Gå til indhold

Information om coronavirus

Skriveværksted

for studerende på akademiuddannelser og diplomuddannelser på KP.

Måske er det længe siden, du har skrevet en akademisk opgave, eller måske er du i tvivl om den opgave, du skal skrive på dit akademi- eller diplommodul. Det kan også være, at du ikke har klaret dig så godt, som du ville i dine tidligere opgaver. På skriveværkstedet får du redskaber til at forstå opgavekravene og til at håndtere opgaveskrivningen, så du kommer godt i gang med og igennem din konkrete skriveopgave. Hvad er en problemformulering, og hvad er en god en af slagsen? Hvordan bygger du opgaven op? Hvordan skriver du, så læseren forstår det? Hvordan undgår du, at det bliver talesprogspræget? Hvad mener de med at “underbygge praksis med teori”? Hvad er empiri? Hvordan inddrages teorien? Og hvad vil det overhovedet sige at skrive en akademisk opgave?

Vi veksler mellem underviseroplæg, skriveøvelser (primært med udgangspunkt i din egen opgave), analyser af modeltekster og ideer til udvikling af gode skrivevaner, effektive skriveprocesser, revideringsstrategier og forbedring af den skriftlige udtryksform.

Indhold

 • -Opgavegenren
 •  Videnskabelig redelighed
 • Prøve- og bedømmelsesformer
 • Kildehåndtering
 • Opgaveformål
 • Problemformulering
 • Struktur/disposition
 • Skriveprocesser
 • Sprogbrug/fremstillingsformer
 • Indsamling og håndtering af empiri, herunder analyse
 • Argumentation

Underviser
Trine Gandil, lektor

Deltagelse i den studiestøttende aktivitet kræver, at der er betalt for deltagerbetaling på et akademi- eller diplommodul i det pågældende semester.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked – både ved fravær, og hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og afbud skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Skriveværksted - (Campus Carlsberg)

Start- og slutdato

14.04.21 - 05.05.21

Tilmeldingsfrist

22.01.21

Pris

0 kr.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00