Gå til indhold
Bandøvelse på musikpædagogiske område

Så flere kan være med i musikken

Om nødvendigheden af opkvalificering på det musikpædagogiske område

Af Astrid Elbek, uddannelsesansvarlig på masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling, som bl.a. udbydes på Københavns Professionshøjskole.

Da jeg medvirkede i den netop afholdte musikpædagogiske konference på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium d. 3. januar, blev jeg bekræftet i, at vi er på sporet af noget vigtigt med masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling.

Musik- og Kulturskolernes formand, Thomas Winther, talte her om nødvendigheden af at opkvalificere uddannelserne i forhold til samskabelse, med det formål at musikken kan blive relevant for flere. På fuldstændig samme linje var kulturchef Steen Lindgaard, som talte om kommunernes overordnede agenda, nemlig at flere får oplevelsen af og muligheden for at deltage i musikken.

Folkeskolens musiklærere spiller en helt central rolle

I disse bestræbelser spiller folkeskolens musiklærere en helt central rolle, både qua den brede kontakt til befolkningen og i kraft af den decentrale placering i kommunen. Folkeskolelærere udgør de helt essentielle kernetropper sammen med musikpædagogerne på kulturskolerne i indsatsen for at få flere deltagere i musikken.

Ny mulighed for musikpædagogisk opkvalificering

Da vi sidste efterår startede masteruddannelsen, kom der hele 22 studerende fra alle egne af musiklivet, nemlig folkeskolelærere, musikpædagoger, musikere samt enkelte pædagoger og undervisere fra gymnasiet og seminariet. Og det med ’alle egne’ gælder også rent bogstaveligt, idet nogle af de studerende er bosiddende i Sisimiut, Nuuk, Bergen, Rønne og Hjørring.

Kontaktperson

Astrid Elbek
Uddannelsesansvarlig for masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling
Rytmisk Musikkonservatorium

E-mail: astridelbek@rmc.dk