Gå til indhold

Afsked grundet arbejdspladsens forhold (kan rekvireres)

Bliv klædt på til hvordan du juridisk korrekt håndterer afskedsrunder og andre personalereduktioner grundet arbejdspladsens forhold på Københavns Professionshøjskole.

Om kurset

Kurset tager udgangspunkt i den offentlige arbejdsplads, og du får en grundig gennemgang af de regler, der er i spil, når en offentlig arbejdsgiver skal afskedige en eller måske mange medarbejdere grundet forhold på arbejdspladsen.

Det faglige indhold

Med udgangspunkt i den nyeste praksis stiller vi skarpt på de mange forskellige regler, der er i spil, når en arbejdsplads skal afskedige. Vi gennemgår således både ansættelsesretlige og forvaltningsretlige regler, for at blive klogere på ledelsesrettens rammer i forbindelse med afsked grundet arbejdspladsen forhold herunder:

 • krav til arbejdsgivers dokumentation af behovet for at afskedige, herunder når afskedigelsen skyldes et ønske om at rekruttere andre kompetencer
 • proportionalitetsprincippets betydning
 • rammerne for indgåelse af aftaler om frivillige løsninger til nedbringelse af antallet af ufrivillige fratrædelser f.eks. fratrædelsesaftaler
 • krav til inddragelse af MED/SU og evt. beskæftigelsesråd
 • fastsættelse af lovlige og hensigtsmæssige kriterier for hvilke medarbejdere, der skal afskediges
 • udvælgelsen af hvem der skal afskediges, herunder medarbejdere med særlig beskyttelse som f.eks. medarbejdere med tillidshverv og medarbejdere der er omfattet af beskyttelse ni forskelsbehandlingsloven samt ligebehandlingsloven
 • forvaltningsretlige og ansættelsesretlige krav til afgørelsen om afsked blandt andet til partshøring og begrundelse, orientering af organisationer mv.
 • tilrettelæggelsen af en hensigtsmæssig proces – hvor er faldgruberne, du skal undgå

Det får du ud af kurset

Efter kurset har du et overblik over de regler, der er i spil, når en arbejdsgiver skal håndtere en afskedsproces, og du har konkrete redskaber til at sikre en lovlig og hensigtsmæssig proces:

 • ​du kan vurdere, om der er dokumenteret et sagligt grundlag for at afskedige en eller flere medarbejdere i en given situation
 • du har grundlaget for at udarbejde en hensigtsmæssig procesplan for et afskedsforløb, der lever op til de forvaltningsretlige og ansættelsesretlige regler
 • du kender den offentlige arbejdsgivers rammer for at indgå frivillige løsninger til at nedbringe antallet af medarbejdere, der berøres direkte af en afskedsrunde
 • du har grundlaget for at vurdere betydningen af formuleringen af kriterier i forhold til lovlighed og arbejdsgivers ønsker for organisationen
 • du kan på baggrund af de vedtagne kriterier foretage udvælgelsen af hvilke medarbejdere, der bedst kan undværes, samt vurdere om udvælgelsen giver udfordringer i relation til særligt beskyttede medarbejdere
 • du kan udarbejde partshøringer og afskedigelser, der lever op til de forvaltningsretlige og ansættelsesretlige krav

Virksomhedens udbytte

Arbejdspladsen kan forvente, at medarbejderen kan bidrage til at sikre, at eventuelle afskedsrunder håndteres lovligt og hensigtsmæssigt, hvilket har stor betydning for trivsel mv. blandt både direkte og indirekte berørte medarbejdere.

Målgruppen

Kurset henvender sig til ledere, HR-medarbejdere, tillidsrepræsentanter og andre medlemmer af MED/SU samt nøglemedarbejdere, der involveres i processer om afsked grundet arbejdspladsens forhold.

Kontakt

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55