Gå til indhold

Kursus for sundhedsprofessionelle om vold i nære relationer

Københavns professionshøjskole og VIA University College udbyder i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for international rekruttering og integration (SIRI) flere kurser i maj 2024-februar 2025 om opsporing og håndtering af vold målrettet sundhedsprofessionelle, der møder gravide, kommende og nye forældre i deres daglige arbejde.

Praktisk information

Dato

Flere datoer.

Sted

Pris

Gratis

Københavns professionshøjskole og VIA University College udbyder i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for international rekruttering og integration (SIRI) flere endags grundkurser i løbet af foråret 2024 om opsporing og håndtering af vold målrettet sundhedsprofessionelle, der møder gravide, kommende og nye forældre i deres daglige arbejde.

I efteråret udbydes desuden et todages overbygningskursus til udvalgte ressourcepersoner, der ønsker mere specialiseret viden indenfor voldsområdet med henblik på at få styrket viden og færdigheder til at kvalificere opsporingsindsatsen i egen praksis.

Kurserne er målrettet jordemødre, læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og socialrådgivere, som ønsker at understøtte opsporing og håndtering af situationer, hvor gravide, kommende og nye forældre kan være udsat for vold i nære relationer.

Kursusdagene tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen og SIRIS’ aktuelle udgivelse af et nyt fagligt grundlag om opsporende indsatser til gravide, kommende og nye forældre der er udsat for vold i nære relationer, hvor der er særligt fokus på æresrelaterede konflikter og personer med etnisk minoritetsbaggrund.

Kursusdagene vil være en kombination af faglige oplæg og øvelser relateret til egen praksis.

Der vil være forplejning på alle kursusdagene.

Der er plads til 60 deltagere pr. hold og der opfordres til, at hver organisation er repræsenteret med minimum to deltagere med henblik på at skabe mulighed for sparring og forankring. Sundhedsstyrelsen fordeler KP og VIA fordeler pladserne efter tilmelding

Der vil på både grundkurset og overbygningskurset være mulighed for frikøb af deltagerne, som består af en refusion til arbejdsgiver på 460 kr. pr. fremmøde time.

Grundkursus (1-dags kursus)

På grundkurset er formålet at styrke deltagernes faglige viden og kompetencer om vold i nære relationer, samt introducere deltagerne til æresrelaterede konflikter. Grundkurset skal bidrage til, at sundhedsprofessionelle får styrket deres generelle viden indenfor voldsområdet, herunder introduceres til forskellige voldsformer og tegn på vold, samtaleteknikker, sikkerhedsaspekter og handlemuligheder samt trænes i at gennemføre opsporing af vold hos gravide, kommende og nye forældre.

Inden kursusstart vil der blive sendt et link til en læringsplatform, som indeholder forskelligt læringsmateriale, der danner udgangspunkt for den fysiske kursusdag. Den forventede forberedelse til grundkurset er ca. en time.

Tilmeldingsfrist:

Sidste frist for tilmelding på grundkursus er mandag d.15. april 2024

Overbygningskursus (2-dags kursus)

På overbygningskurset er det overordnede formål at styrke viden og handlemuligheder hos sundhedsprofessionelle, der er udvalgt som ressourcepersoner i deres organisation.

Overbygningskurset skal bidrage til, at ressourcepersonerne opnår mere specialiseret viden indenfor voldsområdet og derved styrker deres forudsætninger for at kunne kvalificere opsporingsindsatsen i egen praksis, være sparringspartner for kolleger, bidrage til interne og eksterne rådgivningsmuligheder og understøtte organisering og forankring af indsatsen i organisationen.

Der vil på kurset være et særligt fokus på æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, brug af tolke i dialogen med gravide, kommende og nye forældre samt lovgivning på området ift. sundhedsmedarbejderes underretningspligt.

Tilmelding til overbygningskurset skal være godkendt af nærmeste leder, og der skal skrives en kort motivation for deltagelse.

Deltagelse på overbygningskurset forudsætter, at man har deltaget på grundkurset.

Tilmeldingsfrist:

Sidste frist for tilmelding på overbygningskursus er mandag d. 23. september 2024

Tilmelding

Mette Heneberg

Chefkonsulent og jordemoder

Lillian Thusgaard

Lektor og sundhedsplejerske