Gå til indhold

Energiafgifter (kan kun rekvireres)

Det er afgørende, at du har styr på energiafgifterne - især når den grønne omstilling støder ind i et komplekst regelsæt.

Det får du ud af kurset

På kurset lærer du, hvem der skal betale energiafgifter og hvad der skal betales energiafgifter af. Du får indsigt i de regler, der gælder for registrering og opgørelse af afgiftsgrundlaget og afgiften.

På kurset lærer du at finde og anvende de relevant afgiftsretlige retskilder, sådan at du bliver i stand til at forstå og reflekter over energibeskatningen i Danmark.

Det faglige indhold på kurset

På kurset får du indsigt i de principper, metoder og regler, der gælder inden for området. Kurset fokuserer primært på de EU-harmoniserede afgifter på el og mineralolieprodukter, men indeholder også en kort præsentation af de nationale afgifter på energiområdet.

Om undervisningen

Undervisningsformen er forelæsninger varieret med opgaver som løses løbende i forbindelse med undervisningen.

Hvis man skal have det fulde udbytte af kurset, skal man være indstille på, at der vil være noget forberedelse i form af tekster, der skal læses.

Kurset tilbydes enten som fysisk fremmøde på jeres arbejdsplads eller på Københavns Professionshøjskole – 2 dage af 6 lektioner eller
online 3 dage a 4 lektioner. Hver lektion er 45 min.

Hvem deltager

Kurset henvender sig til alle, som er har brug for at vide noget om energiafgifter i forbindelse med deres arbejde, uanset om de er ansat i rådgivnings- og revisionsvirksomheder, regnskabs- og controllerfunktioner i større virksomheder eller i skatteforvaltningen.

Kurset forudsætter, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til moms- og afgiftsområdet.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55