Gå til indhold
Underviser og studerende i samtale

Beskæftigelse

Vi leverer uddannelseskoncepter, som understøtter jeres strategiske mål i tæt kobling til hverdagens udfordringer på beskæftigelsesområdet.

På Københavns Professionshøjskole ved vi, at et tæt samarbejde har stor betydning for, hvordan kompetenceudvikling forankres solidt i en organisation.

Beskæftigelsesområdet forandrer sig hurtigt i takt med ændrede økonomiske strukturer og nye politiske initiativer. Behovet for kompetenceudvikling kan derfor opstå pludseligt i forlængelse af reformer og lovændringer. Med udgangspunkt i jeres virkelighed afdækker vi sammen udviklings- og løsningsmuligheder og designer et individuelt uddannelsesforløb for jeres organisation.

Med afsæt i mange års erfaring har vi eksempelvis udviklet skræddersyede forløb i samarbejde med kunder i den kommunale sektor:

 • Grunduddannelse til nye medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
 • Uddannelsesløft af alle medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns kommune
 • Styrket virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen
 • Kommunikation og samtalemetode til at understøtte lediges vej mod varig beskæftigelse

Supervision på beskæftigelsesområdet

Vi tilbyder supervision fra en række kompetente og erfarne supervisorer med socialfaglig, psykologfaglig og anden relevant professionsbaggrund.

Ikke to opgaver er ens, for organisationer er båret af mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor kommer vi heller ikke med et færdigt koncept, som løser jeres udfordringer.

Vi udvikler aktiviteter og koncepter sammen med jer og møder på den måde organisationen og medarbejderne præcis der, hvor udviklingen skal begynde.

Ny læring skal hurtigt kunne omsættes til handling og generere nye løsninger, og derfor bruger vi som udgangspunkt altid konkrete cases og situationer fra jeres virkelighed i læringssituationerne.

Det du får helt særligt hos os er:

 • Tværprofessionelle løsninger på komplekse behov
 • Stærk implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation
 • Styrket faglig ledelse og fokus på organisatorisk forankring
 • Høj ekspertise og specialisering i professionsfelterne
 • Aktuel viden fra alle KP’s forskningsfelter
 • Ekspertise i didaktik, formidling, praksislæring og forankring

Vi tilbyder bl.a. disse formater – både på medarbejder- og lederniveau:

 • Specialdesignede kurser
 • Skræddersyede diplom- og akademimoduler
 • Oplæg, foredrag og workshops
 • Teamudvikling og teamsparring
 • Coaching og skyggesparring
 • Facilitering af temadage og andre forløb
 • Webinarer og andre online formater
 • Evalueringer og analyser
 • Implementeringsstøtte gennem træning, supervision og simulation

Vi leverer rådgivning og uddannelse i tæt samarbejde med kommuner, regioner, styrelser og ministerier.

Vi samarbejder med universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, forskningsinstitutioner, konsulenthuse og fonde og inddrager ofte aktører fra praksis for at komme helt tæt på konkrete problemstillinger og målgrupper.

Kontakt

Ole Mølholm Jensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 15