Gå til indhold

Sygefraværsopfølgning i et retligt perspektiv (kan rekvireres)

Få indsigt i, hvordan du kan sigte mod fastholdelse af medarbejdere ramt af sygdom, men samtidig sikre at grundlaget er i orden, hvis et forløb ender i afsked.

Om kurset

Kurset sætter fokus på det juridiske, der er i spil, når du arbejder med fastholdelse af medarbejdere, der grundet helbredsforhold er helt eller delvist fraværende.

Du lærer således både om de krav, der er til arbejdsgiver om fastholdelse, reglerne om afsked i forbindelse med sygdomsrelateret fravær, samt de faldgruber, der eksempelvis opstår, når medarbejderens helbredsforhold pludselig viser sig at være et handicap.

Det faglige indhold

Vi gennemgår regler i blandt andet helbredsoplysningsloven, arbejdsmiljøloven, sygedagpengeloven, funktionærloven, forskelsbehandlingsloven og forvaltningsretten, som du skal være særligt opmærksomhed på, når du arbejder med fastholdelse, og samtidig skal sikre dig, at sagen er veldokumenteret.

Vi kommer således ind på rettigheder og pligter for arbejdsgiver og medarbejder i forbindelse med sygdom herunder:

 • hvad må en arbejdsgiver egentlig spørge om i forbindelse med medarbejdernes sygdom
 • lægeerklæringer; mulighedserklæringer, friattester – hvornår bruger du hvad, og hvad er betydningen af manglende lægelig dokumentation
 • fastholdelsesplaner – hvad er den retlige betydning
 • arbejdsmiljølovens betydning i forbindelse med sygefravær
 • hvad siger den nyeste praksis om handicapbegrebet
 • forvaltningsrettens krav i forbindelse med sager om sygdom
 • ferieafvikling når medarbejdere er helt eller delvist syge
 • planlagt sygefravær
 • sygefravær i forbindelse med afvikling af ferie
 • afsked grundet sygdom

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil du være bekendt med de rettigheder og pligter, som henholdvis medarbejder og arbejdsgiver har i forbindelse med et fastholdelsesforløb. Du vil kunne tilrettelægge forløbet, så du aktivt bruger de relevante redskaber, der findes til fastholdelse, samtidig med at du sikrer, at dette er dokumenteret på sagen.

Efter kurset:

 • ved du, hvad en arbejdsgiver må spørge til, og hvad en medarbejder allerede før ansættelsen af egen drift skal fortælle sin arbejdsgiver om sine helbredsforhold
 • kan du udarbejde og vurdere et juridisk korrekt referat fra en sygesamtale
 • kender du til betydningen af handicapreglerne, og kan bruge denne viden i dit fastholdelsesarbejde
 • kender du konsekvensen af, at reglerne ikke bliver fulgt i forhold til eksempelvis erstatninger og godtgørelser
 • kan du vurdere, hvornår en sygemelding i forbindelse med ferie, giver medarbejderen re til erstatningsferie

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan forvente øget kvalitet i sagsbehandlingen i forbindelse med sin sygefraværsopfølgning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter mv. der kommer i berøring med sygefraværsopfølgning i deres daglige arbejde eller blot er interesserede i at kende reglerne.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55