Genveje


Niels - en udsat elev i 5. klasse

11-årige Niels går i 5. klasse. Hans far har gennem perioder udsat ham for fysisk og psykisk vold.
Klasselæreren og pædagogen opbygger et tillidsfuldt forhold til Niels, men det er svært for ham at gå i skole og være en naturlig del af sin klasse.

Baggrund

Niels er 11 år og går i 5. klasse. Hans far har gennem perioder udsat ham for fysisk og psykisk vold. Han er blevet fjernet fra sin familie og anbragt i plejefamilie i starten af 5. klasse.
Skolen, kommunens sagsbehandler og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) har gennem længere tid haft et samarbejde om Niels´ situation i familien og på skolen. Niels´ klasselærer, Birgitte, har i samarbejde med klassens pædagog, Emil, spillet en central rolle i dette arbejde og har efterhånden etableret et tillidsfuldt forhold til drengen.  
Han beskrives af lærerne og pædagogen som en intelligent dreng, men med store udfordringer på grund af opmærksomheds- og koncentrationsproblemer. Ifølge lærerne vil han sjældent lave de opgaver, som klassens øvrige elever arbejder med. 
I sin fritid har Niels frem til sin anbringelse hos plejefamilien strejfet rundt sammen med større drenge fra 7. og 8. klasse, som han kender fra sit boligkvarter. Dem søger han ofte kontakt til i frikvartererne. Niels har ingen nævneværdig kontakt til de øvrige børn fra 5. klasse. Derimod kommer han med jævne mellemrum i konflikt med de andre i klassen.
Pædagogen Emil oplever, at Niels ofte har en aggressiv attitude over for de andre børn både i klassen og udenfor. Niels kommunikerer gerne med dansklæreren Birgitte og pædagogen Emil, men de andre lærere fortæller, at de har svært ved at få kontakt til Niels. 
Skolen arbejder på at få ham til at komme regelmæssigt i skolen. Det gøres gennem aftaler med både Niels og hans nye plejeforældre. Han har tidligere haft et svingende fremmøde og været meget fraværende fra mange timer i sidste skoleår.  
Gennem den gode kontakt til klasselæreren Birgitte er Niels begyndt at komme regelmæssigt i 5. klasse. Emil fortæller, at det bekymrer ham, at Niels ikke har kammerater i sin klasse. Der er ingen fra klassen, der viser ham interesse eller inviterer ham med i deres fælles sociale aktiviteter.

Situation

Klassen er i dansktimen i gang med at drøfte den kommende lejrskole. De skal afsted til Skagen med en anden 5. klasse i fem dage. De drøfter forskellige idéer til, hvad de skal lave, når de er i Skagen. Fx hvilke udflugter de skal tage på, og hvad der skal ske om aftenen. Birgitte fortæller om de steder i Jylland, som de skal besøge.  
Hun spørger ud i klassen, hvad børnene ellers kan komme på af idéer til udflugter. Niels vil gerne ud og fiske, råber han højt uden at række hånden op. Han fortsætter med at tale om fiskeri med sin sidemand, som ikke helt er med på idéen. Emil forsøger at få Niels til at tie stille. Flere af børnene omkring Niels råber i munden på ham, at de synes, det er en rigtig dårlig idé. Det er kedeligt at fiske.  Efter en længere samtale i klassen om lejrskolen, samler Birgitte og Emil forslagene sammen og siger, de vil gå videre med idéerne til den anden klasses lærer.  Efter klassesamtalen skal eleverne vælge en repræsentant fra klassen, som skal med til at planlægge lejrskolen sammen med en repræsentant fra den anden klasse. Niels melder sig spontant. Det samme gør en anden dreng, Ole. Flere af børnene råber højt, at de synes, det skal være Ole. Niels råber til et par af drengene, at de får tæsk i frikvarteret af ham. Diskussionen om, hvem der skal være repræsentant for klassen, bliver pludselig voldsom. Mange råber i munden på hinanden. Et par af drengene har rejst sig fra stolene og står nu ved Niels´ bord, hvor diskussionen fortsætter. 

Birgitte og Emil må til sidst stoppe diskussionen, og der vælges ingen repræsentant til arbejdet med lejrskolen. Klokken ringer til pause. Efterfølgende taler Emil med Niels om episoden.

Pensummateriale

UCC Magasin, Temanummer om inklusion. Nr. 15. 2015 (fil mangler!)
”Inklusion“: Opslag i ”Ny pædagogisk opslagsbog” Red. Brønsted mfl. Hans Reitzels Forlag, 2014 s. 189 -195
"Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt" I: "Psykologiens veje", s. 121-139

Casens faglige områder

  • Specialpædagogik
  • Psykologi
  • Pædagogik
  • Inklusion
  • Udviklingspsykologi med fokus på omsorgssvigt og manglende tilknytning til primær omsorgsperson. 

Fagansvarlig for casen

Christina Jørgensen, lektor i læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.
Fie Høyrup, lektor i læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.
Maj Borggaard Hansen, lektor i pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Tilmelding

Tilmelding skal foretages af en HF-lærer eller koordinator, og skal ske i hold á 25 elever med deltagelse af en fagpakkelærer pr. hold. HF-skoler med fagpakkehold der består af færre end 25 elever må gruppere sig med andre skoler og lave en samlet holdtilmelding. Elever kan ikke meldes enkeltvis.