Gå til indhold

Workshop: Skab et godt fundament for kollegalederne

Ledelse af kolleger er en særlig ledelsesposition med en vigtig strategisk betydning – derfor er det vigtigt, at vi giver kollegalederne de rigtige betingelser for at udøve ledelse.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 22. maj 2024
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Pris

1.500 kroner pr. deltagende team/enhed

Praktisk info

Der er max 20 teams, der kan deltage.

Tilmeld

Ledelse af kolleger kan tage mange former: Projektleder, koordinator, facilitator, teamleder og mange andre. Fælles for kollegaledere er deres særlige dobbeltfunktion på en gang som ledere og kolleger. En position, som giver nogle helt særlige muligheder for indflydelse – men som også kan give udfordringer, som kun kan løses i samarbejde mellem leder og kollegaleder.

Formålet med workshoppen er at styrke samarbejdet mellem ledere og kollegaledere fra samme organisation og målet er at deltagerne går fra workshoppen med en bæredygtig rammesætning af samarbejdet og fundamentet for kollegaledernes arbejde. Derfor er målgruppen for workshoppen teams bestående af ledere og kollegaledere fra samme organisation eller organisatoriske enhed, som under workshoppen arbejder sammen om at skabe deres fælles fundament for kollegaledelse.

På workshoppen rammesætter vi i løbet af de 3 timer en række oplæg og processer for de deltagende, som alle leder frem mod workshoppens mål.

For at mindske udfordringer med logistikken gennemføres workshoppen virtuelt via Zoom – altså som en form for webinar. Hvert deltagende team kan altså deltage ’hjemmefra’ fra egen organisation. Kravet er blot, at teamet er samlet i et lokale, så der både er mulighed for fysisk at arbejde sammen om processerne og deltage som team på de fælles videndelingsseancer i webinaret.

Vi tager afsæt i vores nyeste bog: Parat til ledelse, og inddrager vores erfaringer med at arbejde med, undervise og coache ledere og kollegaledere.

OBS: Der er kun plads til deltagelse af 20 teams.

Program

Temaer på workshoppen

  • Ledelseslandskabet – kollegaledelse som formel ledelse
  • Distribueret og delegeret ledelse
  • Ledelse gennem, af og omkring kollegaledere
  • Rammebetingelser for kollegalederen
Parat til ledelse
Parat til ledelse
Rikke Lawsen, Konsulent og Lektor og Henrik Stockfleth Olsen, Konsulent og Lektor
Rikke Lawsen og Henrik Stockfleth Olsen

Kontaktpersoner

Rikke Lawsen

Lektor

+45 41 89 74 03

Henrik Stockfleth Olsen

Lektor

+45 41 89 89 18