Gå til indhold

Controlling og controllerrollen (kan rekvireres)

Få økonomistyringen til at hænge sammen i hele virksomheden med dette kursus i controlling.

Om kurset

”En enkel og værdiskabende styring og ledelse” er en helhedsorienteret tilgang, som kan anvise hvordan fokus på controlling kan rettes mod styringen af offentlige virksomheder, hvor det skaber størst mulige resultater for borgere, brugere og private virksomheder.

Det får du ud af kurset

Du vil komme til at kende controllerens roller, og hvordan controlling kan give ledelse og øvrige ansvarlige i den offentlige sektor mulighed for at forbedre produktivitet og effektivitet. Du vil komme til at lære hvordan skal controllingen planlægges og prioriteres i forhold til den økonomiske styring. Controlling er at skabe sammenhæng i virksomhedens værdikæde, ikke kun finansiel kontrol og intern revision men gennem en mere forebyggende og analyserende tilgang.

Virksomhedens udbytte

Medarbejderen vil have en større helhedsopfattelse af de ledelsesopgaver, der udføres gennem økonomistyring. Medarbejderen vil bedre kunne deltage i valg og gennemførelse af styringskoncepter på overordnet og detaljeret plan.

Det faglige indhold på kurset

Controlling er ikke kun finansiel kontrol og intern revision – det handler i dag om at få ledelse og økonomistyring til at hænge sammen i hele virksomheden.

På kurset kommer vi bl.a. rundt om 3 hovedtemaer indenfor sammenhængende, værdiskabende og effektiv økonomistyring:

  • Strategisk ledelse og økonomistyring
  • Hvor giver controllingen mest værdi og hvordan kan den forenkles og effektiviseres
  • Controlleren som forandringsagent, herunder hvordan bidrager controlleren til at blive mere fremsynet som virksomhedens compliance og servicepartner

Controllerne skal lære at rette blikket fremad

Du får kendskab til controllerens nye rolle og ser, hvordan controlling kan skabe værdi og nye muligheder for forbedret effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor. I rollen som forandringsagent skal controlleren lære at rette blikket fremad og rådgive – i samarbejde med organisationen – om hvordan bidrager controllingen til beslutningsstøtte, så beslutninger træffes på et så informeret, præcist og styringsrelevant datagrundlag.

Om undervisningen

Vi arbejder med teoretiske oplæg, praktiske eksempler og øvelser fra hele den offentlige sektor.

Hvem deltager?

Du er controller, stabsmedarbejder eller på anden måde styrings- og budgetansvarlig i den offentlige sektor.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55