Gå til indhold
VUC-kurser

Kurser, oplæg og sparring målrettet VUC-undervisere, vejledere og ressourcepersoner

Har I brug for inspiration til at styrke faglig udvikling og trivsel hos de unge og voksne på jeres institution?

Vi udbyder kurser, oplæg og forløb, der understøtter kompetenceudvikling og organisationsudvikling med afsæt i opdateret viden inden for jeres faglige felter.

Kurser

Du får mulighed for at mødes med fagfæller uden for din egen institution og dele erfaringer samt opbygge kontakter og gode samarbejdsrelationer på tværs af landets institutioner.

På kurset får du redskaber til, hvordan du som faglærer kan undervise sprogudviklende for at løfte alle elever.

Kurset giver viden om og inspiration til hvordan I kan stilladsere jeres elevers læsning, styrke deres tilegnelse af fagets begreber og det før-faglige ordforråd under læsning og opbygge mere fleksible læsestrategier.

Har jeres elever særlige skrivevanskeligheder, og hvordan imødekommer I det?

Kurset præsenterer viden om, hvilken skrivedidaktik vi ved virker til at løfte de svageste elevers skriftlige fremstilling.

Bliv introduceret til didaktiske greb, der kan gøre din engelskundervisning mere tilgængelig for elever med ordblindhed.

Du lærer, hvordan du kan støtte dine ordblinde elever i deres mundtlige og skriftlige sprogtilegnelse på engelsk, og du får viden om, hvordan du relevant kan inddrage læse- og skriveteknologi.

På kurset lærer du gode greb til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning, så elever med ordblindhed får de bedste muligheder for at deltage med et godt udbytte og opleve faglig trivsel.

Du lærer, hvordan du i alle fag kan støtte dine ordblinde elever i deres læsning og skrivning, og du får viden om, hvordan du relevant kan inddrage læse- og skriveteknologi.

Ønsker du at styrke dine kompetencer i arbejdet med elever i vanskelige læringssituationer, der kan være udfordret af ADHD, ASF, OCD eller på anden måde er i en udsat position?

På kurset får du helt konkrete redskaber til at vurdere den enkeltes udfordringer og læringsforudsætninger og inkluderende redskaber og tilgange, der skaber de bedste betingelser for elevernes deltagelse i undervisningen.

Oplever du som lærer, vejleder eller ressourceperson i VUC, at elever pakker sig ind i dynejakker, gerne tager hætter på i undervisningen og måske helst bliver siddende det samme sted hele dagen? Eller elever, der ikke bryder sig om at røre ved særlige materialer eller oplever ubehag, når der luftes ud?

Mange sansestærke elever sanser omgivelserne så stærkt, at det kan spænde ben for deres deltagelse i undervisningen.

På dette kursus får du helt konkrete tilgange og redskaber i arbejdet med at skabe de bedste betingelser for sansestærke elevers deltagelse i undervisningen.

Har du som VUC-lærer brug for, at dine elever deltager mere aktivt i din undervisning?

Så kan det være en god ide at sætte fokus på sproget.

På kurset får du konkrete redskaber og inspiration til at sætte fokus på sproget i din undervisning. Du får ideer til, hvordan du kan gøre dine elever mere sprogligt aktive omkring det fagsprog, du gerne vil lære dem. På den måde vil dine elever deltage mere aktivt, og de vil lære både mere sprog og mere fag.

Mange tosprogede FVU-kursister oplever stavning som den vanskeligste disciplin i undervisningen. Bliv introduceret til didaktiske greb og stavestrategier, der kan gøre din FVU-undervisning mere tilgængelig for tosprogede elever på to kursusdage.

Du lærer om og afprøver metoder til undervisning i ordkendskab for tosprogede FVU-deltagere. Du får desuden sat perspektiver på arbejdet med at udvælge velegnede tekster til ordkendskabsundervisningen.

Oplæg og sparring

Vi kan også skræddersy kompetenceudvikling i tæt dialog med jer. Det kan være i form af forløb med sparring, observation og støtte til udvikling af jeres praksis eller som kortere oplæg og workshops.