Gå til indhold
" "

Er det højre- eller venstreorienteret politik at indføre faste teams?

Man må håbe, at de beslutninger, der bliver truffet på baggrund af disse års eksperimenter med faste teams inspireret af Buurtzorg, baserer sig mere på evidens end ideologi.

Læs hele debatindlægget af Benjamin Olivares Bøgeskov og Gry Segoli på Sundhedsmonitor.

Der har været stor politisk opmærksomhed om implementering af faste teams i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen inspireret af den hollandske model Buurtzorg.

Det er specielt tilfældet, efter at regeringen har fremlagt en pulje på 169,5 millioner kroner til kommunale eksperimenter med forskellige variationer af modellen.

Der er tale om eksperimenter, der bliver fulgt med stor interesse. Vi forventer således, at der vil blive truffet mange beslutninger om den fremtidige organisering af ældre- og sundhedssektoren på baggrund af erfaringerne herfra.

Kan blive ophedet

Der er med andre ord meget på spil, og i sådan en situation kan debatten let blive ophedet.

Man kan i den forbindelse håbe på, at debatten vil blive bedst muligt kvalificeret ved hjælp af forskningsdata, der er fremkommet ved at følge kommunernes projekter.

Det er nemlig ikke altid forskningen i komplekse interventioner, der er afgørende, når beslutninger skal træffes. Der er en stor risiko for at basere sig på ideologiske overbevisninger fremfor overbevisende evidens.

En uventet fordel

Samtidig risikerer vi forskere, der støtter og følger kommunernes udviklingsprojekter, på sigt at blive trukket ind i en politisk debat, når vi forsøger at yde rådgivning på området.

Med hensyn til udvikling og implementering af faste teams har forskerne imidlertid haft en uventet fordel: Faste teams er endnu ikke blevet identificeret med én side af det politiske spektrum. Tværtimod ser begge politiske sider – om end af meget forskellige årsager – lige nu faste teams som en naturlig del af deres egen dagsorden.

Fra den ene side af det politiske spektrum kan man således se den hollandskinspirerede model som et opgør med new public management, der sætter medarbejderne fri fra minuttyranni og giver dem mulighed for at levere en høj kvalitet i den offentlige indsats.

Fra den anden side kan man samtidig se Buurtzorg-modellen som et eksempel på et vellykket privat initiativ, der formår at frigøre sig fra centraliseret regulering, samtidig med at medarbejderne gøres økonomisk bevidste og produktive.

Med andre ord kan begge sider se, at hjemmeplejen og hjemmesygeplejen ved hjælp af faste teams bliver frigjort fra nogle af deres kæder. De er bare uenige om, hvad kæderne er lavet af, og hvem der smeder dem.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om etableringen af faste teams i ældreplejen?

Kontaktperson

Gry Segoli

Lektor

+45 51 63 27 24

Benjamin Miguel Olivares Bøgeskov

Docent

+45 41 89 81 25