Gå til indhold

Lovteknik (kan kun rekvireres)

Få indsigt i grundlæggende regler omkring lovforslag.

Om kurset

Du får indsigt i og færdigheder til at anvende grundlæggende regler og principper i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag.

Det faglige indhold

På kurset gennemgås regler, principper og praksis for udarbejdelse af forslag til love, herunder forslag til ændringslove og ændringsforslag til disse forlag.

På kurset vil vi tage fat i følgende emner:

  • Krav til systematik og sprog
  • Forholdet til grundloven
  • Forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
  • Betydningen af almindelige retsgrundsætninger
  • Sanktioner
  • Ikrafttræden og overgang

Deltagerne arbejder i grupper og laver lovforslag i caseform. Undervisningsformen veksler mellem foredrag, oplæg, øvelser og diskussioner.

Målgruppe

Sagsbehandlere i departementer og styrelser, der beskæftiger sig eller konkret skal til at beskæftige sig med udarbejdelse af forslag til love, herunder forslag til ændringslove.

Undervisere

Kontorchef Henrik Hjort Elmquist, Justitsministeriet og chefkonsulent Ole Ødegaard Christiansen, Folketinget.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55