Gå til indhold
Sigurdsgade åbent hus

Faglige besøg på KP

Tag dine gymnasieelever med på KP og snus til fagligheden på vores uddannelser.

Formålet med faglige besøg på KP er at skabe nysgerrighed og interesse for professionsbacheloruddannelser hos elever på ungdomsuddannelserne.
Besøget kan åbne elevernes øjne for, hvordan deres gymnasiefag anvendes i praksis på professionsuddannelserne.

Eleverne bliver præsenteret for fagligheden på én af vores uddannelser gennem oplæg og øvelser. Besøgene er faciliteret af vores dygtige studenterambassadører, og der er rig mulighed for at stille spørgsmål til de studerende undervejs.

Med et fagligt besøg på KP får klassen:

  • Afprøvet fagligheden på en af KP’s uddannelser
  • Mødt studerende og hører om deres uddannelsesvej
  • Indblik i studielivet på en professionsbacheloruddannelse
  • Set vores faciliteter og oplevet et Campus

Fattigdom i Danmark

Det faglige besøg på socialrådgiveruddannelsen handler om fattigdom i Danmark. Eleverne introduceres til socialrådgiverens faglighed og arbejde. Efterfølgende arbejder de med en case med udgangspunkt i dokumentaren “Barndom på bistand” (DR1).

Relevante fag: Samfundsfag

Besøget kan kobles på undervisningsforløb om velfærdssamfundet og/eller ulighed i Danmark

Køn og mangfoldighed

Det faglige besøg på pædagoguddannelsen handler om normer og kønsopfattelser, og hvilken betydning de har for den professionelle pædagogiske praksis.

Eleverne præsenteres for pædagogiske perspektiver og begreber fra uddannelsen.
Med afsæt i de faglige begreber og refleksion over egne forforståelser skal eleverne arbejde med en case, der udspringer fra socialpædagogiske område.

Relevante fag: Samfundsfag og psykologi

Psykologi: Forløbet kan kobles med kernestof inden for ”stereotyper, fordomme og diskrimination”.

Samfundsfag: Forløbet kan kobles med undervisning i velfærdsstaten og dens institutioner.

På det faglige besøg på læreruddannelsen introduceres eleverne til folkeskolens formål og rolle i samfundet samt lærerens kompetencer.

Eleverne skal gennem en øvelse reflektere over, hvilke kompetencer de mener, der er væsentlige at have som lærer. Herudover skal eleverne arbejde med en case om trivsel, inklusion og fællesskabende didaktikker.

Relevante fag: Samfundsfag og psykologi

Samfundsfag: Besøget kan kobles til undervisning i Folkeskolens rolle og formål i velfærdsstaten.

Psykologi: Besøget kan kobles til undervisning i kernestof inden for kognition og læring.

Kredsløb og respiration i praksis

På det faglige besøg på sygeplejerskeuddannelsen introduceres eleverne til kredsløbet og hjertet.
Eleverne skal prøve at måle blodtryk, saturation og puls og gennem øvelserne få et indblik i hvordan sygeplejersken bruger målingerne og værdierne i sit arbejde.

Relevante fag:

Biologi C og B

Besøget kan kobles til undervisning i kredsløb og respiration.