Gå til indhold

Sundhed

Vi tilbyder kvalificerede løsninger på sundhedsfaglige og teknologiske kompetenceudviklingsbehov, der tager afsæt i netop jeres organisation og aktuelle behov

Kontakt

Portrætfoto af konsulent Mette Heneberg

Mette Heneberg

Chefkonsulent

+45 51 38 04 46

Om sundhedsområdet

Vores tilgang til kompetenceudvikling er sundhedsfaglig ekspertise, tværfaglighed og læringsmuligheder i klinisk praksis. I tæt samarbejde med jer udvikler vi målrettede forløb og stiller vores erfaring med rådgivning, sparring og facilitering til rådighed

Eksempler på forløb

  • Udvikling af tværprofessionelt kursus, i samarbejde med VIA og Sundhedsstyrelsen, om opsporing og behandling af fødselsdepression målrettet sundhedsprofessionelle i tre regioner. Samt udvikling af læringsplatform, der stilles til rådighed for alle professionshøjskoler i landet
  • Temadag om reglerne for magtanvendelse og socialpædagogiske tiltag – for ledere, medarbejdere og konsulenter i kommunalt regi
  • Godt fra start – fælles tværkommunale kursuser for nyansatte social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker kommunerne i Klynge Nord
  • Kursus for SOSU-assistenter og -hjælpere og sygeplejersker i Socialforvaltningen, Københavns Kommune, om rollen som mentor for nyansatte i forhold til at understøtte rekruttering og fastholdelse
  • Specialisering af operationssygeplejersker – udvikling og afholdelse af moduler for hhv. nyansatte og erfarne operationssygeplejersker i Region H

Sådan samarbejdede vi med Hillerød Kommune