udfordringer med at fastholde den nye generation af nyuddannede medarbejdere. Oplever de nyuddannede ikke, at deres ambitioner og behov for faglig udvikling bliver imødekommet på arbejdspladsen, så ved vi, at de søger videre.

Derudover bliver de nyuddannede medarbejdere fra første arbejdsdag mødt af en arbejdsplads med mange krævende opgaver og pressede kolleger. Det betyder, at mange af dem kan få en svær begyndelse på arbejdsmarkedet, og det har også en stor betydning for, hvor hurtigt de søger videre.

Lotte Andersen, lektor på Københavns Professionshøjskole, giver dig her konkrete bud på, hvad du som leder eller vejleder for nyansatte skal være opmærksom på, når du lægger en plan for onboarding af nyuddannede medarbejdere. Hvordan du bedst griber deres første tid i jobbet an, så de får lyst til at fortsætte som en fast del af arbejdspladsen.

Du kan også læse denne mere generelle artikel fra Lederweb.dk:

Vær opmærksom på deres behov

Lotte Andersen peger på, at de velfærdsprofessionelle, som bliver færdiguddannede i dag, er en del af en generation på arbejdsmarkedet, der har et stort behov for, at du som leder eller vejleder går i dialog med dem, så de mærker, at du er opmærksom på dem – dvs. hvordan de løser deres arbejdsopgaver, og om de trives på arbejdspladsen.

Det betyder fx, at hvis du vil fastholde dine nyuddannede medarbejdere, så er det en god idé at investere i dem og prioritere dem i din skemalægning, så du har tid til de opfølgende samtaler.

Få fire gode råd om, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du onboarder nyuddannede medarbejdere:

 1. Faglig udvikling

  “Den nye generation er karakteriseret ved en høj grad af forandringsparathed. De er vokset op i en kultur, hvor status quo er negativt. De er meget optaget af at flytte sig fagligt. De vil gerne stige i hierarkiet, men det er ikke det afgørende. Så længe de oplever, at de hele tiden lærer noget og specialiserer sig, er det motiverende. Omvendt vil stilstand kunne føre til, at medarbejderen begynder at se sig om efter et andet job”, Lotte Andersen.

  Tal med de nyuddannede medarbejdere om, hvilket tempo deres faglige udvikling kan foregå i og om den utålmodighed, som du måske oplever, at de kommer med.

 2. Fast mentor og løbende feedback

  ”De nyuddannede er vant til fra studiet at få feedback løbende og har en klar forventning om, at det også gælder på deres arbejdsplads. Samtidig frygter de for at begå fejl i deres nye job og vil gerne gøre alting rigtigt. Mange nyuddannede oplever derfor en usikkerhed og spørger ofte sig selv, om de nu gør det godt nok”, siger Lotte Andersen.

  Et stort behov for løbende faglig sparring i begyndelsen af ansættelsen har på flere arbejdspladser været årsagen til, at de har etableret en fast mentor- eller vejlederordning. Det betyder, at de ansvarlige for onboarding har fået mere tid til at give feedback og til at sikre en tryg overgang til arbejdslivet .

  I Sektion for Kompetenceudvikling i Region Hovedstaden har de fx udviklet et 2-årigt graduateprogram ifm. ansættelse af nyuddannede jordemødre på regionens fødeafdelinger. Her tilbydes de nyuddannede medarbejdere en mentorordning, kompetenceudviklende aktiviteter på tværs af fødestederne og løbende supervision med fokus på faglig udvikling.

  Du kan her læse om graduateprogrammet, som Københavns Professionshøjskole samarbejder med Region Hovedstaden om.

 3. Fællesskab og individuel anerkendelse

  ”De er optagede af fællesskabet og vil gerne arbejde i teams, og samtidig har de et stort behov for at bliver anerkendt for deres individuelle kompetencer og resultater”, siger Lotte Andersen.

  Det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen giver de nyuddannede medarbejdere adgang til en naturlig faglige udvikling, som ligger i samarbejdet med erfarne kolleger – ligesom det er en adgangsbillet til udvikling af en stærk faglig identitet. Det kollegiale fællesskab giver de nye medarbejdere en oplevelse af at høre til.

  Sørg for, at de nyuddannede hurtigt bliver en fast del af et team på arbejdspladsen eller et andet veletableret fagligt fællesskab. Hør løbende teamet og de nyuddannede om, hvordan det går, og giv feedback og anerkendelse. Det er vigtigt, at de nyuddannede føler sig på rette vej i de nye professionelle omgivelser.

 4. Vil gøre en forskel

  “De unge søger i høj grad en mening med arbejdet og drømmer om at gøre en forskel. Et fast arbejde er ikke nok i sig selv. De vil have et arbejde, de kan være stolte af. De er ambitiøse og VIL noget med deres liv, og de forventer det samme fra deres ledere og den organisation, de er ansat i”, siger Lotte Andersen.

  Når du onboarder nyuddannede medarbejdere, er det vigtigt, at du i din sparring med dem har fokus på det meningsskabende i arbejdsopgaverne – hvordan opgaven udvikler kvalitet på arbejdspladsen og i borgernes liv. Gennem denne sparring hjælper du samtidig de nyuddannede medarbejdere med at navigere i de mange nye arbejdsopgaver.

Vil du vide mere?

Københavns Professionshøjskole udbyder forskellige former for kompetenceudvikling i IPS. Kontakt os for at høre nærmere. 

Kontaktperson

Mette Heneberg

Chefkonsulent

+45 51 38 04 46