Gå til indhold

Information om coronavirus

Der er mange mennesker og aktiviteter på torvet mellem bygningerne på campus carlsberg, som her ses gennem glasfacaden.

Beskæftigelse

Vi leverer uddannelseskoncepter, som understøtter jeres strategiske mål i tæt kobling til hverdagens udfordringer på beskæftigelsesområdet.

På Københavns Professionshøjskole ved vi, at et tæt samarbejde har stor betydning for, hvordan kompetenceudvikling forankres solidt i en organisation.

Beskæftigelsesområdet forandrer sig hurtigt i takt med ændrede økonomiske strukturer og nye politiske initiativer. Behovet for kompetenceudvikling kan derfor opstå pludseligt i forlængelse af reformer og lovændringer. Med udgangspunkt i jeres virkelighed afdækker vi sammen udviklings- og løsningsmuligheder og designer et individuelt uddannelsesforløb for jeres organisation.

Med afsæt i mange års erfaring har vi eksempelvis udviklet skræddersyede forløb i samarbejde med kunder i den kommunale sektor:

  • Grunduddannelse til nye medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
  • Uddannelsesløft af alle medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns kommune
  • Styrket virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen
  • Kommunikation og samtalemetode til at understøtte lediges vej mod varig beskæftigelse

Kontakt

Ole Mølholm Jensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 15